Soru sor
200 karakter kaldı
Oy kullanmak için, üye girişi yapınız.

mesajı gizle

Bilim ile Din arasındaki ilişki?

Sizce bilim ile din ayrı tutulması gereken şeyler midir? Yoksa Bilim ile din müttefik midir?Yani herşeyin bilimsel bir açıklaması yapılabilir mi yoksa ikisini bağdaştırarak asıl sonuca ulaşmak mümkün müdür?

Cevap Ver

Sevgililer günü için en güzel hediyeler, resmi tıklayınız.

Detaylar
8 yıl önce sorulmuş , son cevap 8 yıl önce verildi , 1 kişi takip ediyor

9 cevap verilmiş

Din felsefesine göre din ile bilimin 4 türlü ilişkisi mevcuttur.

Yani sürekli ve dogmatik bir biçimde yazıldığı/söylendiği gibi "bir türlü ilişki vardır o da kapışmaktır" alt metinli bir diyalog yoktur aralarında.

1) Çatışma: Bilimle dinin amaç, konu ve yöntemlerinin birbirleriyle eşit sayılacağı tarzlarda tasavvur edildiğinde ortaya çıkabilmektedir. Dinle bilimin konu, amaç ve yöntemleri birbirinden yeteri kadar ayrıştırılmadığı zaman çekişme çatışma zemini hazırdır. a.j. ayer, carl sagan gibi pozitivist ve mantıksal materyalistlere göre böyle bu.

2) Ayrışma: Bazı düşünür ve akımlar çatışma yerine, her birini çok farklı amaç, konu ve yöntemleri olan, birbirinden tamamen bağımsız iki alan olarak ele almaktadır. Nietzsche, Sartre gibi varoluşçular, martin buber göre böyle.

3) Diyalog: Ian Barbour, birbirinden ayrı bu iki alanın diyaloğa girebilmesinin iki yolunun bulunduğunu söyler. Birinci yol sınır soruları olarak adlandırabileceğimiz şeyin müzakeresiyle, ikincisi ise bu alanlar arasındaki metodolojik paralellikler üzerine mülahazalarla alakalıdır.

4) Entegrasyon: Bazıları bilim ile dinin diyalog modelinin imkan verdiğinden daha yakın ve organik bir ilişki içinde bulanabileceğini söyler ki bu Entegrasyon modelidir.

Bu iki alan arasında entegrasyon, sadece mümkün değil ayrıca zorunludur da. Barbour, 3 farklı entegrasyon modeli belirlemiştir:

-Tabii teoloji

-Tabiat teolojisi

-Sistematik sentez

Kaynak : http://www.uludagsozluk.com/e/2945669/Aksiyonlar
Normal
8 yıl önce cevaplandı.

Yani mesela bir adam geliyor ve diyorki:
"Ya nasıl olur kardeşim fizik diye bişey var "f=g.(m1.m2)/r(kare)"! Nasıl olmuşta o zamanlar
taşlar havada durmuş? Olmaz öyle şey!"
Şimdi bu adama ne diyebilirsiniz ki?
Şuan haklı mı? : Evet haklı!

Yani olayın başına bakmak gerek.
Bir kişi Dine inanıyorsa yazılanlara şaşırmaması gerekir!
Yani bir adam "Evet ben evreni, zamanı, boyutu yaratmış olan Allah'a inanıyorum" diyor sonrada
"Ya kardaşim o taş havada durmaz ya" Diyor!
Yoktan var olmaya TAMAM diyor, taş havada durmuş karşı çıkıyor.
Bu gerizekalılıktan başka bişey değildir!
Sonuç olarak ben din ile bilimin bazı şeyler dışında ayrı tutulması taraftarıyım.Aksiyonlar
Normal
8 yıl önce cevaplandı.

Bilim dinden beslenirse daha verimli sonuçlara ulaşır diye düşünüyorum. Daha çok şey de düşünüoyrum da, bende kalsın :Din de Bilim de felsefî olarak birer olgudur. İnsanlar ilkçağdan beri, ilk insandan bu yana hep bir şeyler keşfetmekle uğraşmışlardır. Buldukları her şeye bilim diyebiliriz. Hiçbir şey tesadüfi değildir. Albert Einstein da çarkını hazırladıktan sonra, fizik kurallarıyla hazırladığı çarkının dönüşünü izlerken, ‘bu çarkı bile döndüren varsa, bu kainat sahipsiz değil.’ Demiştir. Ve ‘Tanrı, boşa zar atmaz.’ Sözü de bu sözünden sonra söylediği mantıklı sözlerinden milyonda biri. Gayet dindar bir Yahudi olan Einstein, yaptığı her icatta yaradanını görmeye, anlamaya çalışmıştır.

İlkçağlarda bulunan her şeyin bilime dahil edilebileceğinden bahsettim. Daha sonra ne oldu? Teknoloji gelişti, yeni icatlar çıkmaya başladı. Bilim gelişiyor denildi. Uzay keşfedildi denildi. Uzaya çıkan ilk insan denildi. Gökyüzü denilen şeyin, büyük mucizenin, yeryüzünden farklı bir şey olduğu ne zaman bulundu? Bütün alemin ve kainatın yaratıcısı ve sahibi olan Allah(c.c.), gökyüzünü de Kur’an da açıklamıştır: "Üzerlerindeki göğe bakmıyorlar mı? Biz onu nasıl bina ettik ve onu nasıl süsledik? Onun hiçbir çatlağı yok." (Kaf Suresi, 6)
Bir de uzayın ne kadar büyük olduğundan da Rahman Suresinin 33. Ayetinde bahsediyor: “Ey cinler ve insanlar topluluğu! Göklerin ve yeryüzünün çaplarını aşıp geçmeye gücünüz yetiyorsa aşıp geçin. Ancak üstün bir güçle geçebilirsiniz.”

Uzayın ne kadar büyük olduğunu bilimsel olarak da açıkladı Profesörlerimiz sağolsunlar. Bunu yaratıcısı olan Rabbim’den iyi kim bilebilir? O zaten bize hediye ettiği kutlu kitabında, mucizeler kitabında, Kur’an-ı Kerim’de açıklamadı mı?

Göğün ve evrenin devamlı genişleyip genişlemediği hakkında tartışıyor bilim adamları. Kimileri kabul etmiş durumda. Kimileriyse evrenin genişlediğine inanmamaktalar halâ. 1900’lü yıllarda başladılar bunu düşünmeye. Ama zaten Yüce yaratıcı Zariyat suresinin 47. Ayetinde de : “Ve Evren'i (Göğü) kuvvetimizle kurduk, muhakkak ki onu genişletmekteyiz.” buyurmuştur. Söyleyin, yaratıcısından daha iyi kim bilebilir?
Yüce yaratıcı Naziat Suresi’nin 30. Ayetinde “Ve yeryüzünü de yayıp yuvarlattı.” buyuruyor. Halbuki daha dünyanın yuvarlak olduğunu kabul edeli kaç sene oldu ki. 1642’de dünyaya veda eden Galileo Galilei, dünyanın yuvarlak olduğunu ve döndüğünü söyleyince kilise tarafından cezaya çarptırılmış ve daha sonra ölüm cezası affedilerek hapis cezasına dönüştürülmüş ve hapiste önce kör olmuş daha sonra da ölmüştür. Gerçi 800’lü yıllarda da Müslüman alimler tarafından dünyanın yuvarlak olduğu hakkında fikirler ortaya atılmıştı. Tüm kainatın ve dünyanın yaratıcısı olan Rabbim ise bunu muzice kitap Kur’an-ı Kerim’de açıklamıştı zaten. Yine soruyorum, bunu yaratıcısından daha iyi kim bilebilir?

Bilim dinden yararlandığı sürece, daha neler neler bulunacak… Keşfedilmeyen yerler, cisimler, noktalar, olgular keşfedilebilecek…

Sözü uzatmayayım…
Bilimin yaratıcısı da her şeyin yaratıcısı ve sahibi olan Allah(c.c.)’dır. Ve din ile bilimin ilişkisi de onun bizlere, Peygamberimiz Hz.Muhammed(S.A.V.) ile gönderdiği Kur’an-ı Kerim ile aşikar kılınmıştır. Bu değişmeyecek bir gerçektir. İnanmak ve inanamamak sizlerin asl-ı iradesine kalmıştır…

Not: Cevabım alıntı değildir. Verdiğim Ayet-i Kelimelerde yanlışlık payı olmaması için Mucizeler.Com' dan yararlandım.Aksiyonlar
Normal
8 yıl önce cevaplandı.

Ali Koç
"Yani dinle bilime değil ama bilimle dine ulaşabilirsiniz" dediniz..

Bu söylediğinize aslında katılıyorum..Çok doğru bir cümle..Fakat geçmişte ve günümüzde bilim insanları ateistleşiyor...Hatta eski çağlarda bilim insanları kiliseye karşı birçok gizli örgütlenme oluşturmuş..Asıl olarak onların dediğiniz gibi bilimle dine ulaşmaları gerekirken onlar daha çok uzaklaşmakta...

Size Dan Brown'un Melekler ve Şeytanlar kitabından bir bölümü anlatmak isterim..
Bir damla karşımadde bütün Vatikanı havaya uçuracak güçtedir..Ve fizikçiler bu maddenin zerreciklerini çarpıştırarak evrenin nasıl varolduğunu açıklayacakalrdır...
Fakat kilise rahiplerinden biri şöyle demişti..
"Tanrıyı bir tüpe sığdırdığın gün dinin bittiği asıl kıyametin geldiği gündür"

Sonuç olarak
Ben bilimle dinin ayrı tutulması fakat bazı noktalarda beraber olarak faydalanılmasından yanayım..Dinle bilime ulaşamazsınız ama bilimle dine ulaşırsınız...Aksiyonlar
Ciddi
8 yıl önce ciddi olarak cevaplandı.

aralarinda iliski yoktur.Aksiyonlar
Normal
8 yıl önce cevaplandı.

din ve bilim çelişir...bunu görmemek için kör olmak lazım.

din değişmez kurallardan v.b oluşur.bilim ise sürekli kendini yeniler ve değişir(diyalektik)
din tartışılamaz(dogmatiktir)bilim ise tam zıttı....Aksiyonlar
Normal
8 yıl önce cevaplandı.

bilim araştırmaya dayalı yararlı verilerdir. Din ise, Allah tarafindan konulmus bir kanundur. Insanlara, yaratilis gayesini ve varolus hikmetini bildirir.Aksiyonlar
Normal
8 yıl önce cevaplandı.

Din ve bilim birbirlerinden ayrı tutulmaları gereken olgulardır. İki nedeni vardır.

Iraksak neden:
Din kendi içinde, bilim de kendi içinde çatışma halindedirler. Çünkü ne din insanları kendi aralarında uyuşma halindedir, ne de bilim insanları kendi aralarında uyuşma halindedirler. Bu ikisi bir araya getirilecek olursa daha da büyük bir çatışma olur.

Yakınsak neden:
Din ve bilim birbirlerini sınırlayacaklardır. Birbirlerinin sınırlarını aşmamak için anlaşmaya varmak zorundadırlar. Ama anlaşma mümkün değildir. Çünkü ne din ne de bilim asla taviz veremezler. Bu din ve bilimin diyalog zayıflığından değildir. Din kendi çizgisinden vazgeçemez bilim de kendi çizgisinden vazgeçemez. İnsanoğlu dinin de bilimin de sınırlarını değiştirme yetkisine sahip değildir.

Olabilecek tek şey; din insanlarının; bilim insanlarının çalışmalarından ilham alabilmeleridir. Din; bilimsel çalışmaların sonuçlarını kullanarak kendi çizgilerinin gücünü pekiştirebilir. Din ve bilim arasındaki tek ilişki bu olabilir.Cevap Ver
Birkaç istatistik

Bilim ile Din arasındaki ilişki? ile ilgili katılımcı yaş ve cinsiyet oran grafikleri.

Buradasınız: Bilim ile Din arasındaki ilişki?
Copyright © 2007-2017 Bisorusor | Gizlilik ve kullanım şartları