Soru sor
200 karakter kaldı
Oy kullanmak için, üye girişi yapınız.

mesajı gizle

Üniversitelerdeki eğitimsiz öğretimcilerin, öğretime katkı sağlamasını beklemek ne kadar doğru?

Yani Üniversitete Öğretim Görevlisi olabilmek için diploma yeterli mi? farklı kriterlere tabi tutmak gerekmez mi?

Cevap Ver

Sevgililer günü için en güzel hediyeler, resmi tıklayınız.

Detaylar
8 yıl önce sorulmuş , son cevap 3 yıl önce verildi 1 kişi değerlendirmiş

5 cevap verilmiş

Bildiğim kadarı ile zaten farklı kritelere tabiler. Ancak dediğiniz gibi bu kriterler yetersiz olabilir. Bu dururmda eğitime katkı sağlamalarını bırakın en büyük darbeyi indirme potansiyeli ile yapıyorlar işlerini diyebiliriz.Aksiyonlar
Normal
8 yıl önce cevaplandı.

Bu konu iki taraflı.

Yani hem bilumum kriterler belirleyip ona göre öğretim kadrosu oluşturmak gerekir hem de bu öğretimcilerin öğretim şekline karışmamak gerekir.

Ama denklemin iki tarafı da bozuk maalesef. Hem öğretimci kriterleri pek düşük ve subjektif hem de öğretim şekline müdahale eden bir yapı bulunmaktadır üniversitelerimizde.

Başarılı eğitimci seçeceksek seçtiğimiz eğitimcinin de başarmayı ve başarılıyı kendi kriterlerine göre belirlemesine izin vermek gerekir.

NOT: YÖK'e gönderme yaptığım sanılmasın.Aksiyonlar
Normal
8 yıl önce cevaplandı.

yanıt veremiyicemAksiyonlar
Ciddi
8 yıl önce ciddi olarak cevaplandı.

Üniversitedeki eğitimciler için kriterler elbette vardır ve ve bunlar belirleyici kriterlerdir. Örnek vermek gerekirse doçent olabilmek için uluslararası yayınlarda yayımlanmış en az 10 makaleniz olmalıdır. Bu oldukça objektif bir değerlendirmedir fakat bu kriter o insanın akademik bilgisini ve yeterliliğini ölçer. Öğretmek ise bambaşka bir iştir. Bir insanın akademik bilgisi çok yeterli olsa da öğretme yeteneği o kadar iyi olmayabilir. Bu noktada üniversitedeki hocalardan fazla bir şey beklememek gerekir. Sonuçta üniversite öğrencinin kendi kendine öğrendiği bir yerdir. Akademik bilgi lisede olduğu gibi sınıfta öğretilmez, öğretilemez. Öğrenci kendi çabasıyla öğrenmelidir. Burada öğretim görevlisine düşen görev öğrencilere bilgiyi öğrenme sürecinde rehberlik etmesi ve işini kolaylaştırmasıdır. Zaten fakülte kelimesi ''facultative'' kelimesinden köken alır. Bunun anlamı ''isteğe bağlı''dır. Yani isteyen insan derse girer isteyen girmez. Yurt dışında hiçbir üniversitede derse girme zorunluluğu yoktur. Sadece pratik dersler varsa( labaratuar dersleri, uygulamalı dersler) devam mecburiyeti vardır. Üniversitenin doğası budur.%3Cp%3E2%20%C3%BCniversite%20mezunu,master%20yapm%C4%B1%C5%9F,farkl%C4%B1%20alanlarda%20i%C5%9F%20tecr%C3%BCbesi%20olan%20ve%20y%C3%B6neticilik%20yapm%C4%B1%C5%9F%20biriyim.Emekli%20olup%20evde%20oturmak%20istemedi%C4%9Fimden%20gen%C3%A7lere%20bilgi%20birikimimi%20aktaraca%C4%9F%C4%B1m%20bir%20alanda%20%C3%B6%C4%9Fretim%20g%C3%B6revlisi%20olarak%20hizmet%20vermek%20istiyorum.Ancak%20bu%20iki%20y%C4%B1ld%C4%B1r%20bu%20ya%C5%9Fta%20bunun%20i%C3%A7in%20kar%C5%9F%C4%B1la%C5%9Ft%C4%B1%C4%9F%C4%B1m%20g%C3%BC%C3%A7l%C3%BCkler%20inan%C4%B1l%C4%B1r%20gibi%20de%C4%9Fil.2014%20May%C4%B1s%20ay%C4%B1ndan%20%C3%B6nce%2070%20%C3%BCst%C3%BC%20puan%20al%C4%B1p%20%C3%B6%C4%9Fretim%20g%C3%B6revlisi%20olmak%20i%C3%A7in%20ba%C5%9Fvurdu%C4%9Fum%20%C3%BCniversitede%201%20ki%C5%9Filik%20%C3%B6%C4%9Fretim%20g%C3%B6revlisi%20kadrosu%20i%C3%A7in%20alan%C4%B1mla%20ilgili%20master%20yapm%C4%B1%C5%9F%20biri%20olmam%20dikkate%20al%C4%B1nmay%C4%B1p%20ba%C5%9Fvuran%20lisans%20mezunu%20ki%C5%9Filerin%20lisans%20ortalamalar%C4%B1n%C4%B1n%20yuzde%20otuz%20ve%20Ales%20puanlar%C4%B1n%C4%B1n%20yuzde%20yetmi%C5%9F%20al%C4%B1nd%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1%20yani%20tecr%C3%BCbelerimin%20ve%20bu%20alanda%20yapt%C4%B1%C4%9F%C4%B1m%20master%C4%B1n%20%C3%A7%C3%B6pe%20at%C4%B1larak%20yeni%20mezun%20olmu%C5%9F%20ama%20Ales%20puan%C4%B1%20y%C3%BCksek%20birinin%20al%C4%B1nmas%C4%B1%20neticesinde%20bu%20puan%C4%B1m%C4%B1%20y%C3%BCkseltmek%20i%C3%A7in%20tekrar%20tekrar%20alese%20girip%202%20senedir%20akademisyen%20olmaya%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9F%C4%B1yorum.25-30%20y%C4%B1l%20%C3%B6nce%20%C3%BCniversiteyi%20bitirmi%C5%9F%20biriyim.En%20son%20ge%C3%A7en%20may%C4%B1s%20ay%C4%B1nda%2070%20puan%C4%B1m%20bitmeden%20bir%20%C3%BCniversite%20ile%20g%C3%B6r%C3%BC%C5%9F%C3%BCp%20anla%C5%9Ft%C4%B1%C4%9F%C4%B1m%20halde%20Eyl%C3%BClde%20e%C4%9Fitim%20d%C3%B6nemine%20ba%C5%9Flayaca%C4%9F%C4%B1m%20i%C3%A7in%20bu%20puan%C4%B1m%20bitti%20ve%20girdi%C4%9Fim%20son%20s%C4%B1navdan%2069.924%20puan%20ald%C4%B1%C4%9F%C4%B1mdan%20ba%C5%9Fvurum%20ge%C3%A7ersiz%20say%C4%B1ld%C4%B1.Daha%20da%20ac%C4%B1s%C4%B1%20bu%20%C3%B6zel%20%C3%BCniversite%20defalarca%20ilan%20verip%20%C5%9Fartlara%20uygun%20ki%C5%9Fi%20bulamay%C4%B1nca%20bu%20s%C4%B1nava%20hi%C3%A7%20girmemi%C5%9F%20birini%20ba%C5%9Fka%20bir%20kadrodan(b%C3%B6l%C3%BCm%20ba%C5%9Fkan%C4%B1n%C4%B1n%20arkada%C5%9F%C4%B1%20oldu%C4%9Fu%20i%C3%A7in)al%C4%B1p%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1rmaktad%C4%B1r.Ales%20neyi%20%C3%B6l%C3%A7mektedir?%2070%20alan%20biri%20ile%20donan%C4%B1ml%C4%B1%2069.924%20alan%20biri%20aras%C4%B1nda%20nas%C4%B1l%20bir%20bilgi%20fark%C4%B1%20vard%C4%B1r?Ya%20da%20Alesten%20%2570%20oran%C4%B1nda%20al%C4%B1mlarda%20%C3%B6ncelikli%20olan%2090%20puan%20alan%20tecr%C3%BCbesiz%20bir%20lisans%20mezunu%20mu%20yoksa%20bu%20alanda%20y%C4%B1llarca%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fm%C4%B1%C5%9F,master%20yapm%C4%B1%C5%9F%20ama%2025-30%20y%C4%B1l%20%C3%B6nce%20okullar%C4%B1n%C4%B1%20bitirip%2068-70%20band%C4%B1nda%20puan%20al%C4%B1p%20ales%20s%C4%B1nav%C4%B1ndan%2070%20alamad%C4%B1%C4%9F%C4%B1ndan%20evinde%20oturmak%20zorunda%20b%C4%B1rakt%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1z%20donan%C4%B1ml%C4%B1%20bir%20insan%C4%B1%20israf%20etmiyor%20musunuz?%3Cbr%20_mce_bogus=%221%22%3E%3C/p%3EAksiyonlar
Normal
3 yıl önce cevaplandı.
Cevap Ver
Birkaç istatistik

Üniversitelerdeki eğitimsiz öğretimcilerin, öğretime katkı sağlamasını beklemek ne kadar doğru? ile ilgili katılımcı yaş ve cinsiyet oran grafikleri.

Buradasınız: Üniversitelerdeki eğitimsiz öğretimcilerin, öğretime katkı sağlamasını beklemek ne kadar doğru?
Copyright © 2007-2017 Bisorusor | Gizlilik ve kullanım şartları