Soru sor
200 karakter kaldı
Oy kullanmak için, üye girişi yapınız.

mesajı gizle

Antakya'nın tarihteki önemi nedir?

Cevap Ver

Sevgililer günü için en güzel hediyeler, resmi tıklayınız.

Detaylar
3 yıl önce sorulmuş , son cevap 3 yıl önce verildi Bu soru Anonim Kullanıcı olarak sorulmuş. Anonim soru sormak nedir? öğrenmek için tıklayın.

4 cevap verilmiş

%3Cp%3E%3Cspan%3ETarih%20kaynaklar%C4%B1na%20g%C3%B6re%20Antakya,%20M.%C3%96.%20300%20civar%C4%B1nda%20B%C3%BCy%C3%BCk%20%C4%B0skender'in%20komutanlar%C4%B1ndan%20Seleucus%20Nicator%20taraf%C4%B1ndan%20kurulmu%C5%9Ftur.Eski%20kaynaklara%20g%C3%B6re%20Antakya%20300.000%20bin%20n%C3%BCfusuyla%20Roma%20%C4%B0mparatorlu%C4%B1%C4%9Funun%203.%20d%C3%BCnyan%C4%B1n%204.%20b%C3%BCy%C3%BCk%20kentiydi.%20Babas%C4%B1%20Antiochus'un%20isminden%20Antiocheia%20ad%C4%B1yla%20kurdu%C4%9Fu%20%C5%9Fehir,%20Silpius%20Da%C4%9F%C4%B1%20(bug%C3%BCnk%C3%BC%20Habib%20Neccar%20Da%C4%9F%C4%B1)%20ete%C4%9Finde%20ve%20Asi%20Nehri%20(Orontes)%20kenar%C4%B1nda%20yer%20alm%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1.%20Acus'un%20y%C3%B6netimine%20giren%20topraklarda%20Antakya%20d%C4%B1%C5%9F%C4%B1nda%20ba%C5%9Fka%20yerlerde%20%C3%A7ok%20say%C4%B1da%20Antiocheia%20daha%20kurulmu%C5%9Ftu.%3C/span%3E%3Cbr%20_mce_bogus=%221%22%3E%3C/p%3EAksiyonlar
Normal
3 yıl önce cevaplandı.

%3Cp%3E%3Cspan%3EAntakya%20-%20Herod%20Caddesi%20(D%C3%BCnya'n%C4%B1n%20%C4%B0lk%20Ayd%C4%B1nlat%C4%B1lan%20Caddesi)%20Antakya%20(Arap%C3%A7a:%20%D8%A7%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%91%D8%A9,%20An%E1%B9%AD%C4%81kye;%20Yunanca:%20%E1%BC%88%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%8C%CF%87%CE%B5%CE%B9%CE%B1,%20Antiohia)%20Hatay%20ilinin%20merkez%20il%C3%A7esidir.%20Akdeniz%20B%C3%B6lgesindedir%20ve%20T%C3%BCrkiye'nin%20en%20g%C3%BCneydeki%20il%20merkezidir.%20Ortas%C4%B1ndan%20Asi%20Nehri%20ge%C3%A7en%20%C5%9Fehrin%20rak%C4%B1m%C4%B1%2085%20metredir.%20%C5%9Eehir%20merkezi%20n%C3%BCfusu%20ise%20213.296'dir.%3C/span%3E%3Cbr%20_mce_bogus=%221%22%3E%3C/p%3EAksiyonlar
Normal
3 yıl önce cevaplandı.

%3Cp%3E%3Cspan%3E%22lzgara%20Plan%22%20olarak%20tan%C4%B1mlanan%20ve%20Xenarius%20taraf%C4%B1ndan%20%C3%A7izilen kent%20plan%C4%B1nda%20sokaklar%20k%C4%B1%C5%9F%C4%B1n%20g%C3%BCne%C5%9Fi%20g%C3%B6recek,%20yaz%C4%B1n%20ise;%20Asi%20Vadisi'nden%20gelen%20r%C3%BCzgar%C4%B1%20alacak%20%C5%9Fekilde%20d%C3%BCzenlenmi%C5%9Ftir.%20Lazkiye%E2%80%99nin%20plan%C4%B1n%C4%B1n%20da%20ayn%C4%B1%20olmas%C4%B1%20nedeniyle%20Antakya%20ve%20Lazkiye%20uzun%20s%C3%BCre%20%22karde%C5%9F%22%20veya%20ikiz%20kentler%22%20olarak%20tan%C4%B1mland%C4%B1.%20%C4%B0mparatorlu%C4%9Fun%20ba%C5%9Fkenti%20olan%20Antakya,%20zamanla%20d%C3%BCnya%20%C3%A7ap%C4%B1nda%20%C3%B6nemli%20bir%20ticaret%20ve%20sanayi%20merkezi%20oldu.%3C/span%3E%3Cbr%20_mce_bogus=%221%22%3E%3C/p%3EAksiyonlar
Normal
3 yıl önce cevaplandı.

%3Cp%3E%3Cstrong%3E%3Cspan%20style=%22font-family:%20Verdana;%22%20_mce_style=%22font-family:%20Verdana;%22%3ETarih%20boyunca%20%C3%A7ok%20say%C4%B1da%20ve%20farkl%C4%B1%20k%C3%BClt%C3%BCre%20sahip%20devletlerin%20hakimiyeti%20alt%C4%B1na%20girmesi%20nedeniyle%20Antakya%E2%80%99da%20%C3%A7e%C5%9Fitli%20k%C3%BClt%C3%BCrlere%20mensup%20insanlar%20bir%20arada%20ya%C5%9Fayarak%20kayna%C5%9Fma%20imkan%C4%B1%20bulmu%C5%9Flard%C4%B1r.%20Antakya%20g%C3%BCn%C3%BCm%C3%BCzde%20de%20bu%20kayna%C5%9Fman%C4%B1n%20do%C4%9Furdu%C4%9Fu%20ho%C5%9Fg%C3%B6r%C3%BCye%20ba%C4%9Fl%C4%B1%20olarak%20M%C3%BCsl%C3%BCman,%20Hristiyan,%20Yahudi,%20T%C3%BCrk,%20Arap%20gibi%20farkl%C4%B1%20din%20ve%20milletlere%20mensup%20ki%C5%9Filerin%20bir%20arada%20ya%C5%9Fayabildi%C4%9Fi%20yerlerden%20biri%20olma%20%C3%B6zelli%C4%9Fini%20korumaktad%C4%B1r.%3C/span%3E%3C/strong%3E%3Cbr%20_mce_bogus=%221%22%3E%3C/p%3EAksiyonlar
Normal
3 yıl önce cevaplandı.
Cevap Ver
Birkaç istatistik

Antakya'nın tarihteki önemi nedir? ile ilgili katılımcı yaş ve cinsiyet oran grafikleri.

Buradasınız: Antakya'nın tarihteki önemi nedir?
Copyright © 2007-2017 Bisorusor | Gizlilik ve kullanım şartları