Soru sor
200 karakter kaldı
Oy kullanmak için, üye girişi yapınız.

mesajı gizle

Kağıt parayı kim buldu?

Cevap Ver

Sevgililer günü için en güzel hediyeler, resmi tıklayınız.

Detaylar
3 yıl önce sorulmuş , son cevap 3 yıl önce verildi , 1 kişi takip ediyor

1 cevap verilmiş

%3Cp%3E%C3%87inliler,%20%C4%B0v%20806%20y%C4%B1l%C4%B1nda%20da%20ilk%20ka%C4%9F%C4%B1t%20icat%20paray%C4%B1%20yapt%C4%B1lar%20Bat%C4%B1da%20ka%C4%9F%C4%B1t%20paralar%C4%B1n%20bas%C4%B1lmas%C4%B1%20ve%20kullan%C4%B1lmas%C4%B1%2017.%20yy%20sonlar%C4%B1na%20rastl%C4%B1yor.%20%C4%B0lk%20ka%C4%9F%C4%B1t%20icat%20para'n%C4%B1n%201690'%20l%C4%B1%20y%C4%B1llarda%20ABD%20ve%20%C4%B0ngiltere%20h%C3%BCk%C3%BCmetleri%20taraf%C4%B1ndan%20bas%C4%B1ld%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20ve%20dola%C5%9F%C4%B1ma%20%C3%A7%C4%B1kar%C4%B1ld%C4%B1%C4%9F%C4%B1,%201694%20y%C4%B1l%C4%B1nda%20%C4%B0ngiliz%20Merkez%20Bankas%C4%B1%20ve%20di%C4%9Fer%20%C3%BClke%20merkez%20bankalar%C4%B1n%C4%B1n%20kurulmas%C4%B1%20ile%20de%20yayg%C4%B1nla%C5%9Ft%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20biliniyor.%3C/p%3E%0A%3Cdiv%3E%3Cins%3E%3Cins%20id=%22aswift_1_anchor%22%3E%3C/ins%3E%3C/ins%3E%3C/div%3E%0A%3Cp%3EOsmanl%C4%B1%20%C4%B0mparatorlu%C4%9Funda%20ilk%20i%20ka%C4%9F%C4%B1t%20paralar%20idari,%20sosyal%20ve%20yasal%20reformlar%C4%B1n%20g%C3%BCndeme%20geldi%C4%9Fi%20Tanzimat%20D%C3%B6neminde%20tedav%C3%BCle%20%C3%A7%C4%B1kar%C4%B1ld%C4%B1.%20%C4%B0lk%20Osmanl%C4%B1%20Banknotlar%C4%B1%20Abd%C3%BClmecit%20taraf%C4%B1ndan%201840%20y%C4%B1l%C4%B1nda%20%22Kaime-i%20Nakd%C4%B1ye-i%20Mutebere%22%20ad%C4%B1yla,%20bug%C3%BCnk%C3%BC%20dille%20%22Para%20Yerine%20Ge%C3%A7en%20Ka%C4%9F%C4%B1t%22,%20bir%20anlamda%20para%20olmaktan%20%C3%A7ok%20faiz%20getirili%20bor%C3%A7%20senedi%20veya%20hazine%20bonosu%20niteli%C4%9Finde%20d%C3%BCzenlendi.%20Matbaada%20bas%C4%B1lmayan%20ve%20elle%20yap%C4%B1lan%20bu%20paralar%C4%B1n%20her%20birine%20resmi%20m%C3%BCh%C3%BCr%20vurulurdu%20Osmanl%C4%B1%20Y%C3%B6netimi,%201842%20y%C4%B1l%C4%B1ndan%20itibaren%20de%20matbaada%20para%20basmaya%20ba%C5%9Flad%C4%B1.%20Birinci%20D%C3%BCnya%20Sava%C5%9F%C4%B1%20s%C4%B1ras%C4%B1nda%20da%201915%20y%C4%B1l%C4%B1ndan%20itibaren%20alt%C4%B1n%20ve%20Alman%20hazine%20bonolar%C4%B1n%C4%B1%20kar%C5%9F%C4%B1l%C4%B1k%20g%C3%B6stererek%20d%C3%B6rt%20y%C4%B1l%20boyunca%20,%20yedi%20tertipte%20toplam%20160%20milyon%20liran%C4%B1n%20%C3%BCzerinde%20banknot%20%C3%A7%C4%B1kartt%C4%B1%20Bu%20banknotlar%20%22evrak-%C4%B1%20nakdiye%22%20ad%C4%B1%20alt%C4%B1nda%20T%C3%BCrkiye%20Cumhuriyeti'%20ne%20intikal%20etti%20ve%20Cumhuriyetin%20ilk%20y%C4%B1llar%C4%B1nda%20ka%C4%9F%C4%B1t%20para%20bast%C4%B1r%C4%B1lma-d%C4%B1%C4%9F%C4%B1ndan%201927%20y%C4%B1l%C4%B1n%C4%B1n%20sonuna%20kadar%20tedav%C3%BClde%20kald%C4%B1. %3C/p%3E%3Cp%3E%3Cbr%3E%3C/p%3E%3Cp%3E%3Cbr%3E%3C/p%3E%3Cp%3E%3Cbr%3E%3C/p%3EAksiyonlar
Normal
3 yıl önce cevaplandı.
Cevap Ver
Buradasınız: Kağıt parayı kim buldu?
Copyright © 2007-2017 Bisorusor | Gizlilik ve kullanım şartları