Soru sor
200 karakter kaldı
Oy kullanmak için, üye girişi yapınız.

mesajı gizle

Babalar günü nasıl ortaya çıktı?

Cevap Ver

Sevgililer günü için en güzel hediyeler, resmi tıklayınız.

Detaylar
3 yıl önce sorulmuş , son cevap 3 yıl önce verildi , 1 kişi takip ediyor

1 cevap verilmiş

%3Cp%3E%3Cspan%3EHer%20sene%20haziran%20ay%C4%B1n%C4%B1n%203.%20haftas%C4%B1%20kutlanan%20Babalar%20g%C3%BCn%C3%BC%20fikri%20nas%C4%B1l%20%C3%A7%C4%B1kt%C4%B1?...hi%C3%A7%20merak%20ettiniz%20mi?%20%C4%B0%C5%9Fte%20babalar%20g%C3%BCn%C3%BCn%C3%BCn%20ortaya%20%C3%A7%C4%B1k%C4%B1%C5%9F%C4%B1yla%20ilgili%20bilgiler;%3C/span%3E%3Cbr%3E%3Cbr%3E%3Cspan%3EBabalar%20G%C3%BCn%C3%BC%E2%80%99n%C3%BCn%20tarih%C3%A7esi%20hakk%C4%B1nda%20iki%20ayr%C4%B1%20kaynak%20mevcut.%20Bunlardan%20birincisine%20g%C3%B6re,%20Babalar%20G%C3%BCn%C3%BC%20Bat%C4%B1%20Virginia%E2%80%99da%20ortaya%20%C3%A7%C4%B1kt%C4%B1.%20Burada%20ya%C5%9Fayan%20John%20Dowdy,%20annesini%20kaybettikten%20sonra%20onun%20yerini%20alan%20babas%C4%B1%20i%C3%A7in%20b%C3%B6yle%20%C3%B6zel%20bir%20g%C3%BCn%20kutlanmas%C4%B1n%C4%B1%20istedi.%3C/span%3E%3Cbr%3E%3Cbr%3E%3Cspan%3EDi%C4%9Fer%20ba%C5%9Fka%20kayna%C4%9Fa%20g%C3%B6re%20de%201910%20da%20Washington%E2%80%99daki%20John%20Bruce%20Dodd,%206.%20%C3%A7ocu%C4%9Funun%20do%C4%9Fumu%20s%C4%B1ras%C4%B1nda%20hayat%C4%B1n%C4%B1%20kaybeden%20annesinin%20ard%C4%B1ndan%20hayat%C4%B1n%C4%B1%20%C3%A7ocuklar%C4%B1na%20adayan%20babas%C4%B1%20William%20Smart%E2%80%99a%20%C3%B6zel%20bir%20g%C3%BCn%20arma%C4%9Fan%20etmek%20amac%C4%B1yla%20bu%20fikri%20ortaya%20att%C4%B1.%3C/span%3E%3Cbr%3E%3Cbr%3E%3Cspan%3EBabas%C4%B1n%C4%B1n%20bir%20yandan%20%C3%A7iftlikte%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9F%C4%B1p%20%C3%B6te%20yandan%206%20%C3%A7ocu%C4%9Fa%20bakmas%C4%B1n%C4%B1n%20zorluklar%C4%B1n%C4%B1%20fark%20eden%20Dodd,%20Anneler%20G%C3%BCn%C3%BC%20kutlan%C4%B1rken%20Babalar%20G%C3%BCn%C3%BC%E2%80%99n%C3%BCn%20olmamas%C4%B1n%C4%B1%20haks%C4%B1zl%C4%B1k%20olarak%20g%C3%B6rd%C3%BC.%20Hemen%20babas%C4%B1n%C4%B1n%20do%C4%9Fum%20g%C3%BCn%C3%BC%20olan%205%20Haziran%E2%80%99%C4%B1n%20Babalar%20G%C3%BCn%C3%BC%20ilan%20edilmesi%20i%C3%A7in%20kollar%C4%B1%20s%C4%B1vad%C4%B1.%20Ancak,%20bu%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fma%20bir%20sonraki%20y%C4%B1l%C4%B1n%2019%20May%C4%B1s%C4%B1na%20kadar%20s%C3%BCrd%C3%BC.%3C/span%3E%3Cbr%3E%3Cbr%3E%3Cspan%3E19%20HAZ%C4%B0RAN%201910%20%C4%B0LK%20BABALAR%20G%C3%9CN%C3%9C%3C/span%3E%3Cbr%3E%3Cbr%3E%3Cspan%3ETarih%2019%20Haziran%201910....%20Takvimler%20bu%20g%C3%BCn%C3%BC%20g%C3%B6sterirken,%20Babalar%20G%C3%BCn%C3%BC,%20ilk%20kez%20Washington%E2%80%99da%20kutland%C4%B1.%20Bu%20tarihten%20sonra%20ABD%E2%80%99nin%20di%C4%9Fer%20eyaletlerine%20yay%C4%B1lan%20Babalar%20G%C3%BCn%C3%BC%20i%C3%A7in%20ilk%20resmi%20kutlama%20ise%201924%E2%80%99te%20ABD%20Ba%C5%9Fkan%C4%B1%20Calvin%20Coolidge%E2%80%99in%20deste%C4%9Fiyle%20ger%C3%A7ekle%C5%9Ftirildi.%201966%20y%C4%B1l%C4%B1nda%20d%C3%B6nemin%20ba%C5%9Fkan%C4%B1%20Lyndon%20Johnson,%20her%20y%C4%B1l%20Haziran%20ay%C4%B1n%C4%B1n%20%C3%BC%C3%A7%C3%BCnc%C3%BC%20Pazar%20g%C3%BCn%C3%BCn%C3%BCn%20Babalar%20G%C3%BCn%C3%BC%20olarak%20kutlanaca%C4%9F%C4%B1n%C4%B1%20a%C3%A7%C4%B1klayan%20bir%20bildiri%20yay%C4%B1nlad%C4%B1.%3C/span%3E%3Cbr%3E%3Cbr%3E%3Cspan%3EKatolikler%E2%80%99in%20Babalar%20G%C3%BCn%C3%BC%E2%80%99ne%20getirdi%C4%9Fi%20yorum%20ise%20di%C4%9Fer%20ara%C5%9Ft%C4%B1rmac%C4%B1lardan%20%C3%A7ok%20farkl%C4%B1.%20Onlar%20bu%20kutlamay%C4%B1%20dini%20a%C3%A7%C4%B1dan%20ele%20al%C4%B1p%20Hazreti%20%C4%B0sa%20an%C4%B1s%C4%B1na%20Mart%20ay%C4%B1n%C4%B1n%2019%E2%80%99unu%20St.%20Joseph%20G%C3%BCn%C3%BC%20ad%C4%B1%20alt%C4%B1nda%20babalar%C4%B1na%20arma%C4%9Fan%20ediyor.%20T%C3%BCrkiye%E2%80%99de%20ise%20%C3%B6zellikle%201980%E2%80%99li%20y%C4%B1llar%C4%B1n%20sonlar%C4%B1na%20do%C4%9Fru%20kabul%20g%C3%B6ren%20Babalar%20G%C3%BCn%C3%BC,%20yayg%C4%B1n%20bir%20%C5%9Fekilde%20kutlan%C4%B1yor.%3C/span%3E%3Cbr%20_mce_bogus=%221%22%3E%3C/p%3E

Kaynak : http://www.forumdas.net/konu/babalar-gunu-nasil-ortaya-cikti.51618/Aksiyonlar
Normal
3 yıl önce cevaplandı.
Cevap Ver
Buradasınız: Babalar günü nasıl ortaya çıktı?
Copyright © 2007-2017 Bisorusor | Gizlilik ve kullanım şartları