Soru sor
200 karakter kaldı
Oy kullanmak için, üye girişi yapınız.

mesajı gizle

Tasarruflu ampuller zararlı mıdır?

Cevap Ver

Sevgililer günü için en güzel hediyeler, resmi tıklayınız.

Detaylar
3 yıl önce sorulmuş , son cevap 3 yıl önce verildi , 1 kişi takip ediyor

3 cevap verilmiş

%3Cp%3EDalga%20boyu%20ile%20ilgili%20bir%C5%9Feydi%20san%C4%B1r%C4%B1m.%20florasanlar%20k%C4%B1sa%20k%C4%B1sa%20s%C3%BCrekli%20dalgalarla%20%C4%B1%C5%9F%C4%B1k%20veriyor%20ama%20tungstenin%20dalga%20boyu%20daha%20uzun%20bu%20sebeple%20g%C3%B6z%20yormuyor.%3C/p%3EAksiyonlar
Normal
3 yıl önce cevaplandı.

%3Cp%3EGe%C3%A7en%20tv%20de%20izledi%C4%9Fime%20g%C3%B6re%20e%C4%9Fer%20%C3%A7ok%20yak%C4%B1n%C4%B1nda%20oturursan(masa%20lambas%C4%B1%20gibi)%20a%C5%9F%C4%B1r%C4%B1%20bir%20elektro%20manyetik%20yay%C4%B1yormu%C5%9F%20ve%20bu%20da%20kanserojen!%3C/p%3EAksiyonlar
Normal
3 yıl önce cevaplandı.

%3Cp%3ETASARRUFLU%20AMP%C3%9CLLER%20VE%20YAYDIKLARI%20RADYASYON%3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3E%C3%9Cretim%20teknolojilerinin%20h%C4%B1zl%C4%B1%20geli%C5%9Fimine%20paralel%20olarak%20hayat%C4%B1m%C4%B1za%20giren%20bir%C3%A7ok%20%C3%BCr%C3%BCn%C3%BC%20test%20etme,%20bedenimizde%20olumsuz%20etkilerini%20g%C3%B6zlemleme%20%C5%9Fans%C4%B1m%C4%B1z%20%C3%A7ok%20fazla%20olmuyor.%20Ya%C5%9Fam%20alanlar%C4%B1m%C4%B1zda%20kullanmay%C4%B1%20tercih%20etti%C4%9Fimiz%20amp%C3%BCl%20se%C3%A7iminde%20ne%20kadar%20dikkat%20ediyoruz.%20%C4%B0htiyac%C4%B1m%C4%B1z%20olan%20sadece%20dekoratif%20bir%20ayd%C4%B1nlatma%20m%C4%B1?%20Yoksa%20%C3%A7ocu%C4%9Funuzun%20odas%C4%B1nda,%20yatak%20odas%C4%B1nda,%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fma%20alanlar%C4%B1n%C4%B1zda%20her%20g%C3%BCn%20saatlerce%20maruz%20kald%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1z%20%C4%B1%C5%9F%C4%B1k%20kayna%C4%9F%C4%B1%20sa%C4%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1m%C4%B1z%C4%B1%20olumsuz%20mu%20etkiliyor?%20Elektrik%20faturas%C4%B1ndan%20tasarruf%20ederken%20sa%C4%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1m%C4%B1zdan%20da%20m%C4%B1%20oluyoruz?%3C/p%3E%0A%3Cp%3ERadyasyon%20kelimesini%20duydu%C4%9Fumuzda%20eminiz%20ki%20kimse%20yan%C4%B1na%20yakla%C5%9Fmay%C4%B1%20bile%20tercih%20etmeyecektir.%20Klasik%20eski%20tip%20lambalar%C4%B1n%20yayd%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20radyasyonun%20s%C4%B1f%C4%B1r,%20tasarruflu%20lambalar%C4%B1n%20ise20%20santimetrelik%20alan%20i%C3%A7inde%2010-15%20birim%20aras%C4%B1nda%20de%C4%9Fi%C5%9Fti%C4%9Fini%20bilseydiniz,%20%C3%A7ocu%C4%9Funuzun%20odas%C4%B1nda%20halen%20tasarruflu%20ampul%20kullanmaya%20devam%20eder%20miydiniz?%3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%0A%3Cp%3E%22Prof.%20Dr.%20Osman%20%C3%87erezci%20ya%C5%9Fad%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20bir%20olay%C4%B1%20%C5%9F%C3%B6yle%20anlat%C4%B1yor:%20Bursa%E2%80%99da%20baz%20istasyonu%20%C3%B6l%C3%A7%C3%BCm%C3%BC%20i%C3%A7in%20bir%20eve%20gittik.%20Evdeki%20radyasyonun%20baz%20istasyonundan%20de%C4%9Fil,%20evde%20kullan%C4%B1lan%20tasarruflu%20ampulden%20kaynakland%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1%20g%C3%B6rd%C3%BCk.%20I%C5%9F%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20yakt%C4%B1%C4%9F%C4%B1m%C4%B1zda%20cihaz%C4%B1m%C4%B1z%C4%B1n%20aniden%20y%C3%BCksek%20de%C4%9Ferler%20g%C3%B6sterdi%C4%9Fine%20tan%C4%B1k%20olduk.%20I%C5%9F%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20kapatt%C4%B1%C4%9F%C4%B1m%C4%B1zda%20s%C4%B1f%C4%B1rlan%C4%B1yordu%20Spiral%20Tasarruflu%20lambalardanyay%C4%B1lan%20elektromanyetik%20alanlar,%20bedenimizde%20elektrik%20sinyallerinin%20ta%C5%9F%C4%B1nd%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20sinirler%20%C3%BCzerinde%20ak%C4%B1mlar%20meydana%20getirerek%20sinirleri%20uyar%C4%B1yor,%20kaslar%C4%B1%20etkiliyor.%20Bu%20da%20ki%C5%9Fide%20yorgunluk,%20sinirlilik%20olu%C5%9Fturabiliyor.%20Ayr%C4%B1ca%20tasarruflu%20ampul,%20masan%C4%B1n%20ba%C5%9Fucunda%2010%20cm%20gibi%20ki%C5%9Finin%20%C3%A7ok%20yak%C4%B1n%C4%B1nda%20bulunmas%C4%B1%20halinde%20ultraviyole%20s%C4%B1z%C4%B1nt%C4%B1s%C4%B1%20yapmas%C4%B1%20nedeniyle%20deride%20k%C4%B1zar%C4%B1kl%C4%B1klar%20meydana%20getiriyor.%E2%80%9D%3C/p%3E%0A%3Cp%3E%22Prof.%20Dr.%20%C3%87erezci,%20%C3%A7ocuk%20odalar%C4%B1,%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fma%20masalar%C4%B1%20ve%20yatarken%20ba%C5%9Fucumuzda%20kesinlikle%20bu%20t%C3%BCr%20ayd%C4%B1nlatma%20%C3%BCr%C3%BCnlerinin%20kullan%C4%B1lmamas%C4%B1%20gerekti%C4%9Fi%20konusunda%20uyar%C4%B1yor.%20%C3%87ocuklar%C4%B1n%20elektromanyetik%20alanlardan%20%C3%A7ok%20daha%20fazla%20etkilendi%C4%9Fini%20belirtiliyor.%E2%80%9D%20 Zaman%20Gazetesi'nden Zeynep%20Ka%C3%A7maz'%C4%B1n%20Ocak%202012%20tarihli%20haberinden%20al%C4%B1nm%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1r.%3C/p%3E%3Cp%3E%3Cbr%20_mce_bogus=%221%22%3E%3C/p%3EAksiyonlar
Normal
3 yıl önce cevaplandı.
Cevap Ver
Birkaç istatistik

Tasarruflu ampuller zararlı mıdır? ile ilgili katılımcı yaş ve cinsiyet oran grafikleri.

Buradasınız: Tasarruflu ampuller zararlı mıdır?
Copyright © 2007-2017 Bisorusor | Gizlilik ve kullanım şartları