Soru sor
200 karakter kaldı
Oy kullanmak için, üye girişi yapınız.

mesajı gizle

Kadın ve erkek oruçluyken aynı yerde denize girebilir mi?

Cevap Ver

Sevgililer günü için en güzel hediyeler, resmi tıklayınız.

Detaylar
3 yıl önce sorulmuş , son cevap 3 yıl önce verildi , 1 kişi takip ediyor

2 cevap verilmiş

%3Cp%3E%3Cimg%20_mce_src=%22http://im.haberturk.com/2014/06/25/962049_detay.jpg?1403694503%22%20src=%22http://im.haberturk.com/2014/06/25/962049_detay.jpg?1403694503%22%20width=%22290%22%20height=%22298%22%3E%3C/p%3E%3Cp%3E%3Cstrong%3EZonguldak%20%C4%B0l%20M%C3%BCft%C3%BCs%C3%BC%20Nuh%20Korkmaz, Ramazan%20ay%C4%B1nda oru%C3%A7 tutan%20kad%C4%B1n%20ve%20erkeklerin%20ayr%C4%B1%20yerlerde%20denize%20girmeleri%20gerekti%C4%9Fini%20belirterek,%20%22Ayn%C4%B1%20yerde denize%20girmek caiz%20de%C4%9Fil,%20orucu%20zedeler.%20Tuttu%C4%9Fun%20ibadetin%20sevab%C4%B1n%C4%B1%20gidermektir%20bu. Oru%C3%A7 olur%20ama%20i%C5%9Fte%20%C3%B6ylesine oru%C3%A7 olur%22%20dedi.%3C/strong%3E%3Cbr%3E%3Cbr%3E%3Cspan%3EM%C3%BCft%C3%BC%20Nuh%20Korkmaz, %3C/span%3Eramazan%20ay%C4%B1%3Cspan%3Enda %3C/span%3Eoru%C3%A7%3Cspan%3E tutman%C4%B1n%20nefis%20terbiyesi%20oldu%C4%9Funu,%20insan%C4%B1%20olgunla%C5%9Ft%C4%B1rmas%C4%B1%20a%C3%A7%C4%B1s%C4%B1ndan%20da%20%C3%A7ok%20%C3%B6nemli%20bir%20ibadet%20oldu%C4%9Funu%20s%C3%B6yledi.%20Ramazan%C4%B1n%20ge%C3%A7en%20y%C4%B1l%20oldu%C4%9Fu%20gibi%20bu%20y%C4%B1l%20da%20yaz%20mevsimine%20denk%20geldi%C4%9Fini%20hat%C4%B1rlatan%20Korkmaz,%20%22Buna%20ra%C4%9Fmen%20ge%C3%A7en%20y%C4%B1l%20serinlik%20oldu,%20rahat%20bir %3C/span%3Eoru%C3%A7%3Cspan%3E tuttuk.%20Bu%20y%C4%B1l%20da%20Cenab-%C4%B1%20Hak,%20sabr%C4%B1m%C4%B1z%C4%B1n%20m%C3%BCkafat%C4%B1%20olarak%20yine%20o%20serinli%C4%9Fi%20verecektir. %3C/span%3EOru%C3%A7%3Cspan%3E;%20sab%C4%B1r%20ve%20tahamm%C3%BCl%20i%C5%9Fidir.%20Baz%C4%B1%20%C5%9Feylere%20katland%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1z%20zaman%20Allah%20o%20s%C4%B1k%C4%B1nt%C4%B1y%C4%B1%20gideriyor.%20'G%C3%BCzel%20bir %3C/span%3Eoru%C3%A7%3Cspan%3E tutaca%C4%9F%C4%B1z'%20diye%20niyaz%20edilirse%20bir%20ferahl%C4%B1k,%20rahatl%C4%B1k%20olur%22%20dedi.%3C/span%3E%3Cbr%3E%3Cbr%3E%3Cstrong%3EERKEK%20VE%20KADIN%20AYRI%20YERLERDE%20DEN%C4%B0ZE%20G%C4%B0RMEL%C4%B0%3C/strong%3E%3Cbr%3E%3Cbr%3E%3Cspan%3EKorkmaz,%20ramazanda %3C/span%3Eoru%C3%A7%3Cspan%3E tutanlar%C4%B1n%20su%20yutmad%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20s%C3%BCrece%20denize%20girebilece%C4%9Fini%20s%C3%B6yledi.%20Erkeklerin%20g%C3%B6bek%20alt%C4%B1yla%20diz%20aras%C4%B1n%C4%B1%20kapatmas%C4%B1,%20kad%C4%B1nlar%C4%B1n%20da%20ayn%C4%B1%20%C5%9Fekilde%20mahrem%20yerlerini%20kapatmas%C4%B1%20gerekti%C4%9Fini%20vurgulayan%20Korkmaz,%20kad%C4%B1n%20ve%20erkeklerin%20ayr%C4%B1%20yerlerde%20denize%20girmeleri%20gerekti%C4%9Fini%20belirtti.%20M%C3%BCft%C3%BC%20Korkmaz,%20%C5%9F%C3%B6yle%20dedi:%3C/span%3E%3Cbr%3E%3Cbr%3E%3Cspan%3E%22Orucun%20manevi%20y%C3%B6n%C3%BC%20var.%20Manevi%20y%C3%B6n%C3%BC%20de%20harama%20yol%20vermemektir.%20Sen%20ona%20yol%20bulursan,%20ona%20kap%C4%B1%20a%C3%A7arsan%20haram%20kap%C4%B1lar%C4%B1%20a%C3%A7%C4%B1l%C4%B1r.%20O%20da%20caiz%20de%C4%9Fil.%20Ama%20kad%C4%B1nlar%20ayr%C4%B1%20bir%20yerde,%20erkekler%20ayr%C4%B1%20bir%20yerde%20girerse%20buna%20bir%20mani%20yok.%20Ayn%C4%B1%20yerde %3C/span%3Edenize%20girmek%3Cspan%3E caiz%20de%C4%9Fil,%20orucu%20zedeler.%20Yani%20yapt%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%20ibadetin%20sevab%C4%B1n%C4%B1%20gidermektir%20bu.%20Oru%C3%A7%20olur%20ama%20i%C5%9Fte%20%C3%B6ylesine%20oru%C3%A7%20olur.%20Ni%C3%A7in%20oru%C3%A7%20tutuyoruz?%20Sevap%20almak%20i%C3%A7in.%20O%20sevab%C4%B1%20gidermemek%20laz%C4%B1m,%20zayi%20etmemek%20laz%C4%B1m.%22%3C/span%3E%3Cbr%3E%3Cbr%3E%3Cspan%3EKorkmaz,%20oru%C3%A7%20tutanlara%20cinsel%20ili%C5%9Fkinin%20dinen%20sahurla%20iftar%20aras%C4%B1nda%20yasak%20oldu%C4%9Funu,%20iftardan%20sahura%20kadar%20ise%20bir%20engel%20olmad%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1%20kaydetti.%3C/span%3E%3Cbr%3E%3Cbr%3E%3Cstrong%3EJET%20%C4%B0MAMLARA%20UYARI%3C/strong%3E%3Cbr%3E%3Cbr%3E%3Cspan%3EJet%20imamlar%C4%B1%20da%20uyaran%20Korkmaz,%20%C5%9F%C3%B6yle%20konu%C5%9Ftu:%3C/span%3E%3Cbr%3E%3Cbr%3E%3Cspan%3E%22Teravih%20bir%20namaz%20oldu%C4%9Fu%20i%C3%A7in%20ibadettir.%20%C4%B0mamlar%C4%B1m%C4%B1za,%20'Ne%20a%C5%9F%C4%B1r%C4%B1%20yava%C5%9F,%20ne%20de%20a%C5%9F%C4%B1r%C4%B1%20h%C4%B1zl%C4%B1%20k%C4%B1ld%C4%B1rmay%C4%B1n'%20diyoruz.%20Ortas%C4%B1%20nedir?%20En%20hay%C4%B1rl%C4%B1s%C4%B1%20vasat%20oland%C4%B1r.%20Vasat%20bir%20%C5%9Fekilde%20o%20ibadeti%20yapmakt%C4%B1r.%20Vatanda%C5%9Fa%20namaz%20k%C4%B1ld%C4%B1r%C4%B1rken%20adab%C4%B1na%20uygun,%20erkan%C4%B1na%20uygun%20%C5%9Fekilde%20hareket%20etmek%20laz%C4%B1m.%20Yoksa,%20'Vatanda%C5%9F%20pe%C5%9Fimde%20namaz%20k%C4%B1ls%C4%B1n,%20jet%20imam%C4%B1m'%20diye%20bu%20%C5%9Fekilde%20ibadet%20caiz%20de%20de%C4%9Fil,%20do%C4%9Fru%20da%20de%C4%9Fil.%20O%20da%20sadece%20yat%C4%B1p%20kalkmaktan%20ibaret%20olur.%20Gelen%20cemaat%20'teravih%20namaz%C4%B1n%C4%B1%20huzur%20i%C3%A7inde%20k%C4%B1ld%C4%B1m'%20demelidir.%20Ko%C5%9Fturarak,%20yorularak%20ibadet%20olmaz.%22%3C/span%3E%3Cbr%3E%3C/p%3EAksiyonlar
Normal
3 yıl önce cevaplandı.

%3Cp%3EAs%C4%B1l%20oru%C3%A7luyken%20denize%20girmek%20mant%C4%B1kl%C4%B1%20m%C4%B1,%20%C3%B6zellikle%20o%20s%C4%B1ca%C4%9F%C4%B1n%20aln%C4%B1nda...%20 Bence%20serinlemekten%20%C3%A7ok%20zul%C3%BCm%20olacakt%C4%B1r.%20 %3C/p%3EAksiyonlar
Normal
3 yıl önce cevaplandı.
Cevap Ver
Buradasınız: Kadın ve erkek oruçluyken aynı yerde denize girebilir mi?
Copyright © 2007-2017 Bisorusor | Gizlilik ve kullanım şartları