Soru sor
200 karakter kaldı
Oy kullanmak için, üye girişi yapınız.

mesajı gizle

Haftalık çalışma süresi 4 güne düşerse nasıl olur?

Cevap Ver

Sevgililer günü için en güzel hediyeler, resmi tıklayınız.

Detaylar
3 yıl önce sorulmuş , son cevap 3 yıl önce verildi Bu soru Anonim Kullanıcı olarak sorulmuş. Anonim soru sormak nedir? öğrenmek için tıklayın.

4 cevap verilmiş

%3Cp%3EYa%20%C3%A7ok%20iyi%20olmaz%20m%C4%B1?%20Tatil%20g%C3%BCnleriyle%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fma%20g%C3%BCnleri%20neredeyse%20e%C5%9Fit%20olacak,%20r%C3%BCya%20gibi....%3C/p%3EAksiyonlar
Normal
3 yıl önce cevaplandı.

%3Cp%3EBu%20da%20ayn%C4%B1%20teneff%C3%BCsler%2040%20dk,%20dersler%2015%20dk%20olsun%20muhabbeti%20gibi%20bir%C5%9Fey.%20Umar%C4%B1m%20olur%20ama%20hi%C3%A7%20sanm%C4%B1yorum%20:)%3C/p%3EAksiyonlar
Normal
3 yıl önce cevaplandı.

%3Cp%3ET%C3%BCrkiye'yi%20bilmem%20ama%20%C4%B0ngiltere'de%20bunun%20teklifi%20verildi.%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Fma%20s%C3%BCresini%205'ten%204%20g%C3%BCne%20d%C3%BC%C5%9F%C3%BCrmeyi%20d%C3%BC%C5%9F%C3%BCn%C3%BCyorlar.%3C/p%3EAksiyonlar
Normal
3 yıl önce cevaplandı.

%3Ch1%20class=%22turkiye-tc%22%20style=%22text-align:%20center;%22%20_mce_style=%22text-align:%20center;%22%3EHaftal%C4%B1k%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fma%20s%C3%BCresinin%204%20g%C3%BCne%20d%C3%BC%C5%9F%C3%BCr%C3%BClmesi%20teklif%20edildi%3C/h1%3E%3Ch5%20style=%22text-align:%20center;%22%20_mce_style=%22text-align:%20center;%22%3E%C4%B0ngiltere'de%20haftal%C4%B1k%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fma%20s%C3%BCresinin%20be%C5%9F%20g%C3%BCnden%20d%C3%B6rt%20g%C3%BCne%20d%C3%BC%C5%9F%C3%BCr%C3%BClmesi%20y%C3%B6n%C3%BCnde%20tart%C4%B1%C5%9Fma%20ba%C5%9Flad%C4%B1.%3C/h5%3E%3Cp%20style=%22text-align:%20center;%22%20_mce_style=%22text-align:%20center;%22%3E%3Cimg%20_mce_src=%22http://i.radikal.com.tr/542x290/2014/07/02/fft81_mf2263290.Jpeg%22%20src=%22http://i.radikal.com.tr/542x290/2014/07/02/fft81_mf2263290.Jpeg%22%20width=%22542%22%20height=%22290%22%3E%3C/p%3E%3Cp%20style=%22text-align:%20justify;%22%3E%3Cstrong%3ERadikal.com.tr%20- %3C/strong%3E%3Cspan%3E%C3%9Clkenin%20%C3%B6nde%20gelen%20uzmanlar%C4%B1ndan, %3C/span%3Ekamu%3Cspan%3E sa%C4%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1ndan%20sorumlu%20kurum%20ba%C5%9Fkan%C4%B1%20Prof.%20John%20Ashton,%20stresten%20kaynaklanan%20hastal%C4%B1klara%20kar%C5%9F%C4%B1%20haftal%C4%B1k%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fma%20g%C3%BCnlerinin%20azalt%C4%B1lmas%C4%B1n%C4%B1%20%C3%B6nerdi.%20Ashton,%20insan%20sa%C4%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1na%20zarar%20verdi%C4%9Fini%20s%C3%B6yledi%C4%9Fi%20haftal%C4%B1k%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fma%20g%C3%BCnlerinin%20d%C3%B6rde%20d%C3%BC%C5%9F%C3%BCr%C3%BClmesiyle%20insanlar%C4%B1n%20yak%C4%B1nlar%C4%B1yla%20daha%20fazla %3C/span%3Ezaman%3Cspan%3Ege%C3%A7irebilece%C4%9Fini%20ve%20ayr%C4%B1ca%20i%C5%9Fsizli%C4%9Fin%20de%20azalt%C4%B1labilece%C4%9Fini%20belirtti. %3C/span%3E%3Cbr%3E%3Cbr%3E%3Cstrong%3E'BAZILARI%20A%C5%9EIRI%20%C3%87ALI%C5%9EIYOR,%20BAZILARI%20H%C4%B0%C3%87%20%C3%87ALI%C5%9EMIYOR' %3C/strong%3E%3Cbr%3E%3Cspan%3E%22Hayatlar%C4%B1m%C4%B1z%C4%B1%20ya%C5%9Fama%20%C5%9Feklimize%20bak%C4%B1nca,%20insanlar%C4%B1n%20stresi,%20zamanla%20yar%C4%B1%C5%9F%C4%B1,%20hastal%C4%B1k%20izinleri,%20i%C5%9Fle%20ba%C4%9Flant%C4%B1l%C4%B1%20ruhsal%20sorunlar%C4%B1%20b%C3%BCy%C3%BCk%20bir%20problem.%20D%C3%B6rt%20g%C3%BCnl%C3%BCk%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fma%20d%C3%BCzenine%20ge%C3%A7meliyiz,%20%C3%A7%C3%BCnk%C3%BC%20n%C3%BCfusun%20bir%20k%C4%B1sm%C4%B1%20a%C5%9F%C4%B1r%C4%B1%20fazla%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9F%C4%B1rken%20bir%20k%C4%B1sm%C4%B1%20i%C5%9F%20bulam%C4%B1yor.%20Dengesiz%20bir%20i%C5%9F%20da%C4%9F%C4%B1l%C4%B1m%C4%B1%20var.%20Ayr%C4%B1ca%20%C3%B6%C4%9Fle%20tatilleri%20de%20yok%20oldu.%20%C4%B0nsanlar%20masa%20ba%C5%9F%C4%B1nda%20bir%20sandvi%C3%A7le%20idare%20edip%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fmaya%20devam%20ediyor%22%20diyen%20Ashton'%C4%B1n%20%C3%B6nerisi%20b%C3%BCy%C3%BCk%20yank%C4%B1%20uyand%C4%B1rd%C4%B1. %3C/span%3E%3Cbr%3E%3Cbr%3E%3Cspan%3EH%C3%BCrriyet'te%20yer%20alan%20habere%20g%C3%B6re,%20%C4%B0ngiliz%20Sendika%20Konfederasyonu%20(TUC),%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fanlar%C4%B1n%20d%C3%B6rt%20i%C5%9F%20g%C3%BCn%C3%BC%20uygulamas%C4%B1ndan%20memnun%20olaca%C4%9F%C4%B1n%C4%B1%20a%C3%A7%C4%B1klad%C4%B1. %3C/span%3E%3Cbr%3E%3Cbr%3E%3Cspan%3ETUC%20Genel%20Sekreteri,%20%22Milyonlarca%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fan,%20a%C5%9F%C4%B1r%C4%B1%20uzun%20i%C5%9F%20saatleriyle%20g%C3%BCnl%C3%BCk%20hayat%C4%B1%20aras%C4%B1nda%20denge%20kurmaya%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9F%C4%B1rken%20b%C3%BCy%C3%BCk%20bask%C4%B1%20alt%C4%B1nda.%20%C3%9Clkede%20esnek%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fma%20saatleriyle%20ilgili%20yeni%20kanun%20i%C5%9Fverenler%20taraf%C4%B1ndan%20%C3%A7ok%20kolay%20manip%C3%BCle%20edilebilir%22%20diye%20konu%C5%9Ftu. %3C/span%3E%3Cbr%3E%3Cbr%3E%C4%B0ngiltere%3Cspan%3E 'de%20sadece%20bak%C4%B1c%C4%B1lar,%20stajyerler%20ve%20ya%C5%9Fl%C4%B1lar%20i%C3%A7in%20ge%C3%A7erli%20olan%20esnek%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fma%20saatleri%20kanununun%20kapsam%C4%B1,%20bu%20hafta%20t%C3%BCm%20i%C5%9F%C3%A7iler%20i%C3%A7in%20geni%C5%9Fletilmi%C5%9Fti.%3C/span%3E%3Cbr%3E%3C/p%3E%3Cp%20style=%22text-align:%20justify;%22%3E%3Cbr%20_mce_bogus=%221%22%3E%3C/p%3EAksiyonlar
Normal
3 yıl önce cevaplandı.
Cevap Ver
Birkaç istatistik

Haftalık çalışma süresi 4 güne düşerse nasıl olur? ile ilgili katılımcı yaş ve cinsiyet oran grafikleri.

Buradasınız: Haftalık çalışma süresi 4 güne düşerse nasıl olur?
Copyright © 2007-2017 Bisorusor | Gizlilik ve kullanım şartları