Soru sor
200 karakter kaldı
Oy kullanmak için, üye girişi yapınız.

mesajı gizle

Sizce halkın yüzde kaçı oruç tutuyordur?

Cevap Ver

Sevgililer günü için en güzel hediyeler, resmi tıklayınız.

Detaylar
3 yıl önce sorulmuş , son cevap 3 yıl önce verildi Bu soru Anonim Kullanıcı olarak sorulmuş. Anonim soru sormak nedir? öğrenmek için tıklayın.

2 cevap verilmiş

%3Cp%3E%3Cspan%3EDiyanet%3C/span%3E%3Cspan%3E %C4%B0%C5%9Fleri%20Ba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1'n%C4%B1n%20T%C3%BCrkiye%20%C4%B0statistik%20Kurumu'na%20(T%C3%9C%C4%B0K)%20yapt%C4%B1rd%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20'T%C3%BCrkiye'de%20Dini%20Hayat%20Ara%C5%9Ft%C4%B1rma Raporu'nu%20kamuoyuna%20a%C3%A7%C4%B1klad%C4%B1.%20T%C3%BCrkiye'de%20yap%C4%B1lan%20en%20geni%C5%9F%20kat%C4%B1l%C4%B1ml%C4%B1 raporlardan%20biri%20olma%20%C3%B6zelli%C4%9Fine%20sahip%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fma%2037%20bin%20624%20hanede%20yap%C4%B1ld%C4%B1.Ankette%20Dini%20Aidiyet,%20%C4%B0nan%C3%A7, %C4%B0badet,%20Dini%20Bilgi,%20G%C3%BCndelik%20Hayat%20ve%20Din%20ile%20Dindarl%C4%B1k%20olmak%20%C3%BCzere%206%20ba%C5%9Fl%C4%B1k%20yer%20al%C4%B1yor. Rapor,%2015%20May%C4%B1s%20-20%20Eyl%C3%BCl%202013%20tarihleri%20aras%C4%B1nda%2081%20ilin%20b%C3%BCt%C3%BCn%C3%BCnde%20yap%C4%B1ld%C4%B1. %3C/span%3E%3Cbr%3E%3Cbr%3E%3Cspan%3EAra%C5%9Ft%C4%B1rmaya%20g%C3%B6re%20ki%C5%9Filerin%20dini%20mensubiyetlerine%20bak%C4%B1ld%C4%B1%C4%9F%C4%B1nda%20y%C3%BCzde%2099.2%20%C4%B0slam%20dinine%20mensupken,%20sadece%20y%C3%BCzde%200,4'%C3%BC%20%C4%B0slam%20dini%20d%C4%B1%C5%9F%C4%B1ndaki%20di%C4%9Fer%20dinlere%20mensup%20yada%20herhangi%20bir%20dine%20mensup%20olmad%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1%20ifade%20etti.%20%C3%9Clkemizde%20%C4%B0slam%20dinine%20mensup%20olanlar%C4%B1n%20y%C3%BCzde%2077,5'i%20yani%20d%C3%B6rtte%20%C3%BC%C3%A7%C3%BCnden%20fazlas%C4%B1%20Hanefi,%20y%C3%BCzde%2011,1'i%20%C5%9Eafi,%20y%C3%BCzde%200,1'i%20Hanbeli,%20y%C3%BCzde%200,03'%C3%BC%20Maliki%20ve%20y%C3%BCzde%201'i%20Caferi%20mezhebine%20mensup.%20Hi%C3%A7bir%20mezhebe%20mensup%20olmayanlar%C4%B1n%20oran%C4%B1%20y%C3%BCzde%206,4%20iken%20ameli%20mezhebini%20bilmeyenlerin%20oran%C4%B1%20y%C3%BCzde%202,4. %3C/span%3E%3Cbr%3E%3Cbr%3E%3Cspan%3EAra%C5%9Ft%C4%B1rman%C4%B1n%20%C4%B0nan%C3%A7%20b%C3%B6l%C3%BCm%C3%BCnde%20yer%20alan anket sonu%C3%A7lar%C4%B1na%20g%C3%B6re%20vatanda%C5%9Flar%C4%B1n%20y%C3%BCzde%2099.7%20Allah'%C4%B1n%20birli%C4%9Fine%20inan%C4%B1yor,%20y%C3%BCzde%2095,3'%C3%BC%20meleklere%20inan%C4%B1yor,%20y%C3%BCzde%2096.5%20Kur'an'da%20anlat%C4%B1lanlar%C4%B1n%20hepsine%20inan%C4%B1yor,%20y%C3%BCzde%2097,7'si%20Vahye%20inan%C4%B1yor,%20y%C3%BCzde%2096.2%20Ahirete%20iman%20ve%20hesap,%20cennet,%20cehenneme%20inan%C4%B1yor.%20%C3%9Clke%20genelinde%20bir%20ihtiyac%C4%B1n%C4%B1%20t%C3%BCrbe%20veya%20yat%C4%B1rdan%20dileminin%20yanl%C4%B1%C5%9F%20oldu%C4%9Funu%20belirtenlerin%20oran%C4%B1%20y%C3%BCzde%2085,2,%20do%C4%9Fru%20oldu%C4%9Funu%20belirtenlerin%20oran%C4%B1%20y%C3%BCzde%208,3%20ve%20bu%20konuda%20fikri%20olmayanlar%C4%B1n%20oran%C4%B1%20y%C3%BCzde%205,4.%20E%C4%9Fitim%20seviyesi%20y%C3%BCkseldik%C3%A7e%20ki%C5%9Finin%20bir%20ihtiyac%C4%B1n%C4%B1%20t%C3%BCrbe%20veya%20yat%C4%B1rdan%20dilemesinin%20do%C4%9Fru%20oldu%C4%9Funu%20belirtenlerin%20oran%C4%B1n%C4%B1n%20genel%20olarak%20d%C3%BC%C5%9Ft%C3%BC%C4%9F%C3%BC%20tespit%20edildi.%20Dilek%20a%C4%9Fac%C4%B1na%20%C3%A7aput%20ba%C4%9Flaman%C4%B1n,%20suya%20para%20atman%C4%B1n%20ki%C5%9Finin%20dile%C4%9Finin%20ger%C3%A7ekle%C5%9Fmesinden%20etkili%20oldu%C4%9Fu%20%C3%B6nermesine%20kat%C4%B1lmayanlar%C4%B1n%20oran%C4%B1%20y%C3%BCzde%2093,4,%20kat%C4%B1lanlar%C4%B1n%20oran%C4%B1%20ise%20y%C3%BCzde%202,1.%20Nazardan%20kurtulmak%20i%C3%A7in%20kur%C5%9Fun%20d%C3%B6kt%C3%BCrmenin%20yanl%C4%B1%C5%9F%20oldu%C4%9Funu%20belirtenlerin%20oran%C4%B1%20y%C3%BCzde%2079,3,%20do%C4%9Fru%20oldu%C4%9Funu%20belirtenlerin%20oran%C4%B1%20y%C3%BCzde%2011,7'dir. %3C/span%3E%3Cbr%3E%3Cbr%3E%3Cspan%3E%3Cstrong%3E10%20K%C4%B0%C5%9E%C4%B0DEN%201'%C4%B0%20D%C4%B0N%C4%B0%20KONULARDA%20TV'DEK%C4%B0%20D%C4%B0N%C4%B0%20PROGRAMLARA%20DANI%C5%9EIYOR%3C/strong%3E%3C/span%3E%3Cbr%3E%3Cbr%3E%3Cspan%3EKi%C5%9Filerin%20dini%20nitelikli%20konular%C4%B1%20dan%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1klar%C4%B1%20yerlere%20bak%C4%B1ld%C4%B1%C4%9F%C4%B1nda%20en%20y%C3%BCksek%20oran%C4%B1n%20y%C3%BCzde%2065,6%20ile%20'Yak%C4%B1n%20%C3%A7evremde%20dini%20bilgisi%20olanlara'%20diyenlerin%20oldu%C4%9Fu%20g%C3%B6zlendi.%20Dini%20nitelikli%20konular%C4%B1%20din%20g%C3%B6revlisine%20(imam,m%C3%BCezzin)%20dan%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1%20belirtenlerin%20oran%C4%B1%20y%C3%BCzde%2058,9,%20m%C3%BCft%C3%BC%20ve%20vaizlere%20dan%C4%B1%C5%9Fanlar%20y%C3%BCzde%2017,9,%20Kuran%20kursu%20%C3%B6%C4%9Freticilerine%20dan%C4%B1%C5%9Fanlar%20y%C3%BCzde%2017,2.%20Ki%C5%9Filerin%20y%C3%BCzde%2012,6's%C4%B1%20televizyonda%20dini%20programlara,%20y%C3%BCzde%2011,3'%C3%BC%20dini%20grup,%20cemaat%20mensuplar%C4%B1na%20dini%20nitelikli%20konular%20dan%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1%20ifade%20ediyor.%20Alo%20Fetva%20hatt%C4%B1na%20dan%C4%B1%C5%9Fanlar%C4%B1n%20oran%C4%B1%20ise%20y%C3%BCzde%204,5%20ile%20son%20s%C4%B1ralarda%20yer%20al%C4%B1yor. %3C/span%3E%3Cbr%3E%3Cbr%3E%3Cspan%3ET%C3%BCrkiye%20genelinde%20helal%20ve%20haramlar%20g%C3%BCn%C3%BCm%C3%BCz%20%C5%9Fartlar%C4%B1n%C4%B1%20da%20dikkate%20alarak%20yeniden%20g%C3%B6zden%20ge%C3%A7irilebilir%20diyenlerin%20oran%C4%B1%20y%C3%BCzde%2046,%20bu%20kanaate%20kat%C4%B1lmayanlar%C4%B1n%20oran%C4%B1%20ise%20y%C3%BCzde%2044,5.%20Soru%20hakk%C4%B1nda%20y%C3%BCzde%208,4'l%C3%BCk%20bir%20kesim%20fikri%20olmad%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1%20belirtirken,%20y%C3%BCzde%201,1'lik%20bir%20kesim%20ise%20cevap%20vermemeyi%20tercih%20etti.%20Devlete%20verilen%20verginin%20zekat%20yerine%20ge%C3%A7ece%C4%9Fine%20ili%C5%9Fkin%20kanaatlere%20bak%C4%B1ld%C4%B1%C4%9F%C4%B1nda,%20bu%20d%C3%BC%C5%9F%C3%BCnceyi%20destekleyenlerin%20oran%C4%B1%20y%C3%BCzde%2011,1,%20k%C4%B1smen%20kat%C4%B1lanlar%C4%B1n%20oran%C4%B1%20y%C3%BCzde%205,4,%20kat%C4%B1lmayanlar%C4%B1n%20oran%C4%B1%20y%C3%BCzde%2067,1,%20fikri%20olmayanlar%C4%B1n%20oran%C4%B1%20ise%2015. %3C/span%3E%3Cbr%3E%3Cbr%3E%3Cspan%3E%3Cstrong%3ESARHO%C5%9E%20OLMAYACAK%20KADAR%20%C4%B0%C3%87K%C4%B0%20%C4%B0%C3%87MEN%C4%B0N%20G%C3%9CNAH%20OLMADI%C4%9EINA%20%C4%B0NANLARIN%20ORANI%20Y%C3%9CZDE%206,4%3C/strong%3E%3C/span%3E%3Cbr%3E%3Cbr%3E%3Cspan%3EYalan%20s%C3%B6ylemeye%20ili%C5%9Fkin%20kanaatlerine%20g%C3%B6re%20ki%C5%9Filer%20de%C4%9Ferlendirildi%C4%9Finde%20'Az%20olmak%20kayd%C4%B1yla%20yalan%20s%C3%B6ylemek%20g%C3%BCnah%20de%C4%9Fildir'%20ifadesine%20kat%C4%B1lmayanlar%C4%B1n%20oran%C4%B1%20y%C3%BCzde%2078,4,%20k%C4%B1smen%20kat%C4%B1lanlar%C4%B1n%20oran%C4%B1%20y%C3%BCzde%2011,1,%20kat%C4%B1lanlar%C4%B1n%20oran%C4%B1%20ise%20y%C3%BCzde%208,9'dur.%20E%C4%9Fitim%20durumuna%20g%C3%B6re%20ise%20okur-yazar%20olmayanlar%C4%B1n%20y%C3%BCzde%208,4'%C3%BC,%20bir%20okul%20bitirmeyenlerin%20y%C3%BCzde%207,8'i%20ve%20lisans%20ve%20%C3%BCst%C3%BC%20mezunlar%C4%B1n%20y%C3%BCzde%2010,1'i%20az%20olmak%20kayd%C4%B1yla%20yalan%20s%C3%B6ylemenin%20g%C3%BCnah%20olmad%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20kanaatine%20kat%C4%B1lmakta.%20Ki%C5%9Filerin%20yalana%20dair%20kanaatleri%20b%C3%B6lgelere%20g%C3%B6re%20de%C4%9Ferlendirildi%C4%9Finde%20Bat%C4%B1%20Marmara%20B%C3%B6lgesinde%20'Az%20olmak%20kayd%C4%B1yla%20yalan%20s%C3%B6ylemek%20g%C3%BCnah%20de%C4%9Fildir'%20%C3%B6nermesine%20kat%C4%B1lanlar%C4%B1n%20oran%C4%B1n%C4%B1n%20y%C3%BCzde%2011,5%20ile%20en%20y%C3%BCksek,%20G%C3%BCneydo%C4%9Fu%20Anadolu%20B%C3%B6lgesinde%20y%C3%BCzde%206,2%20ile%20en%20d%C3%BC%C5%9F%C3%BCk%20oran%20oldu%C4%9Fu%20g%C3%B6r%C3%BCld%C3%BC. %3C/span%3E%3Cbr%3E%3Cbr%3E%3Cspan%3E%C3%9Clkemizde%20'Sarho%C5%9F%20olmayacak%20kadar%20i%C3%A7ki%20i%C3%A7mek%20g%C3%BCnah%20de%C4%9Fildir'%20ifadesine%20kat%C4%B1lanlar%C4%B1n%20oran%C4%B1%20y%C3%BCzde%206,4,%20k%C4%B1smen%20kat%C4%B1lanlar%C4%B1n%20oran%C4%B1%20y%C3%BCzde%203,6,%20kat%C4%B1lmayanlar%C4%B1n%20oran%C4%B1%20y%C3%BCzde%2087,6,%20konuyla%20ilgili%20fikri%20olmayanlar%C4%B1n%20oran%C4%B1%20ise%20y%C3%BCzde%201,5'tir.%20%C3%9Clke%20genelinde%20piyango,%20spor%20toto%20ve%20iddia%20gibi%20%C5%9Fans%20oyunlar%C4%B1n%C4%B1n%20hemen%20her%20zaman%20oynad%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1%20belirten%20ki%C5%9Fi%20oran%C4%B1%20y%C3%BCzde%202,3,%20ara%20s%C4%B1ra%20oynad%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1%20belirten%20ki%C5%9Fi%20oran%C4%B1%20y%C3%BCzde%2013,9,%20hi%C3%A7bir%20zaman%20oynamad%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1%20belirten%20ki%C5%9Fi%20oran%C4%B1%20ise%20y%C3%BCzde%2082,5. %3C/span%3E%3Cbr%3E%3Cbr%3E%3Cspan%3E%3Cstrong%3EY%C3%9CZDE%2083.5 ORU%C3%87 TUTUYOR?%3C/strong%3E%3Cbr%3E%3Cbr%3EAra%C5%9Ft%C4%B1rman%C4%B1n%20sonu%C3%A7lar%C4%B1ndan%20baz%C4%B1lar%C4%B1%20%C5%9F%C3%B6yle:%20%22Vatanda%C5%9Flar%C4%B1n%20y%C3%BCzde%2042.5'i%20Be%C5%9F%20vakit namaz%C4%B1%20k%C4%B1l%C4%B1yor,%20y%C3%BCzde%2017%20hi%C3%A7%20k%C4%B1lm%C4%B1yor,%20y%C3%BCzde%2012%20%C3%A7o%C4%9Funlukla%20k%C4%B1l%C4%B1yor,%20y%C3%BCzde%2018.5%20ara%20s%C4%B1ra%20k%C4%B1l%C4%B1yor.%20Bunlarda%20y%C3%BCzde%2065%20kad%C4%B1n,%20y%C3%BCzde%2035%20erkek%20(kad%C4%B1nlar namaza%20daha%20devaml%C4%B1).%20Y%C3%BCzde%2075%20Cuma namaz%C4%B1%20k%C4%B1l%C4%B1yor,%20y%C3%BCzde%2057.4%20devaml%C4%B1%20Cuma%20k%C4%B1l%C4%B1yor.%20Y%C3%BCzde%207.7%20hi%C3%A7%20Cuma%20k%C4%B1lm%C4%B1yor.%20Y%C3%BCzde%2087%20Bayram namaz%C4%B1%20k%C4%B1l%C4%B1yor,%20y%C3%BCzde%2026.3%20devaml%C4%B1%20Teravih Namaz%C4%B1%20k%C4%B1l%C4%B1yor,%20y%C3%BCzde%2016.2%20%C3%A7o%C4%9Funlukla%20k%C4%B1l%C4%B1yor,%20y%C3%BCzde%2023%20teravih namaz%C4%B1%20k%C4%B1lm%C4%B1yor.%20Y%C3%BCzde%2083.5Oru%C3%A7 tutuyor,%20y%C3%BCzde%2090%20sa%C4%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1m%20iyi%20olursa oru%C3%A7 tutar%C4%B1m,%20y%C3%BCzde%206%20civar%C4%B1nda oru%C3%A7 tutmayan%20var.%20Y%C3%BCzde%2071%20Zek%C3%A2t%C4%B1n%C4%B1%20veriyor,%20y%C3%BCzde%2015%20Maddi%20durumum%20iyi%20de%C4%9Fil.%20Y%C3%BCzde%206.6%20Hacca%20gitmi%C5%9F,%20y%C3%BCzde%2085%20hacca%20gitmek%20istiyor,%20y%C3%BCzde%201%20hacca%20gitmem.%20Y%C3%BCzde%2083 fitresini%20veriyor,%20y%C3%BCzde%2069.5 Kurban kesiyor.%20Y%C3%BCzde%2042%20Kur'an'%C4%B1%20Arap%C3%A7as%C4%B1ndan%20okuyabiliyor,%20Y%C3%BCzde%2057%20Kur'an%20okumas%C4%B1n%C4%B1%20bilmiyor.%20Y%C3%BCzde%2034%20erkek,%20y%C3%BCzde%2049%20kad%C4%B1nlar%20Kur'an'%C4%B1%20okuyor.%20Y%C3%BCzde%2092.5%20her%20zaman,%20her%20g%C3%BCn%20dua%20ediyor,%20y%C3%BCzde%2092.5%20fala%20inanm%C4%B1yor,%20y%C3%BCzde%2068%20dindar%C4%B1m,%20y%C3%BCzde%2019.4%20olduk%C3%A7a%20dindar%C4%B1m%20ve%20genelde%20y%C3%BCzde%2087.5%20kendisini%20dindar%20addediyor.%22%3C/span%3E%3Cbr%20_mce_bogus=%221%22%3E%3C/p%3EAksiyonlar
Normal
3 yıl önce cevaplandı.

%3Cp%3Edo%C4%9Fru%20%C5%9Fudur;%3Cbr%3E%3Cbr%3Eoru%C3%A7%20tutmak%20sa%C4%9Fl%C4%B1%C4%9Fa%20zararl%C4%B1d%C4%B1r:%3Cbr%3E%22%C3%B6%C4%9F%C3%BCn%20miktarlar%C4%B1n%C4%B1n%20k%C3%BC%C3%A7%C3%BCk%20%C3%B6%C4%9F%C3%BCn%20say%C4%B1s%C4%B1n%C4%B1n%20ise%20fazla%20olmas%C4%B1n%C4%B1%20%C3%B6neriyorlar.%22 %3C/p%3EAksiyonlar
Normal
3 yıl önce cevaplandı.
Cevap Ver
Buradasınız: Sizce halkın yüzde kaçı oruç tutuyordur?
Copyright © 2007-2017 Bisorusor | Gizlilik ve kullanım şartları