Soru sor
200 karakter kaldı
Oy kullanmak için, üye girişi yapınız.

mesajı gizle

Mazot'un fiyatı ucuzladı mı?

Cevap Ver

Sevgililer günü için en güzel hediyeler, resmi tıklayınız.

Detaylar
3 yıl önce sorulmuş , son cevap 3 yıl önce verildi Bu soru Anonim Kullanıcı olarak sorulmuş. Anonim soru sormak nedir? öğrenmek için tıklayın.

3 cevap verilmiş

%3Ch1%20class=%22title%22%20style=%22text-align:%20left;%22%3EMazotun%20litresi%201.1%20liraya%20d%C3%BC%C5%9Ft%C3%BC%3C/h1%3E%3Cp%3E%3Cbr%3E%3C/p%3E%3Cp%3E%3Cimg%20_mce_src=%22http://img.hurriyet.com.tr/_np/0261/25410261.jpg%22%20src=%22http://img.hurriyet.com.tr/_np/0261/25410261.jpg%22%20width=%22620%22%20height=%22350%22%3E%3Cbr%3E%3C/p%3E%3Cp%3E%3Cbr%3E%3C/p%3E%3Cdiv%20class=%22detailContent%22%20style=%22text-align:%20left;%22%3E%0A%3Cdiv%20class=%22detailText%22%3E%0A%3Cdiv%20class=%22detailSpot%22%3E%0A%3Ch2%20class=%22dtlSpot%22%3E10%20numara%20ya%C4%9F%20pazar%C4%B1nda%20alanlar%C4%B1n%C4%B1%20kaybetmemek%20i%C3%A7in%20Suriye%E2%80%99den%20gelen%20ka%C3%A7ak%20mazotla%20rekabet%20giren%2010%20numara%20ya%C4%9F%20ka%C3%A7ak%C3%A7%C4%B1lar%C4%B1,%20fiyatlarda%20indirime%20gitti.%3C/h2%3E%0A%3C/div%3E%0A%3Cdiv%20class=%22ctx_content%22%3E%0A%3Cp%3ESUR%C4%B0YE%E2%80%99den%20gelen%20ka%C3%A7ak%20mazotun%20s%C4%B1n%C4%B1r%20illerinde%201.09%20liradan,%20di%C4%9Fer%20b%C3%B6lgelerde%20ise%201.8%20liradan%20sat%C4%B1lmas%C4%B1%20%C3%BCzerine%20%E2%80%98kampanya%E2%80%99%20yapan%20ka%C3%A7ak%2010%20n%3Cspan%20id=%22sq31t4p7_3%22%20class=%22sq31t4p7%22%3Eumara %3C/span%3Eya%C4%9F%20t%C3%BCccarlar%C4%B1%20fiyatlarda%20indirime%20gitti.%20Suriye%E2%80%99den%20gelen%20ka%C3%A7ak%20mazot%20fiyatlar%C4%B1yla%20ba%C5%9F%20edebilmek%20i%C3%A7in%20fiyat%20k%C4%B1ran%20ka%C3%A7ak%C3%A7%C4%B1lar,%20en%20az%203%20liradan%20sat%C4%B1lmas%C4%B1%20gereken%2010%20numara%20ya%C4%9F%C4%B1n%20fiyat%C4%B1n%C4%B1%202.2%20liraya%20kadar%20d%C3%BC%C5%9F%C3%BCrd%C3%BC.%20Sekt%C3%B6r%20temsilcileri%20baz%C4%B1%20yerlerde%20i%C3%A7eri%C4%9Finde%20ne%20oldu%C4%9Fu%20belli%20olmayan%20kalitesiz%2010%20numara%20ya%C4%9F%C4%B1n%20fiyat%C4%B1n%C4%B1n%201.8%20liraya%20kadar%20indi%C4%9Fini%20ifade%20etti.%20%C5%9Eehir%20i%C3%A7inde%202.5%20liradan%20sat%C4%B1lan%20bu%20ya%C4%9Flar%20k%C4%B1rsal%20b%C3%B6lgelerde%20%C3%A7ok%20daha%20ucuza%20sat%C4%B1%C5%9Fa%20sunuluyor.%3C/p%3E%3Cp%3E%3Cbr%3E%3Cspan%3EPAZAR%20KAYBETMEMEK%20%C4%B0%C3%87%C4%B0N%3C/span%3E%3Cbr%3E%3Cbr%3EGe%C3%A7mi%C5%9Fte%20sadece%20ka%C3%A7ak%20mazotun Irak%E2%80%99tan%20geldi%C4%9F%3Cspan%20id=%22sq31t4p7_12%22%20class=%22sq31t4p7%22%3Eini%3C/span%3E dile%20getiren%20T%C3%BCrkiye%20Akaryak%C4%B1t%20Bayileri Petrol Ve %3Cspan%20id=%22sq31t4p7_6%22%20class=%22sq31t4p7%22%3EGaz%3C/span%3E %C5%9Eirketleri%20%C4%B0%C5%9Fveren%20Sendikas%C4%B1%20(TABG%C4%B0S)%20Ba%C5%9Fka%3Cspan%20id=%22sq31t4p7_5%22%20class=%22sq31t4p7%22%3En%C4%B1 %3C/span%3EFerruh%20Temel%20Z%C3%BClfikar,%20bu%20b%C3%B6lgeden%20gelen%20ka%C3%A7ak%20mazotun%20az%20miktarda%20oldu%C4%9Funu,%20Suriye%E2%80%99nin%20devreye%20girmesiyle%20%C3%A7ok%20daha%20fazla%20ka%C3%A7ak%20mazot%20gi%3Cspan%20id=%22sq31t4p7_2%22%20class=%22sq31t4p7%22%3Eri%C5%9Fi%3C/span%3Enin%20oldu%C4%9Funu%20s%C3%B6yledi.%20H%C3%BCk%C3%BCmetin%2010%20numara%20ile%20m%C3%BCcadelede%20bir%20tak%C4%B1m%20ad%C4%B1mlar%20att%C4%B1%C4%9F%C4%B1na%20vurgu%20yapan%20Z%C3%BClfikar,%20%E2%80%9C%C3%96TV%20oranlar%C4%B1n%C4%B1%20artt%C4%B1rarak%2010%20numara%20ya%C4%9F%20kullan%C4%B1m%C4%B1n%C4%B1%20azaltt%C4%B1lar.%20Ancak%20Suriye%E2%80%99den%20gelen%20ka%C3%A7ak%20mazotun%20fiyat%C4%B1%20%C3%A7ok%20d%C3%BC%C5%9F%C3%BCk%20seviyelere%20gelince%2010%20numara%20ya%C4%9F%C4%B1n%20fiyatlar%C4%B1%20da%20indirildi.%20Ka%C3%A7ak%C3%A7%C4%B1lar%20pazarlar%C4%B1n%C4%B1%20kaybetmemek%20i%C3%A7in%20b%C3%B6yle%20bir%20yol%20se%C3%A7ti%E2%80%9D%20dedi. %3Cbr%3E%3Cbr%3E%3Cspan%3E%C4%B0%C3%87ER%C4%B0%C4%9E%C4%B0N%C4%B0%20B%C4%B0LM%C4%B0YORUZ%3Cbr%3E%3C/span%3E%3Cbr%3E%C4%B0smini%20dahi%20bilmedikleri%20madeni%20ya%C4%9Flar%C4%B1n%20T%C3%BCrkiye%E2%80%99ye%20ka%C3%A7ak%20yollarla%20sokuldu%C4%9Funun%20alt%C4%B1n%C4%B1%20%C3%A7izen%20Z%C3%BClfikar,%20%E2%80%9CBunlar%20yan%C4%B1c%C4%B1%20ve%20p%3Cspan%20id=%22sq31t4p7_9%22%20class=%22sq31t4p7%22%3Earlay%C4%B1%3C/span%3Ec%C4%B1%20maddeler.%20T%C3%BCketiciler%20deposuna%20resmen%20bomba%20d%C3%B6k%C3%BCyor%E2%80%9D%20dedi.%20Kamyon%20ve%20otob%C3%BCslerin%20depolar%C4%B1na%20trafo%20ya%C4%9F%C4%B1n%C4%B1n%20da%20girdi%C4%9Fini%20s%C3%B6yleyen%20Z%C3%BClfikar,%20%E2%80%9CTrafo%20ya%C4%9F%C4%B1%20da%20son%20d%C3%B6nemlerde%20kullan%C4%B1lmaya%20ba%C5%9Fl%3Cspan%20id=%22sq31t4p7_7%22%20class=%22sq31t4p7%22%3Eand%C4%B1%3C/span%3E.%20Bir%C3%A7ok%20ya%C4%9F%20cinsi%20var%20ve%20bir%20tak%C4%B1m%20kimyasallarla%20i%C3%A7erikleri%20de%C4%9Fi%C5%9Ftiriliyor.%20Trafo%20ya%C4%9F%C4%B1,%20inceltici%20baz%C4%B1%20kimyasallarla%20yak%C4%B1ta%20d%C3%B6n%C3%BC%C5%9Ft%C3%BCr%C3%BCl%C3%BCyor.%2040%20dereceye%20ula%C5%9Fan%20s%C4%B1cak%20havalarda%20da%20ara%C3%A7lar%20patlamaya%20haz%C4%B1r%20bombaya%20d%C3%B6n%C3%BC%C5%9F%C3%BCyor%E2%80%9D%20ifadelerini%20kulland%C4%B1.%3C/p%3E%0A%3Cp%3E%3Cspan%3EBombalar%20%C5%9Fehiri%C3%A7ine%20kadar%20girdi%3C/span%3E%3C/p%3E%0A%3Cp%3EBU%20tip%20yak%C4%B1tlar%C4%B1n%20sadece%20otob%C3%BCslerde%20kullan%C4%B1lmad%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1%20belirten%20Z%C3%BClfikar,%20%E2%80%9CHalk%20otob%C3%BCslerinde,%20minib%C3%BCslerde%20hatta%20dizel%20olan%20binek%20ara%C3%A7larda%20bile%20kullananlar%20var.%20Ge%C3%A7mi%C5%9Fte%20baz%C4%B1%20halk%20otob%C3%BCsleri%20s%C4%B1f%C4%B1r%20%C3%96TV%20ile%20getirilen%20denizcilkte%20kullan%C4%B1lan%20yak%C4%B1tlar%C4%B1%20kullan%C4%B1yordu.%20Bu%20durum%20engellendi.%20%C5%9Eimdi%20bu%20kap%C4%B1%20kapan%C4%B1nca%2010%20numara%20ya%C4%9F%20ile%20depolar%C4%B1n%C4%B1%20dolduruyorlar.%20Minib%C3%BCslerde%20bu%20tip%20ya%C4%9Flar%C4%B1%20kullan%C4%B1yor.%20Bombalar%20%C5%9Fehiri%C3%A7ine%20kadar%20girdi%E2%80%9D%20dedi. %3C/p%3E%0A%3Cp%3E%3Cspan%3EKullanan%20da%20cezaland%C4%B1r%C4%B1lmal%C4%B1%3C/span%3E%3C/p%3E%0A%3Cp%3E10%20numara%20ya%C4%9F%C4%B1n%20engellenmesi%20i%C3%A7in%20sat%C4%B1c%C4%B1ya%20ceza%20kesilmesinin%20yeterli%20olmad%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1%20s%C3%B6yleyen%20Z%C3%BClfikar,%20%E2%80%9CYarg%C4%B1tay%20bu%20konuda%20t%C3%BCketi-%20ciye%20de%20ceza%20kesile-%20bilece%C4%9Fine%20karar%20verdi. %20Ceza%20da%201500%20TL%E2%80%9D%20diye%20konu%C5%9Ftu.%3C/p%3E%0A%3C/div%3E%0A%3C/div%3E%0A%3C/div%3E%3Cp%20style=%22text-align:%20left;%22%3E%3Cbr%20_mce_bogus=%221%22%3E%3C/p%3EAksiyonlar
Normal
3 yıl önce cevaplandı.

%3Cp%3EBende%20ba%C5%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20g%C3%B6r%C3%BCnce%20sevinmi%C5%9Ftim%20ama%20Suriye%20deki%20mazot%20mu%C5%9F%3C/p%3EAksiyonlar
Normal
3 yıl önce cevaplandı.

%3Cp%3E%C4%B0nsanlar%20Suriye%20ye%20gidiyor%20depoyu%20doldurup%20geri%20d%C3%B6n%C3%BCyor%20ve%20kalan%20mazotu%20hala%20lt%20si%201%20tl%20den%20satabiliyor!!%20D%C3%BC%C5%9F%C3%BCn%C3%BCn%20devlet%20bizi%20nas%C4%B1l%20%C3%B6p%C3%BCyor..............%3C/p%3EAksiyonlar
Normal
3 yıl önce cevaplandı.
Cevap Ver
Birkaç istatistik

Mazot'un fiyatı ucuzladı mı? ile ilgili katılımcı yaş ve cinsiyet oran grafikleri.

Buradasınız: Mazot'un fiyatı ucuzladı mı?
Copyright © 2007-2017 Bisorusor | Gizlilik ve kullanım şartları