Soru sor
200 karakter kaldı
Oy kullanmak için, üye girişi yapınız.

mesajı gizle

Fifa 15'in ne gibi yeni özellikleri olacak bilen var mı?

Cevap Ver

Sevgililer günü için en güzel hediyeler, resmi tıklayınız.

Detaylar
3 yıl önce sorulmuş , son cevap 3 yıl önce verildi , 1 kişi takip ediyor

2 cevap verilmiş

%3Cp%3E%3Cimg%20_mce_src=%22http://im.haberturk.com/2014/07/22/972613_detay.jpg?1406190568%22%20src=%22http://im.haberturk.com/2014/07/22/972613_detay.jpg?1406190568%22%20width=%22288%22%20height=%22296%22%3E%3C/p%3E%3Cp%3EFutbol%3Cspan%3E tutkunlar%C4%B1n%C4%B1n%20merakla%20bekledi%C4%9Fi %3C/span%3EFIFA%2015%3Cspan%3E%E2%80%B2te%3C/span%3Efutbol%3Cspan%3Ecular%C4%B1n%20%C3%A7ok%20daha%20zeki%20olaca%C4%9F%C4%B1%20ve%20saha%20zeminlerinin%20daha%20ger%C3%A7ek%C3%A7i%20g%C3%B6r%C3%BCnece%C4%9Fi%20belirtiliyor.%3C/span%3E%3Cbr%3E%3Cspan%3E %3C/span%3E%3Cbr%3E%3Cspan%3EEA%20Sports%20taraf%C4%B1ndan%20geli%C5%9Ftirilen%20ve%20t%C3%BCm%20zamanlar%C4%B1n%20en%20ba%C5%9Far%C4%B1l%C4%B1%20spor %3C/span%3Eoyun%3Cspan%3Elar%C4%B1%20aras%C4%B1nda%20yer%20alan%20FIFA%20serisi,%20son%20y%C4%B1llarda%20kendisini%20s%C3%BCrekli%20geli%C5%9Ftirirek%20bir%20zamanlar%20gerisinde%20kald%C4%B1%C4%9F%C4%B1 %3C/span%3EPES%3Cspan%3Eserisinin%20%C3%B6n%C3%BCne%20ge%C3%A7meyi%20ba%C5%9Fard%C4%B1.%20Son%20y%C4%B1llarda%20kendisini%20yenilemekte%20s%C4%B1k%C4%B1nt%C4%B1%20ya%C5%9Fayan %3C/span%3EPES%3Cspan%3Eserisinin%20aksine%20kullan%C4%B1c%C4%B1lar%C4%B1na%20her%20y%C4%B1l%20bir%C3%A7ok%20yenilik%20sunmay%C4%B1%20ba%C5%9Faran%20FIFA,%20bu%20y%C4%B1l%20piyasaya%20s%C3%BCr%C3%BClecek%20olan%20yeni%20%C3%BCyesi %3C/span%3EFIFA%2015%3Cspan%3E%E2%80%98te%3C/span%3Eoyun%3Cspan%3Eseverlere%20sundu%C4%9Fu %3C/span%3Efutbol%3Cspan%3E deneyimini%20daha%20da%20geli%C5%9Ftirmeyi%20ama%C3%A7l%C4%B1yor.%3C/span%3E%3Cbr%3E%3Cbr%3E%3Cem%3E%3Cstrong%3EFIFA%20TAR%C4%B0H%C4%B0NDE%20B%C4%B0R%20%C4%B0LK%3C/strong%3E%3C/em%3E%3Cbr%3E%3Cspan%3EGe%C3%A7ti%C4%9Fimiz%20aylarda%20d%C3%BCzenlenen%20E3%202014%20kapsam%C4%B1nda%20hakk%C4%B1nda%20ilk%20detaylar%20ortaya%20%C3%A7%C4%B1kan %3C/span%3EFIFA%2015%3Cspan%3E%E2%80%98in%20yap%C4%B1m%20a%C5%9Famas%C4%B1%20s%C3%BCrerken, %3C/span%3Eoyun%3Cspan%3Eda%20sunulacak%20yenilikler%20de%20g%C3%BCn%20y%C3%BCz%C3%BCne%20%C3%A7%C4%B1kmaya%20devam%20ediyor.%20Merakla%20beklenen%20yeni%20FIFA %3C/span%3Eoyun%3Cspan%3Eu%20hakk%C4%B1nda%20a%C3%A7%C4%B1klamalarda%20bulunan%20Electronic%20Arts%20yetkilisi%20Aaron%20McHardy, %3C/span%3Eoyun%3Cspan%3Edaki%20futbolcular%C4%B1n%20eskisine%20g%C3%B6re%20%C3%A7ok%20daha%20zeki%20olaca%C4%9F%C4%B1n%C4%B1%20ve%20tak%C4%B1m%20arkada%C5%9Flar%C4%B1n%C4%B1n%20ma%C3%A7%20i%C3%A7erisindeki%20hareketlerini%20hat%C4%B1rlayacaklar%C4%B1n%C4%B1%20belirtti.%3C/span%3E%3Cbr%3E%3Cbr%3E%3Cspan%3EFIFA%20tarihinde%20ilk%20kez%20duygusal%20zeka%20olu%C5%9Fturduklar%C4%B1n%C4%B1%20belirten%20McHardy,%20bu%20%C3%B6zelliklik%20sayesinde%20sahadaki%2022%20oyuncunun%20da%20di%C4%9Ferleri%20hakk%C4%B1nda%20bilgi%20depolad%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1%20ve%20bu%20bilgilerin%20sonucunda%20tav%C4%B1r%20sergiledi%C4%9Fini%20s%C3%B6yledi.%20Ayr%C4%B1ca%20FIFA%2015%E2%80%98teki%20ma%C3%A7lar%C4%B1%20olabildi%C4%9Fince%20ger%C3%A7ek%C3%A7i%20hale%20getirmek%20i%C3%A7in%20u%C4%9Fra%C5%9Fan%20EA%20Sports,%20bu%20y%C4%B1l%20sahalara%20ve%20%C3%A7imlere%20de%20fazlas%C4%B1yla%20%C3%B6nem%20veriyor.%20%C3%87imlerin%20ger%C3%A7ek%20ma%C3%A7larda%20oldu%C4%9Fu%20gibi%20futbolcular%C4%B1n%20hareketlerinden%20etkilenece%C4%9Fini%20s%C3%B6yleyen%20McHardy,%20bu%20sayede%20%C3%A7ok%20daha%20ger%C3%A7ek%C3%A7i%20bir%20deneyim%20sunulaca%C4%9F%C4%B1n%C4%B1%20belirtti.%3C/span%3E%3Cbr%3E%3C/p%3EAksiyonlar
Normal
3 yıl önce cevaplandı.

%3Cp%3Eea%20sports%20i%C5%9Fini%20biliyo%20abi%3C/p%3EAksiyonlar
Normal
3 yıl önce cevaplandı.
Cevap Ver
Buradasınız: Fifa 15'in ne gibi yeni özellikleri olacak bilen var mı?
Copyright © 2007-2017 Bisorusor | Gizlilik ve kullanım şartları