Soru sor
200 karakter kaldı
Oy kullanmak için, üye girişi yapınız.

mesajı gizle

Erdoğan'ın başbakan adayı kim oldu?

Cevap Ver

Sevgililer günü için en güzel hediyeler, resmi tıklayınız.

Detaylar
3 yıl önce sorulmuş , son cevap 3 yıl önce verildi Bu soru Anonim Kullanıcı olarak sorulmuş. Anonim soru sormak nedir? öğrenmek için tıklayın.

3 cevap verilmiş

%3Cp%3E%3Cstrong%3E%22ADAY%20ARKADA%C5%9EIM,%20DAVUTO%C4%9ELU%20KARDE%C5%9E%C4%B0M%22%3C/strong%3E%3Cbr%3E%3Cbr%3E%3Cspan%3E27%20A%C4%9Fustos%E2%80%99ta%20AK%20Parti%E2%80%99nin%20ola%C4%9Fan%C3%BCst%C3%BC%20genel%20kuruluna,%20genel%20ba%C5%9Fkan%20aday%C4%B1%20olarak%20girecek%20arkada%C5%9F%C4%B1m%C4%B1z%20D%C4%B1%C5%9Fi%C5%9Fleri%20Bakan%C4%B1m%C4%B1z%20Konya%20milletvekilimiz %3C/span%3EAhmet%20Davuto%C4%9Flu%3Cspan%3E karde%C5%9Fimdir.%3C/span%3E%3Cbr%3E%3Cbr%3E%3Cspan%3ET%C3%BCrkiye%20Cumhuriyeti%E2%80%99nin%2062%E2%80%99nci%20h%C3%BCk%C3%BCmetinin %3C/span%3Eba%C5%9Fbakan%3Cspan%3E aday%C4%B1%20da%20belki%20biraz%20acele%20ediyorum%20ama%20ayn%C4%B1%20%C5%9Fekilde %3C/span%3EAhmet%20Davuto%C4%9Flu%3Cspan%3E%E2%80%99dur.%20Hay%C4%B1rl%C4%B1%20olmas%C4%B1n%C4%B1%20rabbimden%20niyaz%20ediyorum.%20Yolu%20yolumuz%20a%C3%A7%C4%B1k%20olsun%20diyor%20in%C5%9Fallah%20%C3%BClkemize%20hay%C4%B1rl%C4%B1%20hizmetler%20yapmas%C4%B1%20i%C3%A7in%20rabbime%20dua%20ediyorum.%20%C5%9Eu%20hususlar%C4%B1%20bir%20kez%20daha%20vurgulamak%20istiyorum.%3C/span%3E%3Cbr%3E%3Cbr%3E%3Cspan%3EYeni%20genel%20ba%C5%9Fkan%C4%B1m%C4%B1zdan%20ve %3C/span%3Eba%C5%9Fbakan%3Cspan%3E%C4%B1m%C4%B1zdan,%20bizlerin%20de%20milletin%20de%20en%20b%C3%BCy%C3%BCk%20beklentisi%20yeni%20T%C3%BCrkiye%20idealini%20benimsemek%20ve%20ula%C5%9Ft%C4%B1rmas%C4%B1d%C4%B1r. %3C/span%3E%3Cbr%3E%3Cbr%3E%3Cstrong%3E%22DAVUTO%C4%9ELU'NUN%20PARALEL%20YAPIYLA%20M%C3%9CCADELES%C4%B0%20%C3%96NEML%C4%B0%20B%C4%B0R%20ETKEN%20OLDU%22%3Cbr%3E%3C/strong%3E%3Cbr%3EAhmet%20Davuto%C4%9Flu%3Cspan%3E%E2%80%99nun%20aday%20olmas%C4%B1nda%20paralel%20yap%C4%B1yla%20m%C3%BCcadele%20kararl%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20da%20%C3%B6nemli%20bir%20etken%20olmu%C5%9Ftur.%20%C4%B0nan%C4%B1yorum%20ki%20bu%20m%C3%BCcadeleyi%20beraber%20y%C3%BCr%C3%BCtece%C4%9Fiz.%20%C3%87ok%20a%C3%A7%C4%B1k%20net%20s%C3%B6yledim.%20Yani%20cumhurba%C5%9Fkan%C4%B1%20olmak%20paralel%20yap%C4%B1yla%20m%C3%BCcadelemi%20asla%20aksatmayacakt%C4%B1r.%20Ulusal%20g%C3%BCvenli%C4%9Fimizi%20tehdit%20eden%20bu%20t%C3%BCr%20unsurlara%20kar%C5%9F%C4%B1%20ba%C5%9Fta%20%C5%9Fahs%C4%B1m%20olmak%20%C3%BCzere,%20gerek%20kabinemiz,%20parlamentodaki%20t%C3%BCm%20grubumuzun%20bu%20deste%C4%9Fi%20vermesi%20inan%C4%B1yorum%20ki%202023%20T%C3%BCrkiye%E2%80%99sinin%20%C3%A7ok%20daha%20farkl%C4%B1%20konuda%20g%C3%BC%C3%A7lenmesine%20f%C4%B1rsat%20tan%C4%B1yacakt%C4%B1r.%3C/span%3E%3Cbr%3E%3Cbr%3E%3Cstrong%3E%E2%80%9CDAVUTO%C4%9ELU%20KARDE%C5%9E%C4%B0M%20BUNUN%20BEDEL%C4%B0N%C4%B0%20%C3%96DED%C4%B0%E2%80%9D%3C/strong%3E%3Cbr%3E%3Cbr%3E%3Cspan%3EBununla%20ilgili%20m%C3%BCcadeleyi%20Davuto%C4%9Flu%20karde%C5%9Fimin%20verece%C4%9Fine%20inan%C4%B1yorum.%20M%C4%B0T%20TIR%E2%80%99lar%C4%B1n%C4%B1n%20%C3%B6n%C3%BCn%C3%BCn%20kesilmesinden,%20%C3%A7ok%20gizli%20toplant%C4%B1n%C4%B1n%20dinlenmesine,%20yap%C4%B1lan%20yard%C4%B1mlardan,%20paralel%20medyada%20%C3%A7%C4%B1kan%20iftiralardan,%20bir%C3%A7ok%20noktada %3C/span%3EAhmet%20Davuto%C4%9Flu%3Cspan%3E karde%C5%9Fim%20bunun%20bedelini%20%C3%B6dedi.%20Paralel%20yap%C4%B1n%C4%B1n%20niyetini%20de%20%C3%A7ok%20a%C3%A7%C4%B1k%20net%20g%C3%B6rd%C3%BC.%20Bu%20m%C3%BCcadeleyi%20kararl%C4%B1%20bir%20%C5%9Fekilde%20y%C3%BCr%C3%BCtmenin%20de%20%C3%BCzerimizde%20%C3%B6nemli%20bir%20g%C3%B6rev%20oldu%C4%9Funa%20inan%C4%B1yorum.%3C/span%3E%3Cbr%3E%3Cbr%3E%3Cstrong%3E%22DAVUTO%C4%9ELU'NUN%20YANINDA%20OLACA%C4%9EIMDAN%20K%C4%B0MSEN%C4%B0N%20%C5%9E%C3%9CPHES%C4%B0%20OLMASIN%22%3C/strong%3E%3Cbr%3E%3Cbr%3E%3Cspan%3EKabinenin%20Davuto%C4%9Flu%20idaresinde%20devam%20edece%C4%9Fine%20inan%C4%B1yorum.%20Say%C4%B1n%20Davuto%C4%9Flu%E2%80%99nun%20yan%C4%B1nda%20olaca%C4%9F%C4%B1m,%20bundan%20kimsenin%20%C5%9F%C3%BCphesi%20olmas%C4%B1n.%20B%C3%BCt%C3%BCn%20te%C5%9Fkilat%C4%B1m%C4%B1z%20ve%20grubumuz%20da%20say%C4%B1n%20Davuto%C4%9Flu%E2%80%99nu%20destekleyecektir.%20Bug%C3%BCn,%20bu%20tercihimizle,%20kom%C5%9Fular%C4%B1m%C4%B1z,%20t%C3%BCm%20mazlumlar%20da%20dualar%C4%B1n%C4%B1%20bizlere%20bir%20kez%20daha%20g%C3%B6ndereceklerdir.%20Bu%20tercihimizle%20b%C3%B6lgemizde%20ve%20d%C3%BCnyada%20bar%C4%B1%C5%9F%20dayan%C4%B1%C5%9Fman%C4%B1n%20ne%20denli%20istendi%C4%9Fini%20de%20ortaya%20koymu%C5%9F%20oluyoruz.%20D%C4%B1%C5%9F%20politikada%20vicdani%20boyutun%20%C3%B6ne%20%C3%A7%C4%B1kmas%C4%B1na%20%C3%B6nem%20veren%20Davuto%C4%9Flu,%20milli%20ve%20k%C3%BCresel%20boyutta%20daha%20g%C3%BC%C3%A7l%C3%BC%20savunacakt%C4%B1r.%3C/span%3E%3Cbr%3E%3Cbr%3E%3Cstrong%3E%E2%80%9C%C3%96N%C3%9CM%C3%9CZDEK%C4%B0%20B%C4%B0R%20HAFTA%20%C3%87OK%20%C3%96NEML%C4%B0%E2%80%9D%3C/strong%3E%3Cbr%3E%3Cbr%3E%3Cspan%3EYeni%20anayasa%20meselesi%20T%C3%BCrkiye%E2%80%99nin%20%C3%B6ncelikli%20meselesidir.%20Tekrar%20etmekte%20fayda%20g%C3%B6r%C3%BCyorum%20%C3%A7ok%20%C3%B6nemli%20ve%20hassas%20bir%20s%C4%B1navdan%20ge%C3%A7iyoruz.%20%C3%96n%C3%BCm%C3%BCzdeki%20bir%20hafta%20%C3%A7ok%20%C3%B6nemli.%20Ard%C4%B1ndan%20ba%C5%9Flayacak%20uzun%20s%C3%BCre%C3%A7%20%C3%B6nemli.%20Has%C4%B1mlar%C4%B1m%C4%B1z%C4%B1%20sevindirmeyece%C4%9Fiz.%20Partimiz%20i%C3%A7inde%20emelleri%20olanlara%20imkan%20vermeyece%C4%9Fiz.%20Bir%20olarak%20karde%C5%9F%20olarak%20kongreye%20gidecek%20ard%C4%B1ndan%20ba%C5%9Flayacak%20s%C3%BCre%C3%A7te%20de%20AK%20Parti%E2%80%99nin%20isimler%20%C3%BCzerinden%20de%C4%9Fil,%20dava%20%C3%BCzerinden%20ilerleyen%20bir%20parti%20oldu%C4%9Funu%20herkese%20g%C3%B6sterece%C4%9Fiz.%3C/span%3E%3Cbr%20_mce_bogus=%221%22%3E%3C/p%3EAksiyonlar
Normal
3 yıl önce cevaplandı.

%3Cp%3Ezaten%20herkesin%20de%20bekledi%C4%9Fi%20buydu%20tencere%20yuvarlanm%C4%B1%C5%9F%20kapag%C4%B1n%C4%B1%20bulmu%C5%9F%3C/p%3EAksiyonlar
Normal
3 yıl önce cevaplandı.

%3Cp%3EHay%C4%B1rl%C4%B1%20u%C4%9Furlu%20olsun%20halk%C4%B1m%C4%B1za%20....%3C/p%3EAksiyonlar
Normal
3 yıl önce cevaplandı.
Cevap Ver
Birkaç istatistik

Erdoğan'ın başbakan adayı kim oldu? ile ilgili katılımcı yaş ve cinsiyet oran grafikleri.

Buradasınız: Erdoğan'ın başbakan adayı kim oldu?
Copyright © 2007-2017 Bisorusor | Gizlilik ve kullanım şartları