Soru sor
200 karakter kaldı
Oy kullanmak için, üye girişi yapınız.

mesajı gizle

Davutoğlu kararına muhalefetin tepkisi ne oldu?

Cevap Ver

Sevgililer günü için en güzel hediyeler, resmi tıklayınız.

Detaylar
3 yıl önce sorulmuş , son cevap 3 yıl önce verildi Bu soru Anonim Kullanıcı olarak sorulmuş. Anonim soru sormak nedir? öğrenmek için tıklayın.

1 cevap verilmiş

%3Cp%3EMuhalefet%20partileri %3Ca%20class=%22keywords%22%20title=%22Ak%20Parti%22%20href=%22http://www.hurriyet.com.tr/index/ak_parti%22%20_mce_href=%22http://www.hurriyet.com.tr/index/ak_parti%22%20target=%22_blank%22%3EAk%20Parti%3C/a%3E Genel%20Ba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20i%C3%A7in%20D%C4%B1%C5%9Fi%C5%9Fleri%20Bakan%C4%B1%20Ahmet%20Davuto%C4%9Flu%20isminin%20se%C3%A7ilmesini%20sert%20s%C3%B6zlerle%20ele%C5%9Ftirdi.%3C/p%3E%0A%3Cp%3E%3Cspan%3E%3Cspan%3EBAH%C3%87EL%C4%B0%E2%80%99DEN%20%C4%B0LK%20DAVUTO%C4%9ELU%20DE%C4%9EERLEND%C4%B0RMES%C4%B0:%20B%C3%9CY%C3%9CK%20ORTADO%C4%9EU%20PROJES%C4%B0N%C4%B0N %20T%C3%9CRK%C4%B0YE%20CUNTASI%20OLU%C5%9EMU%C5%9ETUR%3C/span%3E%3C/span%3E%3C/p%3E%0A%3Cp%3EMHP%20Genel%20Ba%C5%9Fkan%C4%B1%20Devlet%20Bah%C3%A7eli%20D%C4%B1%C5%9Fi%C5%9Fleri%20Bakan%C4%B1%20Ahmet%20Davuto%C4%9Flu%E2%80%99nun%20Ba%C5%9Fbakan%20adayl%C4%B1%C4%9F%C4%B1na%20ili%C5%9Fkin,%20%22T%C3%BCrkiye%E2%80%99de%20%C5%9Fuan%20B%C3%BCy%C3%BCk%20Ortado%C4%9Fu%20projesinin%20T%C3%BCrkiye%20cuntas%C4%B1%20kurulmu%C5%9Ftur%22%20dedi.%3C/p%3E%0A%3Cp%3EAksaray%E2%80%99da%20Davuto%C4%9Flu%E2%80%99na%20ili%C5%9Fkin%20ilk%20de%C4%9Ferlendirmesini%20yapan%20Bah%C3%A7eli%20%C5%9Funlar%C4%B1%20s%C3%B6yledi:%3C/p%3E%3Cp%3E%3Cspan%3EORTADO%C4%9EU%E2%80%99YU%20Z%C4%B0NDAN%20EDEN%20ELEMANLAR%3C/span%3E%3C/p%3E%0A%3Cp%3E%22Ba%C5%9Fbakanl%C4%B1k%20g%C3%B6revinden%20ayr%C4%B1lmam%C4%B1%C5%9F,%20parti%20genel%20ba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1%20bir%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fma%20arkada%C5%9F%C4%B1na%20devretmemi%C5%9Ftir.%20Beklemi%C5%9F,%20beklemi%C5%9F%20bug%C3%BCn%2021%20A%C4%9Fustos%E2%80%99ta%20kendi%20aralar%C4%B1nda%20bir%20toplant%C4%B1%20ile%20d%C4%B1%C5%9F%20politikas%C4%B1n%C4%B1%20s%C4%B1f%C4%B1r%20sorunla%20d%C3%BCzeltece%C4%9Fim%20diyerek,%20T%C3%BCrkiye%E2%80%99nin%20her%20taraf%C4%B1n%C4%B1%20sorun%20ku%C5%9Fa%C4%9F%C4%B1%20haline%20getiren%20ki%C5%9Fiyi%20partinin%20genel%20ba%C5%9Fkan%C4%B1%20aday%C4%B1%20olarak%20takdim%20etmi%C5%9F,%20dolay%C4%B1s%C4%B1yla%20da%20Ba%C5%9Fbakan%20olmas%C4%B1n%C4%B1%20istemi%C5%9Ftir.%20Halbuki%20b%C3%B6yle%20bir%20uygulamay%C4%B1%20kendisinin%20yapma%20yetkisi%20yoktur.%20101.%20maddeye%20g%C3%B6re%20partinin%20genel%20ba%C5%9Fkan%C4%B1%20de%C4%9Fildir,%20Ba%C5%9Fbakan%20de%C4%9Fildir.%20Art%C4%B1k%20bundan%20b%C3%B6yle%20AKP%E2%80%99yi%20y%C3%B6netenler%20AKP%E2%80%99ye%20oy%20verenler,%20AKP%20kurultay%20delegelerinin%20s%C3%B6z%20hakk%C4%B1%20sahibi%20olmalar%C4%B1%20gerekirken%20bunlar%C4%B1%20a%C5%9Fm%C4%B1%C5%9F%20%E2%80%98genel%20ba%C5%9Fkan%20benim,%20ba%C5%9Fbakan%20benim,%20cumhuba%C5%9Fkan%C4%B1%20benim%20ben%20tek%20adam%C4%B1m%20benim%20atad%C4%B1klar%C4%B1m%20benim%20emrimde%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9F%C4%B1r%E2%80%99%20diyerek%20sanal%20bir%20genel%20ba%C5%9Fkan%20sanal%20bir%20ba%C5%9Fbakan%20uygulamas%C4%B1yla%20T%C3%BCrkiye%E2%80%99yi%20bir%20cunta%20y%C3%B6netimine%20do%C4%9Fru%20s%C3%BCr%C3%BCkleyecek%20bir%20hataya%20d%C3%BC%C5%9Fm%C3%BC%C5%9Ft%C3%BCr.%20Bug%C3%BCn(d%C3%BCn)%20al%C4%B1nan%20karar%20%C3%B6n%C3%BCm%C3%BCzdeki%20g%C3%BCnlerde%20%C3%A7ok%20daha%20net%20anla%C5%9F%C4%B1lacakt%C4%B1r.%20T%C3%BCrkiye%E2%80%99de%20%C5%9Fu%20an%20B%C3%BCy%C3%BCk%20Ortado%C4%9Fu%20Projesinin%20T%C3%BCrkiye%20cuntas%C4%B1%20kurulmu%C5%9Ftur.%20Bu%20tehlikelidir.%20Cumhurba%C5%9Fkan%C4%B1%20Erdo%C4%9Fan,%20parti%20Genel%20Ba%C5%9Fkan%C4%B1%20Davuto%C4%9Flu,%20Ba%C5%9Fbakan%20Davuto%C4%9Flu%20b%C3%BCy%C3%BCk%20Ortado%C4%9Fu%20Projesinin%20Ortado%C4%9Fu%E2%80%99yu%20zindan%20eden%20elemanlar%C4%B1d%C4%B1r.%20Bunlar%C4%B1n%20T%C3%BCrkiye%E2%80%99yi%20zindan%20etmesine%20m%C3%BCsaade%20edilmeyecektir.%22%3C/p%3E%0A%3Cp%3E%3Cspan%3E%3Cspan%3ECHP%20GENEL%20BA%C5%9EKAN%20YARDIMCISI%20TANRIKULU%20%22DAVUTO%C4%9ELU%20%C4%B0N%C5%9EALLAH%20DI%C5%9E%20POL%C4%B0T%C4%B0KADAK%C4%B0%20DER%C4%B0NL%C4%B0KL%C4%B0%20%C3%87ATI%C5%9EMA%20ORTAMINI%20%C4%B0%C3%87%20POL%C4%B0T%C4%B0KAYA%20TA%C5%9EIMAZ%22%3C/span%3E%3C/span%3E%3C/p%3E%0A%3Cp%3E12.%20Cumhurba%C5%9Fkan%C4%B1%20se%C3%A7ilen%20Recep%20Tayyip%20Erdo%C4%9Fan'%C4%B1n,%20kendisinden%20sonraki%20AK%20Parti%20Genel%20Ba%C5%9Fkan%C4%B1%20aday%C4%B1%20olarak%20Ahmet%20Davuto%C4%9Flu'nu%20a%C3%A7%C4%B1klamas%C4%B1na%20CHP'den%20ilk%20tepki%20geldi. %3Cbr%3ECHP%20Genel%20Ba%C5%9Fkan%20Yard%C4%B1mc%C4%B1s%C4%B1%20Sezgin%20Tanr%C4%B1kulu,%20H%C3%BCrriyet'e%20yapt%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20a%C3%A7%C4%B1klamada,%20%22demokratik%20partilerde%20genel%20ba%C5%9Fkan%20se%C3%A7ilir.%20Biat%20biat%20partilerinde%20genel%20ba%C5%9Fkan%20aday%C4%B1%20a%C3%A7%C4%B1klan%C4%B1r%22%20diye%20konu%C5%9Ftu.%3C/p%3E%0A%3Cp%3E%3Cspan%3E%22BA%C5%9EBAKAN%20HUKUK%20DEVLET%C4%B0NE%20MEYDAN%20OKUDU%22%3C/span%3E%3C/p%3E%0A%3Cp%3ETanr%C4%B1kulu,%20Davuto%C4%9Flu'nun%20AK%20Parti'de%20gelecek%20genel%20ba%C5%9Fkan%20olarak%20belirlendi%C4%9Fi%20toplant%C4%B1ya%20Recep%20Tayyip%20Erdo%C4%9Fan'%C4%B1n%20ba%C5%9Fkanl%C4%B1k%20yapmas%C4%B1n%C4%B1,%20ard%C4%B1ndan%20da%20Davuto%C4%9Flu%20ad%C4%B1n%C4%B1%20bizzat%20a%C3%A7%C4%B1klamas%C4%B1na%20da%20tepki%20g%C3%B6sterdi.%3Cbr%3E%22Recep%20Tayyip%20Erdo%C4%9Fan%20hukuk%20devletine%20meydan%20okumu%C5%9Ftur%22%20diyen%20Tanr%C4%B1kulu,%20%C5%9F%C3%B6yle%20konu%C5%9Ftu;%3Cbr%3E%22Bug%C3%BCn%20itibar%C4%B1yla%20Recep%20Tayyip%20Erdo%C4%9Fan%20Anayasa'y%C4%B1%20tan%C4%B1mad%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1,%20AKP%20MYK's%C4%B1na%20ba%C5%9Fkanl%C4%B1k%20yaparak,%20tarafs%C4%B1z%20olmayaca%C4%9F%C4%B1n%C4%B1,%20partili%20cumhurba%C5%9Fkan%C4%B1%20olaca%C4%9F%C4%B1n%C4%B1%20g%C3%B6stermi%C5%9Ftir.%20Hukuk%20devletine%20meydan%20okumu%C5%9Ftur.%22%3C/p%3E%0A%3Cp%3E%3Cspan%3E%22UMARIM%20%C3%87ATI%C5%9EMALI%20ORTAMI%20%C4%B0%C3%87ER%C4%B0YE%20TA%C5%9EIMAZ...%22%3C/span%3E%3C/p%3E%0A%3Cp%3EDavuto%C4%9Flu'nun%20T%C3%BCrkiye'nin%20i%C3%A7inde%20bulundu%C4%9Fu%20b%C3%B6lgedeki%20%C3%A7at%C4%B1%C5%9Fmalar%C4%B1n%20mimarlar%C4%B1ndan%20oldu%C4%9Funa%20dikkat%20%C3%A7eken%20Tanr%C4%B1kulu,%20%22umar%C4%B1m%20d%C4%B1%C5%9F%20politikadaki%20%C3%A7at%C4%B1%C5%9Fmal%C4%B1%20ortam%C4%B1%20i%C3%A7eriye%20ta%C5%9F%C4%B1maz%22%20dedi. %3Cbr%3ETanr%C4%B1kulu,%20%22b%C3%B6lgemizdeki%208%20tane%20%C3%A7at%C4%B1%C5%9Fman%C4%B1n,%20bir-ikisi%20hari%C3%A7,%20mimarlar%C4%B1ndan%20bir%20tanesi%20Davuto%C4%9Flu'dur.%20D%C4%B1%C5%9F%20politikada%20izledi%C4%9Fi%20derinlikli%20d%C4%B1%C5%9F%20politika%20ile%20mimarlardan%20olmu%C5%9Ftur.%20Umar%C4%B1m%20d%C4%B1%C5%9F%20politikada%20izledi%C4%9Fi%20derinlikli,%20stratejik,%20%C3%A7at%C4%B1%C5%9Fmal%C4%B1%20sava%C5%9F%20ortam%C4%B1n%C4%B1%20i%C3%A7%20politikaya%20ta%C5%9F%C4%B1maz%22.%3C/p%3E%0A%3Cp%3E%3Cspan%3E%3Cspan%3EMHP:%20%22ERDO%C4%9EAN%20KEND%C4%B0NE%20KUL,%20YAVER,%20SEKRETER%20OLACAK%20B%C4%B0R%20%C4%B0SM%C4%B0%20SE%C3%87T%C4%B0%22%3C/span%3E%3C/span%3E%3C/p%3E%0A%3Cp%3EMHP%20Genel%20Ba%C5%9Fkan%20Yard%C4%B1mc%C4%B1s%C4%B1%20Semih%20Yal%C3%A7%C4%B1n,%20Davuto%C4%9Flu%20isminin%20Erdo%C4%9Fan'%C4%B1n%20tercihi%20oldu%C4%9Funu%20iddia%20ederken,%20%22Erdo%C4%9Fan%20kendine%20kul,%20yaver,%20sekreter%20olacak%20bir%20ismi%20se%C3%A7ti%22%20dedi.%3C/p%3E%3Cp%3EYal%C3%A7%C4%B1n,%20%C3%B6ncelikle%20Davuto%C4%9Flu%20ismini%20Erdo%C4%9Fan'%C4%B1n%20a%C3%A7%C4%B1klamas%C4%B1n%C4%B1n%20yanl%C4%B1%C5%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1na%20i%C5%9Faret%20ederek,%20%22Bu%20%C3%BCslup%20%C3%A7ok%20yanl%C4%B1%C5%9F.%20Erdo%C4%9Fan,%20ay%C4%B1n%2015'inden%20beri%20se%C3%A7ilmi%C5%9F%20bir%20cumhurba%C5%9Fkan%C4%B1%20olmas%C4%B1na%20kar%C5%9F%C4%B1n,%20hala%20parti%20genel%20ba%C5%9Fkan%C4%B1%20gibi%20hala%20davranmas%C4%B1%20parlamenter%20demokrasiye%20ayk%C4%B1r%C4%B1.%20Say%C4%B1n%20Erdo%C4%9Fan%20bu%20haliyle%20cumhurba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20se%C3%A7ildi%C4%9Fini%20hala%20idrak%20edememi%C5%9F%20g%C3%B6r%C3%BCn%C3%BCyor.%20Bu%20%C5%9Funu%20g%C3%B6steriyor;%20art%C4%B1k%20T%C3%BCrkiye'de%20parti%20devletine%20do%C4%9Fru%20ciddi%20bir%20gidi%C5%9F%20var.%20Anayasal%20su%C3%A7%20i%C5%9Flemek%20suretiyle%20Erdo%C4%9Fan'%C4%B1n%20bu%20tarz%C4%B1 %20benimsemi%C5%9F%20olmas%C4%B1%20%C3%BClke%20gelece%C4%9Fi%20ad%C4%B1na%20s%C4%B1k%C4%B1nt%C4%B1l%C4%B1%20bir%20s%C3%BCrece%20i%C5%9Faret%20ediyor%22%20dedi.%3C/p%3E%0A%3Cp%3EDavuto%C4%9Flu%20isminin%20parti%20organlar%C4%B1nda%20isti%C5%9Fare%20edilmi%C5%9F%20g%C3%B6r%C3%BCnmekle%20birlikte%20Erdo%C4%9Fan'%C4%B1n%20tercihi%20oldu%C4%9Funu%20savunan%20Yal%C3%A7%C4%B1n,%20%22Bu%20tek%20adam%C4%B1n%20tercihidir.%20%C3%96yle%20bir%20tercihtir%20ki%20bundan%20sonraki%20s%C3%BCre%C3%A7te%20kendi%20hakimiyetinin%20devam%C4%B1n%C4%B1%20istedi%C4%9Fi%20i%C3%A7in%20Davuto%C4%9Flu%20,%20demi%C5%9Ftir.%20Bu%20tercihle%20partisinin%20gelece%C4%9Fini%20tehlikeye%20atm%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1r. %20Davuto%C4%9Flu%20karar%C4%B1yla%20birlikte%20ba%C5%9Fbakanl%C4%B1k%20makam%C4%B1%20bir%20%C3%B6zel%20kalem%20veya%20sekreterya%20haline%20getirilmeye%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9F%C4%B1lacak.%20Davuto%C4%9Flu,%20Erdo%C4%9Fan'%C4%B1n%20yaveri%20konumuna%20getirilecek.%20Daha%20%C3%B6nemlisi%20kendi%20b%C3%B6lgemizde%20T%C3%BCrk%20d%C4%B1%C5%9F%20politikas%C4%B1nda%20ba%C5%9Far%C4%B1s%C4%B1z%20olan%20Davuto%C4%9Flu'nun%20ba%C5%9Fbakanl%C4%B1%C4%9Fa%20getirilmesi%20%C3%BClke%20i%C3%A7in%20zuld%C3%BCr.%20Davuto%C4%9Flu%20%C3%BClke%20i%C3%A7in%20vakit%20kayb%C4%B1d%C4%B1r.%20Muhalefet%20i%C3%A7in%20kolay%20lokmad%C4%B1r.%20Erdo%C4%9Fan,%20daha%20kuvvetli%20bir%20isim%20yerine%20kendine%20kul%20olacak%20biri%20olarak%20Davuto%C4%9Flu'nu%20i%C5%9Faret%20etti.%20T%C3%BCrkiye'nin%20etraf%C4%B1nda%20kom%C5%9Fu%20b%C4%B1rakmayan%20Davuto%C4%9Flu%20%C3%A7ok%20isabetsiz%20bir%20karard%C4%B1r%22%20diye%20konu%C5%9Ftu.  %3Cbr%3E%3Cbr%3E%3Cspan%3E%3Cspan%3EHDP'L%C4%B0%20K%C3%9CRK%C3%87%C3%9C:%20%22H%C3%9CK%C3%9CMDAR%20SADRAZAM%20ATADI%22%3C/span%3E%3C/span%3E%3Cbr%3E%3Cbr%3EHDP'nin%20kurucu%20e%C5%9F%20ba%C5%9Fkanlar%C4%B1ndan%20olan,%20Mersin%20Milletvekili%20Ertu%C4%9Frul%20K%C3%BCrk%C3%A7%C3%BC%20ise,%20Erdo%C4%9Fan'%C4%B1n%20kendisinden%20sonra%20gelecek%20AK%20Parti%20genel%20Ba%C5%9Fkan%C4%B1%20olarak%20Davuto%C4%9Flu'nun%20ad%C4%B1n%C4%B1%20a%C3%A7%C4%B1klamas%C4%B1n%C4%B1,%20%22h%C3%BCk%C3%BCmdar%20sadrazam%20atad%C4%B1%22%20diye%20yorumlad%C4%B1. %3Cbr%3E%3Cbr%3EK%C3%BCrk%C3%A7%C3%BC,%20H%C3%BCrriyet'e%20yapt%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20a%C3%A7%C4%B1klamada,%20%C5%9F%C3%B6yle%20dedi;%20%22Bunu,%20Ba%C5%9Fbakan'la%20birlikte%20kurduklar%C4%B1%20d%C4%B1%C5%9F%20siyasetin%20%C5%9Fimdi%20i%C3%A7eriye%20terc%C3%BCmesini%20yapacak%20bir%20ba%C5%9Fbakan%20atamas%C4%B1%20olarak%20g%C3%B6r%C3%BCyorum.%20H%C3%BCk%C3%BCmdar,%20bir%20ba%C5%9Fbakan%20atad%C4%B1.%20Davuto%C4%9Flu,%20sadrazam%20olarak%20mezhep%C3%A7i%20d%C4%B1%C5%9F%20siyaseti,%20T%C3%BCrkiye'nin%20i%C3%A7ine%20ta%C5%9F%C4%B1yaca%C4%9F%C4%B1n%C4%B1%20g%C3%B6r%C3%BCyoruz.%20Bu%20b%C3%B6yle%20olacak.%20Bunun%20yol%20a%C3%A7aca%C4%9F%C4%B1%20krizlerle%20bir%20y%C4%B1l%C4%B1%20ge%C3%A7irece%C4%9Fiz.%202015'te%20bu%20hesapla%C5%9Fmay%C4%B1%20ya%C5%9Fayaca%C4%9F%C4%B1z%22%20dedi. %3Cbr%3E%3Cbr%3E%3Cspan%3E%22BARI%C5%9E%20S%C3%9CREC%C4%B0%20ETK%C4%B0LENMEZ%22%3C/span%3E%3Cbr%3E%3Cbr%3EK%C3%BCrk%C3%A7%C3%BC,%20Davuto%C4%9Flu'nun%20yeni%20ba%C5%9Fbakan%20olmas%C4%B1n%C4%B1n%20bar%C4%B1%C5%9F%20s%C3%BCrecini%20nas%C4%B1l%20etkileyece%C4%9Fine%20ili%C5%9Fkin%20soruya%20ise,%20%22Bar%C4%B1%C5%9F%20s%C3%BCreci, %3Ca%20class=%22keywords%22%20title=%22AKP%22%20href=%22http://www.hurriyet.com.tr/index/AKP%22%20_mce_href=%22http://www.hurriyet.com.tr/index/AKP%22%20target=%22_blank%22%3EAKP%3C/a%3E ile%20s%C3%BCrd%C3%BCr%C3%BClen%20bir%20s%C3%BCre%C3%A7%20de%C4%9Fil.%20Bu%20daha%20%C3%A7ok%20%C3%A7at%C4%B1%C5%9Fan%20taraflar%C4%B1n%20devlet%20arac%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1yla%20y%C3%BCr%C3%BCtt%C3%BC%C4%9F%C3%BC%20bir%20s%C3%BCre%C3%A7.%20Do%C4%9Frudan%20etkilenece%C4%9Fini%20d%C3%BC%C5%9F%C3%BCnm%C3%BCyorum%22%20dedi.%3C/p%3E%3Cp%3E%3Cbr%3E%3C/p%3E%3Cp%3E%3Cbr%3E%3C/p%3E%3Cp%3E%3Cbr%20_mce_bogus=%221%22%3E%3C/p%3EAksiyonlar
Normal
3 yıl önce cevaplandı.
Cevap Ver
Buradasınız: Davutoğlu kararına muhalefetin tepkisi ne oldu?
Copyright © 2007-2017 Bisorusor | Gizlilik ve kullanım şartları