Soru sor
200 karakter kaldı
Oy kullanmak için, üye girişi yapınız.

mesajı gizle

Devlet Bahçeli, Davutoğlu'nu ne konuda eleştirdi?

Cevap Ver

Sevgililer günü için en güzel hediyeler, resmi tıklayınız.

Detaylar
3 yıl önce sorulmuş , son cevap 3 yıl önce verildi , 1 kişi takip ediyor

2 cevap verilmiş

%3Cdiv%20class=%22news-content-header%22%3E%0A%3Cdiv%20class=%22news-content-summary%20clearfix%22%3E%0A%3Cdiv%20class=%22content-area%22%3E%0A%3Ch1%20class=%22turkiye-tc%22%3EBah%C3%A7eli'den,%20Davuto%C4%9Flu'na%20sert%20ele%C5%9Ftiri%3C/h1%3E%3Cp%3E%3Cimg%20_mce_src=%22http://i.radikal.com.tr/542x290/2014/08/23/fft81_mf2373569.Jpeg%22%20src=%22http://i.radikal.com.tr/542x290/2014/08/23/fft81_mf2373569.Jpeg%22%20width=%22542%22%20height=%22290%22%3E%3Cbr%3E%3C/p%3E%3C/div%3E%3Cdiv%20class=%22content-area%22%3E%3Cdiv%20class=%22text-info%20clearfix%22%3E%0A%3C/div%3E%0A%3Ch5%3EMHP%20lideri%20Bah%C3%A7eli%20%22D%C4%B1%C5%9Fi%C5%9Fleri%20Bakan%C4%B1'n%C4%B1n,%20ba%C5%9Fbakan%20olmas%C4%B1%20%C3%BClkemiz%20ad%C4%B1na%20travmad%C4%B1r.%201%20May%C4%B1s%202009%20tarihinden%20itibaren%20D%C4%B1%C5%9Fi%C5%9Fleri%20Bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20g%C3%B6revini%20ifa%20eden%20Davuto%C4%9Flu'nun%20siyasi%20mazisi%20felaket,%20fantezi%20ve%20h%C3%BCsranla%20an%C4%B1lmaktad%C4%B1r%22%20dedi.%3C/h5%3E%3C/div%3E%3C/div%3E%3C/div%3E%3Cdiv%20class=%22news-content-text%20clearfix%22%3E%3Cdiv%20class=%22text-area%22%3E%3Cdiv%20id=%22divAdnetKeyword%22%3E%3Cdiv%20id=%22divAdnetKeyword2%22%3E%3Cdiv%20id=%22metin2%22%3E%0A%3Cp%3E%3Cstrong%3ERAD%C4%B0KAL%3C/strong%3E-MHP%20Genel%20Ba%C5%9Fkan%C4%B1%20Devlet%20Bah%C3%A7eli,%2010%20A%C4%9Fustos%20Cumhurba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20se%C3%A7iminden%20sonra%20ya%C5%9Fanan%20geli%C5%9Fmeler%20ile%20ilgili%20yaz%C4%B1l%C4%B1%20a%C3%A7%C4%B1klama%20yapt%C4%B1.%20Bah%C3%A7eli,%20yapt%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20a%C3%A7%C4%B1klamada%20D%C4%B1%C5%9Fi%C5%9Fleri%20Bakan%C4%B1%20Ahmet%20Davuto%C4%9Flu'nun%20AK%20Parti%20Genel%20Bakan%20adayl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20ile%20ilgili%20de%C4%9Ferlendirmede%20bulunarak;%20%22K%C3%BCresel%20plan%20ve%20projelerin%20b%C3%B6lgesel%20d%C3%BCzlemde%20takip%20ve%20temininde%20t%C3%BCm%20g%C3%BCc%C3%BCyle%20efor%20ve%20enerji%20sarfeden%20D%C4%B1%C5%9Fi%C5%9Fleri%20Bakan%C4%B1'n%C4%B1n,%20ba%C5%9Fbakan%20olmas%C4%B1%20%C3%BClkemiz%20ad%C4%B1na%20travmad%C4%B1r.%201%20May%C4%B1s%202009%20tarihinden%20itibaren%20D%C4%B1%C5%9Fi%C5%9Fleri%20Bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20g%C3%B6revini%20ifa%20eden%20Davuto%C4%9Flu'nun%20siyasi%20mazisi%20felaket,%20fantezi%20ve%20h%C3%BCsranla%20an%C4%B1lmaktad%C4%B1r%22%20dedi. %3Cbr%3ET%C3%BCrkiye%20Cumhuriyeti'nin%20bir%20hukuk%20devleti%20oldu%C4%9Funu%20belirten%20Bah%C3%A7eli,%20%22Y%C3%BCr%C3%BCrl%C3%BCkte%20bulunan%20Anayasa'n%C4%B1n%201'inci%20maddesi%20devlet%20%C5%9Feklinin%20Cumhuriyet,%20di%C4%9Fer%20madde%20Cumhuriyet'in%20nitelikleri%20aras%C4%B1nda%20sosyal%20hukuk%20devlet%20prensibinin%20oldu%C4%9Funu%20ifade%20etmektedir.%20En%20net%20tan%C4%B1m%C4%B1yla%20T%C3%BCrkiye%20Cumhuriyeti%20bir%20hukuk%20devletidir.%20Bu%20de%C4%9Fi%C5%9Fmez%20ilke%20demokrasinin%20kurul,%20kurum%20ve%20kurallar%C4%B1yla%20etkin%20bir%20%C5%9Fekilde%20i%C5%9Flemesinin%20de%20teminat%C4%B1d%C4%B1r.%20Hukuk%20devleti%20anlay%C4%B1%C5%9F%C4%B1%20demokrasinin%20varl%C4%B1k%20g%C3%BCvencesi,%20ki%C5%9Fisel%20hak%20ve%20h%C3%BCrriyetlerin%20koruyucu%20z%C4%B1rh%C4%B1d%C4%B1r%22%20dedi.%3C/p%3E%0A%3Cp%3E%3Cbr%3E%3Cstrong%3E%22H%C3%9CK%C3%9CMET%20YAPTIRIM%20G%C3%9CC%C3%9CN%C3%9C%20ANAYASA%20VE%20YASALARDAN%20ALMAKTADIR%22%3C/strong%3E %3Cbr%3EBa%C5%9Fbakan%20Erdo%C4%9Fan'%C4%B1n%20anayasaya%20ayk%C4%B1r%C4%B1%20hareket%20etti%C4%9Fini%20savunan%20Bah%C3%A7eli %C5%9Funlar%C4%B1%20s%C3%B6yledi:%20 %22Anayasa'n%C4%B1n%206'nc%C4%B1%20maddesi%20T%C3%BCrk%20milletinin%20egemenli%C4%9Fini,%20Anayasa'n%C4%B1n%20koydu%C4%9Fu%20esaslara%20g%C3%B6re%20ve%20yetkili%20organlar%20eliyle%20kullanaca%C4%9F%C4%B1n%C4%B1%20h%C3%BCk%C3%BCm%20alt%C4%B1na%20almaktad%C4%B1r.%20Yine%20an%C4%B1lan%20maddeye%20g%C3%B6re,%20egemenli%C4%9Fin%20kullan%C4%B1lmas%C4%B1,%20hi%C3%A7bir%20surette%20hi%C3%A7bir%20ki%C5%9Fiye,%20z%C3%BCmreye%20veya%20s%C4%B1n%C4%B1fa%20b%C4%B1rak%C4%B1lamayacakt%C4%B1r.%20Bunun%20yan%C4%B1s%C4%B1ra,%20s%C3%B6z%20konusu%20Anayasa%20maddesi,%20hi%C3%A7bir%20kimse%20veya%20organ%C4%B1n%20kayna%C4%9F%C4%B1n%C4%B1%20Anayasa'dan%20almayan%20bir%20devlet%20yetkisini%20kullanamayaca%C4%9F%C4%B1n%C4%B1%20belirtmektedir.%20Buna%20g%C3%B6re%20iktidar%C4%B1n%20t%C3%BCm%20siyasi%20ve%20idari%20tasarruflar%C4%B1n%C4%B1n%20temelinde%20Anayasa%20yer%20almaktad%C4%B1r.%20Anayasa'da%20kar%C5%9F%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20bulunmayan,%20Anayasa'ya%20alenen%20ayk%C4%B1r%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20tart%C4%B1%C5%9Fma%20g%C3%B6t%C3%BCrmez%20bir%20ger%C3%A7ek%20olan%20fiil,%20karar,%20icraat,%20tav%C4%B1r,%20davran%C4%B1%C5%9F%20ve%20uygulaman%C4%B1n%20me%C5%9Fruiyetinin%20sakat%20olmas%C4%B1%20bir%20yana,%20su%C3%A7%20te%C5%9Fkil%20edece%C4%9Fi%20de%20ku%C5%9Fkusuzdur.%20Ba%C5%9Fbakan%20ve%20bakanlardan%20olu%C5%9Fan%20h%C3%BCk%C3%BCmet,%20devletin%20en%20%C3%BCst%20y%C3%B6netim%20kurulu%C5%9Fu%20olarak%20otoritesini%20ve%20yapt%C4%B1r%C4%B1m%20g%C3%BCc%C3%BCn%C3%BC%20Anayasa%20ve%20yasalardan%20almaktad%C4%B1r.%20H%C3%BCk%C3%BCmet%20gerek%20i%C5%9Fleyi%C5%9F,%20gerekse%20de%20h%C3%BCkm%C3%BC%20%C5%9Fahsiyet%20y%C3%B6n%C3%BCnden%20hukuka%20ba%C4%9Fl%C4%B1%20olmak,%20faaliyetlerini%20hukukla%20s%C4%B1n%C4%B1rland%C4%B1rmak%20durumundad%C4%B1r.%20Bu%20ihtiyari%20bir%20durum%20olmay%C4%B1p%20zorunluluk%20arz%20etmektedir.%20Aksi%20bir%20uygulama%20ise%20yasa%20ve%20Anayasa'y%C4%B1%20%C3%A7i%C4%9Fnemek%20anlam%C4%B1na%20gelecektir.%22 %3C/p%3E%0A%3Cp%3E%3Cbr%3E%3Cstrong%3E%22RECEP%20TAYY%C4%B0P%20ERDO%C4%9EAN%20PERVASIZCA%20ANAYASA'YI%20%C4%B0HLAL%20ETMEKTE%22%3C/strong%3E %3Cbr%3EHer%20%C5%9Fart%20alt%C4%B1nda%20h%C3%BCk%C3%BCmetin%20hukukun%20%C3%A7izdi%C4%9Fi%20s%C4%B1n%C4%B1rlar%20dahilinde%20ve%20hukuka%20uygun%20hareket%20etmek%20mecburiyetinde%20oldu%C4%9Funu%20vurgulayan%20Bah%C3%A7eli,%20%22Hukuk%20kaidelerindeki%20oynamalar,%20esnemeler,%20a%C5%9F%C4%B1nmalar%20ve%20tahribatlar%20demokrasiyi%20budayacak,%20polis%20devletinin%20%C3%B6n%C3%BCn%C3%BC%20a%C3%A7acakt%C4%B1r.%20Hukuk%20devletinden%20verilen%20%C3%B6d%C3%BCnler%20demokrasinin%20i%C3%A7ini%20bo%C5%9Faltacak,%20temsil%20ve%20kat%C4%B1l%C4%B1m%C4%B1%20i%C5%9Flevsiz%20k%C4%B1lacakt%C4%B1r.%20T%C3%BCrkiye;%20hukuksuzlu%C4%9Fun%20kol%20gezdi%C4%9Fi,%20hukuk%20devletinin%20s%C3%BCrekli%20a%C4%9F%C4%B1r%20yaralar%20ald%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20bir%20s%C3%BCre%C3%A7%20ve%20d%C3%B6nemden%20ge%C3%A7mektedir.%20AKP%20h%C3%BCk%C3%BCmeti%20Anayasa%20ve%20yasalar%C4%B1%20rafa%20kald%C4%B1rm%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1r.%20Se%C3%A7ilmi%C5%9F%20Cumhurba%C5%9Fkan%C4%B1%20Recep%20Tayyip%20Erdo%C4%9Fan%20pervas%C4%B1zca%20Anayasa'y%C4%B1%20ihlal%20etmekte,%20su%C3%A7%20i%C5%9Flemektedir.%20Y%C3%BCksek%20Se%C3%A7im%20Kurulu'nun%20Cumhurba%C5%9Fkan%C4%B1%20Se%C3%A7imi'nin%20kesin%20sonu%C3%A7lar%C4%B1n%C4%B1%20a%C3%A7%C4%B1klad%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20tarih%20olan%2015%20A%C4%9Fustos'tan%20beri%20resmen%20Cumhurba%C5%9Fkan%C4%B1%20olan%20Erdo%C4%9Fan,%20Anayasa'n%C4%B1n%20101'inci%20maddesine%20ayk%C4%B1r%C4%B1%20hareket%20etmektedir.%20S%C3%B6z%20konusu%20madde%20a%C3%A7%C4%B1k%20ve%20anla%C5%9F%C4%B1labilir%20bir%20i%C3%A7eri%C4%9Fe%20sahiptir%22%20dedi.%3C/p%3E%0A%3Cp%3E%3Cbr%3E%3Cstrong%3E%22BU%20KANUNSUZLU%C4%9EUN%20HUKUK%20DEVLET%C4%B0N%C4%B0%20KATLETT%C4%B0%C4%9E%C4%B0%20MEYDANDADIR%22%3C/strong%3E %3Cbr%3EYa%C5%9Fanan%20geli%C5%9Fmelerin%20hukuk%20devleti%20anlay%C4%B1%C5%9F%C4%B1na%20zarar%20verdi%C4%9Fini%20ifade%20eden%20Devlet%20Bah%C3%A7eli,%20%22Nitekim%20Anayasa'n%C4%B1n%20101'inci%20maddesinin%20son%20f%C4%B1kras%C4%B1na%20g%C3%B6re;%20Cumhurba%C5%9Fkan%C4%B1%20se%C3%A7ilenin,%20varsa%20partisi%20ile%20ili%C5%9Fi%C4%9Fi%20kesilecek%20ve%20T%C3%BCrkiye%20B%C3%BCy%C3%BCk%20Millet%20Meclisi%20%C3%BCyeli%C4%9Fi%20sona%20erecektir.%20Art%C4%B1k%20Recep%20Tayyip%20Erdo%C4%9Fan%2012.%20Cumhurba%C5%9Fkan%C4%B1'd%C4%B1r.%2015%20A%C4%9Fustos'tan%20sonra%20siyasi%20faaliyetlere%20kat%C4%B1lmas%C4%B1,%20Ba%C5%9Fbakanl%C4%B1k,%20parti%20genel%20ba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20ve%20milletvekilli%C4%9Fi%20g%C3%B6revlerini%20uhdesinde%20ta%C5%9F%C4%B1mas%C4%B1%20Anayasa'ya%20g%C3%B6re%20imkans%C4%B1z%20olacakt%C4%B1r.%20Ancak%20Erdo%C4%9Fan%20hala%20g%C3%B6revlerinden%20ayr%C4%B1lmayarak,%20adeta%20meydan%20okur%20gibi%20parti%20ve%20h%C3%BCk%C3%BCmet%20i%C5%9Fleriyle%20ilgilenmekte,%20AKP'ye%20Genel%20Ba%C5%9Fkan%20atamaktad%C4%B1r.%20Anayasa'n%C4%B1n%20104'%C3%BCnc%C3%BC%20maddesi%20Cumhurba%C5%9Fkan%C4%B1'n%C4%B1n%20g%C3%B6rev%20ve%20yetkilerini%20s%C4%B1ralamaktad%C4%B1r.%20Bu%20%C3%A7er%C3%A7evede%20say%C4%B1lan%20g%C3%B6revlerin%20yan%C4%B1nda%20Cumhurba%C5%9Fkan%C4%B1'n%C4%B1n;%20devletin%20ba%C5%9F%C4%B1%20oldu%C4%9Fu,%20bu%20s%C4%B1fatla%20T%C3%BCrkiye%20Cumhuriyeti'ni%20ve%20T%C3%BCrk%20Milletinin%20birli%C4%9Fini%20temsil%20edece%C4%9Fi,%20Anayasan%C4%B1n%20uygulanmas%C4%B1n%C4%B1,%20devlet%20organlar%C4%B1n%C4%B1n%20d%C3%BCzenli%20ve%20uyumlu%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fmas%C4%B1n%C4%B1%20g%C3%B6zetece%C4%9Fi%20nettir.%20Yani%20Cumhurba%C5%9Fkan%C4%B1%20ayn%C4%B1%20zamanda%20Anayasa'n%C4%B1n%20uygulanmas%C4%B1n%C4%B1%20g%C3%B6zetmekle%20sorumludur.%20Fakat,%20Erdo%C4%9Fan%20halihaz%C4%B1rda%20ta%C5%9F%C4%B1d%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20y%C3%BCksek%20g%C3%B6revin%20ruh,%20disiplin%20ve%20liyakatinden%20%C3%A7ok%20uzak%20olup%20Anayasa'y%C4%B1%20takmamaktad%C4%B1r.%20Bu%20kanunsuzlu%C4%9Fun%20hukuk%20devletini%20katletti%C4%9Fi,%20demokrasiyi%20zehirledi%C4%9Fi%20meydandad%C4%B1r%22%20diye%20konu%C5%9Ftu.%3C/p%3E%0A%3Cp%3E%22%3Cstrong%3EERDO%C4%9EAN,%20T%C3%9CRK%C4%B0YE%20CUNTASINI%20TAM%20OLARAK%20KURMU%C5%9ETUR%22 %3C/strong%3EA%C3%A7%C4%B1klamas%C4%B1nda%20Anayasa%20Mahkemesi%20Ba%C5%9Fkan%C4%B1n%C4%B1%20da%20ele%C5%9Ftiren%20Bah%C3%A7eli,%20%22T%C3%BCrkiye'de%20hukuk,%20bizatihi%20se%C3%A7ilmi%C5%9F%20Cumhurba%C5%9Fkan%C4%B1%20ve%20yanda%C5%9Flar%C4%B1%20taraf%C4%B1ndan%20bo%C4%9Fazlanmaktad%C4%B1r.%20Durum%20%C3%A7ok%20vahim,%20%C3%A7ok%20kritiktir.%20Anayasa%20Mahkemesi%20ba%C5%9Fta%20olmak%20%C3%BCzere,%20adalet%20kurumlar%C4%B1%20ya%C5%9Fanan%20Anayasa%20felaketine%20sessiz%20ve%20tepkisiz%20kalmamal%C4%B1d%C4%B1r.%20Her%20f%C4%B1rsatta%20konu%C5%9Fan%20ve%20de%C4%9Fi%C5%9Fik%20meseleler%20hakk%C4%B1nda%20fikirlerini%20payla%C5%9Fan%20Anayasa%20Mahkemesi%20Ba%C5%9Fkan%C4%B1'n%C4%B1n%20suskun%20ve%20durgun%20vaziyette%20geli%C5%9Fmeleri%20seyretmesi%20da%20anla%C5%9F%C4%B1l%C4%B1r%20gibi%20de%C4%9Fildir.%20%C5%9Eayet%20hukuksal%20bo%C5%9Fluk%20b%C3%BCy%C3%BCr,%20Anayasa%20tamamen%20geri%20plana%20d%C3%BC%C5%9Ferse;%20T%C3%BCrkiye'nin%20toplumsal%20dirli%C4%9Fi,%20milli%20birlik%20ve%20beraberli%C4%9Fi%20%C3%A7ok%20ciddi%20d%C3%BCzeyde%20sars%C4%B1nt%C4%B1%20ge%C3%A7irecektir.%20Sorumluluk%20mevkiinde%20olan%20herkes%20bu%20yak%C4%B1n%20tehlikenin%20%C3%B6n%C3%BCne%20bug%C3%BCnden%20ge%C3%A7mekle%20g%C3%B6revlidir.%20%C3%96te%20yandan%20Erdo%C4%9Fan,%20ba%C5%9Far%C4%B1s%C4%B1z,%20yetersiz,%20aciz%20ve%20macerac%C4%B1%20D%C4%B1%C5%9Fi%C5%9Fleri%20Bakan%C4%B1'n%C4%B1%20AKP'nin%20ba%C5%9F%C4%B1na%20konu%C5%9Fland%C4%B1rarak%20BOP'un%20T%C3%BCrkiye%20cuntas%C4%B1n%C4%B1%20tam%20olarak%20kurmu%C5%9Ftur.%20Anla%C5%9F%C4%B1lmaktad%C4%B1r%20ki,%20BOP'un%20T%C3%BCrkiye%20%C5%9Fubesi%20halen%20a%C3%A7%C4%B1k%20ve%20faaldir%22%20dedi.%3C/p%3E%0A%3Cp%3E%3Cbr%3E%3Cstrong%3E%22AKP'YE%20UZAKTAN%20KUMANDA%20GENEL%20BA%C5%9EKAN%20YERLE%C5%9ET%C4%B0RD%C4%B0%22%3C/strong%3E %3Cbr%3EK%C3%BCresel%20plan%20ve%20projelerin%20b%C3%B6lgesel%20d%C3%BCzlemde%20takip%20ve%20temininde%20t%C3%BCm%20g%C3%BCc%C3%BCyle%20efor%20ve%20enerji%20sarfeden%20D%C4%B1%C5%9Fi%C5%9Fleri%20Bakan%C4%B1'n%C4%B1n%20Ba%C5%9Fbakan%20olmas%C4%B1n%C4%B1n%20%C3%BClke%20ad%C4%B1na%20travma%20oldu%C4%9Funu%20savunan%20Bah%C3%A7eli,%20%221%20May%C4%B1s%202009%20tarihinden%20itibaren%20D%C4%B1%C5%9Fi%C5%9Fleri%20Bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20g%C3%B6revini%20ifa%20eden%20Davuto%C4%9Flu'nun%20siyasi%20mazisi%20felaket,%20fantezi%20ve%20h%C3%BCsranla%20an%C4%B1lmaktad%C4%B1r.%20T%C3%BCrkiye'yi%20BOP%20katar%C4%B1na%20eklemleyenlerden%20birisi%20olan%20bu%20%C5%9Fahsiyetin,%20milli%20dinamiklerin%20hilaf%C4%B1na%20hareket%20etmesi,%20T%C3%BCrk%20devletinin%20imkan,%20iddia%20ve%20yapt%C4%B1r%C4%B1mlar%C4%B1n%C4%B1%20hi%C3%A7e%20saymas%C4%B1%20sicilinin%20en%20karanl%C4%B1k%20noktalar%C4%B1d%C4%B1r.%20Erdo%C4%9Fan%20hi%C3%A7bir%20yetkisi%20olmad%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20halde%20AKP'yi%20%C3%A7ekip%20%C3%A7evirmekte,%20kendisinden%20sonraki%20siyasi%20d%C3%BCzen%20ve%20tablo%20i%C3%A7in%20tela%C5%9Fla%20dizayn%20yapmaktad%C4%B1r.%20Ve%20bu%20maksatla%20AKP'ye%20uzaktan%20kumanda%20Genel%20Ba%C5%9Fkan%20yerle%C5%9Ftirerek%20gelecekle%20ilgili%20niyetlerini%20de%20ele%20vermektedir%22%20dedi.%3C/p%3E%0A%3Cp%3E%3Cbr%3E%22%3Cstrong%3EERDO%C4%9EAN,%20AKP'YE%20BOSTAN%20KORKULU%C4%9EU%20D%C4%B0KM%C4%B0%C5%9ET%C4%B0R%22%3C/strong%3E %3Cbr%3EMHP'nin%20ya%C5%9Fanan%20geli%C5%9Fmeleri%20yak%C4%B1ndan%20takip%20etti%C4%9Fini%20vurgulayan%20Bah%C3%A7eli,%20%22Recep%20Tayyip%20Erdo%C4%9Fan,%20T%C3%BCrk%20milletinin%20vermedi%C4%9Fi%20bir%20yetkiyi%20hukuk%20anar%C5%9Fisiyle%20Ahmet%20Davuto%C4%9Flu'na%20l%C3%BCtfetmi%C5%9F,%20ola%C4%9Fan%C3%BCst%C3%BC%20kongrenin%20iradesini%20beklemeden%20ve%20%C3%A7irkince%20dayatmalarla%20AKP'ye%20bostan%20korkulu%C4%9Fu%20dikmi%C5%9Ftir.%20Egemenlik%20Anayasa'ya%20tamamen%20z%C4%B1t%20olacak%20%C5%9Fekilde%20bir%20%C5%9Fahs%C4%B1n%20ve%20etraf%C4%B1nda%20%C3%B6bekle%C5%9Fen%20z%C3%BCmrenin%20eline%20ge%C3%A7mi%C5%9Ftir.%20AKP'deki%20oligar%C5%9Fik%20yap%C4%B1lanman%C4%B1n%20T%C3%BCrk%20milletinin,%20T%C3%BCrk%20demokrasisinin%20ve%20T%C3%BCrk%20hukuk%20sisteminin%20hayr%C4%B1na%20olmayaca%C4%9F%C4%B1%20kesindir.%20Milliyet%C3%A7i%20Hareket%20Partisi,%20ya%C5%9Fanan%20Anayasa%20cinayetlerine%20en%20%C3%BCst%20d%C3%BCzeyden%20tepki%20vermeyi%20s%C3%BCrd%C3%BCrecektir.%20Hi%C3%A7%20kimse,%20milli%20iradeden%20ve%20hukuktan%20daha%20b%C3%BCy%C3%BCk%20de%C4%9Fildir.%20Se%C3%A7ilmi%C5%9F%20Cumhurba%C5%9Fkan%C4%B1,%20inat%20ve%20%C4%B1srarla%20devam%20ettirdi%C4%9Fi%20Anayasa'y%C4%B1%20tan%C4%B1mayan%20tutumuna%20son%20vermezse,%20sonu%C3%A7lar%C4%B1na%20elbette%20katlanacakt%C4%B1r.%20Milliyet%C3%A7i%20Hareket%20Partisi%20geli%C5%9Fmeleri%20%C3%A7ok%20yak%C4%B1ndan%20takip%20ederek%20m%C3%BCcadelesini%20%C5%9Fevk%20ve%20heyecanla%20y%C3%BCr%C3%BCtecektir.%20Bilinsin%20ki,%20T%C3%BCrkiye;%20Recep%20Tayyip%20Erdo%C4%9Fan'%C4%B1n%20m%C3%BClk%C3%BC%20ve%20keyfi%20olarak%20kullanaca%C4%9F%C4%B1%20miras%20mal%C4%B1%20de%C4%9Fildir.%20Bu%20%C3%BClkede%20eksik%20de%20olsa%20hukuk%20vard%C4%B1r,%20kurallar%20vard%C4%B1r,%20team%C3%BCl%20ve%20devlet%20gelenekleri%20hala%20ayaktad%C4%B1r%22%20dedi.%3C/p%3E%0A%3C/div%3E%0A%3C/div%3E%0A%3C/div%3E%0A%3C/div%3E%0A%3C/div%3E%3Cp%3E%3Cbr%20_mce_bogus=%221%22%3E%3C/p%3EAksiyonlar
Normal
3 yıl önce cevaplandı.

%3Cp%3E%C3%9Clk%C3%BCn%C3%BCn%20lideridir%20ne%20s%C3%B6ylese%20yeridir.....%3C/p%3EAksiyonlar
Normal
3 yıl önce cevaplandı.
Cevap Ver
Buradasınız: Devlet Bahçeli, Davutoğlu'nu ne konuda eleştirdi?
Copyright © 2007-2017 Bisorusor | Gizlilik ve kullanım şartları