Soru sor
200 karakter kaldı
Oy kullanmak için, üye girişi yapınız.

mesajı gizle

Muharrem İnce, genel başkanlık koltuğu için ne gibi vaatler de bulundu?

Cevap Ver

Sevgililer günü için en güzel hediyeler, resmi tıklayınız.

Detaylar
3 yıl önce sorulmuş , son cevap 3 yıl önce verildi Bu soru Anonim Kullanıcı olarak sorulmuş. Anonim soru sormak nedir? öğrenmek için tıklayın.

3 cevap verilmiş

%3Cdiv%20class=%22news-content-header%22%3E%0A%3Cdiv%20class=%22news-content-summary%20clearfix%22%3E%0A%3Cdiv%20class=%22content-area%22%3E%0A%3Ch1%20class=%22turkiye-tc%22%20style=%22text-align:%20left;%22%3EMuharrem%20%C4%B0nce:%20CHP'nin%20ba%C5%9F%C4%B1na%20uzun%20adam%C4%B1%20getirin%3C/h1%3E%0A%3C/div%3E%0A%3Cdiv%20class=%22image-area%22%20style=%22text-align:%20left;%22%3E%3Cimg%20_mce_src=%22http://i.radikal.com.tr/542x290/2014/08/23/fft81_mf2373077.Jpeg%22%20src=%22http://i.radikal.com.tr/542x290/2014/08/23/fft81_mf2373077.Jpeg%22%20width=%22542%22%20height=%22290%22%3E%3Cbr%3E%3C/div%3E%3Cdiv%20class=%22content-area%22%20style=%22text-align:%20left;%22%3E%3Cdiv%20class=%22text-info%20clearfix%22%3E%0A%3C/div%3E%0A%3Ch5%3ECHP'nin%20Genel%20Ba%C5%9Fkan%20aday%C4%B1%20Muharrem%20%C4%B0nce,%20Kemal%20K%C4%B1l%C4%B1%C3%A7daro%C4%9Flu'na%20y%C3%B6nelik%20ele%C5%9Ftirilerini%20s%C3%BCrd%C3%BCrd%C3%BC:%20AKP'nin%20ba%C5%9F%C4%B1nda%20uzun%20bir%20adam%20varken%20bizdeki%20biraz%20daha%20k%C4%B1sayd%C4%B1.%20%C5%9Eimdi%20AKP'nin%20ba%C5%9F%C4%B1nda%20k%C4%B1sa%20bir%20adam%20var.%20CHP'nin%20ba%C5%9F%C4%B1na%20da%20uzunu%20getirin.%20%C3%96nce%202015'de%20k%C4%B1sas%C4%B1n%C4%B1%20indireyim.%20Sonra%20uzununu%20indireyim%3C/h5%3E%3C/div%3E%3C/div%3E%3C/div%3E%3Cdiv%20class=%22news-content-text%20clearfix%22%20style=%22text-align:%20left;%22%3E%3Cdiv%20class=%22text-area%22%3E%3Cdiv%20id=%22divAdnetKeyword%22%3E%3Cdiv%20id=%22divAdnetKeyword2%22%3E%3Cdiv%20id=%22metin2%22%3E%0A%3Cp%3E%3Cstrong%3ERAD%C4%B0KAL%20-%3C/strong%3E  CHP Genel%20Ba%C5%9Fkan%20Aday%C4%B1%20ve%20Yalova%20Milletvekili%20Muammer%20%C4%B0nce,%20CHP%20%C4%B0stanbul%20%C4%B0l%20Ba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1%20ziyaret%20etti.%20Yalova%20Belediye%20Ba%C5%9Fkan%C4%B1%20Vefa%20Salman,%20CHP%20Yalova%20%C4%B0l%20Ba%C5%9Fkan%C4%B1%20ve%20partililerin%20e%C5%9Flik%20etti%C4%9Fi%20%C4%B0nce,%204.Levent%E2%80%99teki%20%C4%B0l%20Binas%C4%B1n%C4%B1n%20kap%C4%B1s%C4%B1nda%20%C4%B0l%20Ba%C5%9Fkan%C4%B1%20O%C4%9Fuz%20Kaan%20Sal%C4%B1c%C4%B1%20taraf%C4%B1ndan%20kar%C5%9F%C4%B1land%C4%B1. %3Cbr%3EYakla%C5%9F%C4%B1k%2015%20dakika%20ba%C5%9F%20ba%C5%9Fa%20g%C3%B6r%C3%BC%C5%9Fen%20%C4%B0nce%20ve%20Sal%C4%B1c%C4%B1%20ard%C4%B1ndan%20bir%20bas%C4%B1n%20a%C3%A7%C4%B1klamas%C4%B1%20yapt%C4%B1. %3Cbr%3E%3Cbr%3E%3Cstrong%3ESALICI%E2%80%99NIN%20YANINDA%20%C4%B0NCE%20G%C3%96NDERME%3C/strong%3E %3Cbr%3E%3Cbr%3EKendilerini%20CHP%E2%80%99ye%20yak%C4%B1%C5%9F%C4%B1r%20bir%20nezaketle%20kar%C5%9F%C4%B1lad%C4%B1klar%C4%B1%20i%C3%A7in%20CHP%20%C4%B0stanbul%20%C4%B0l%20Ba%C5%9Fkan%C4%B1%20Sal%C4%B1c%C4%B1%E2%80%99ya%20te%C5%9Fekk%C3%BCr%20eden%20%C4%B0nce,%20konu%C5%9Fmas%C4%B1n%C4%B1n%20devam%C4%B1nda,%20%22Benim%20Genel%20Ba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1mda,%20bundan%20sonraki%20Kurultay%E2%80%99a%20giderken%20hi%C3%A7bir%20il%20ba%C5%9Fkan%C4%B1na%20beni%20destek%20a%C3%A7%C4%B1klamas%C4%B1%20yapt%C4%B1rmayaca%C4%9F%C4%B1m.%20Yasak%20olacak%20bu%22%20dedi. %3Cbr%3E%3Cbr%3E%3Cstrong%3ESALICI%20DESTEK%20A%C3%87IKLAMASI%20YAPMI%C5%9ETI%3C/strong%3E %3Cbr%3E%3Cbr%3ESal%C4%B1c%C4%B1,%20CHP%20%C4%B0l%20Ba%C5%9Fkanlar%C4%B1n%C4%B1n%20CHP%20Genel%20Ba%C5%9Fkan%C4%B1 Kemal%20K%C4%B1l%C4%B1%C3%A7daro%C4%9Flu %E2%80%99na%20destek%20a%C3%A7%C4%B1klamas%C4%B1n%C4%B1%20okuyan%20%C4%B0l%20Ba%C5%9Fkan%C4%B1%20olmu%C5%9Ftu.%20%C4%B0nce%E2%80%99nin%20bu%20ele%C5%9Ftirisine%20konu%C5%9Fmas%C4%B1n%C4%B1n%20sonunda%20yan%C4%B1t%20veren%20Sal%C4%B1c%C4%B1%20da,%20%22CHP%E2%80%99nin%20demokrasi%20yolunda%20oldu%C4%9Fundan%20kimsenin%20%C5%9F%C3%BCphesi%20olmas%C4%B1n.%20Kemal%20K%C4%B1l%C4%B1%C3%A7daro%C4%9Flu%E2%80%99nu%20destekleyen%20bir%20il%20ba%C5%9Fkan%C4%B1,%20di%C4%9Fer%20genel%20Ba%C5%9Fkan%20aday%C4%B1n%C4%B1n%20yan%C4%B1nda%20bas%C4%B1n%20toplant%C4%B1s%C4%B1nda.%20Bu%20CHP%E2%80%99nin%20demokrasi%20anlay%C4%B1%C5%9F%C4%B1d%C4%B1r%22%20diye%20konu%C5%9Ftu. %3Cbr%3E%3Cbr%3E%3Cstrong%3EDAVUTO%C4%9ELU%E2%80%99NA%20ELE%C5%9ET%C4%B0R%C4%B0LER%3C/strong%3E %3Cbr%3E%3Cbr%3E%C4%B0nce%20konu%C5%9Fmas%C4%B1n%C4%B1n%20b%C3%BCy%C3%BCk%20bir%20b%C3%B6l%C3%BCm%C3%BCnde%20D%C4%B1%C5%9Fi%C5%9Fleri%20Bakan%C4%B1%20Ahmet%20Davuto%C4%9Flu%E2%80%99nun%20Ak%20Parti%20Genel%20Ba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1'na%20ve%20Ba%C5%9Fbakanl%C4%B1%C4%9Fa%20adayl%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1%20ele%C5%9Ftirerek,%20%22D%C4%B1%C5%9F%20politikada%20oyun%20kurucu%20olarak%20an%C4%B1l%C4%B1rken,%20oyuncak%20%C5%9Fekline%20geldik.%20%C4%B0nsanlar%C4%B1m%C4%B1z%20bir%20ba%C5%9Fka%20%C3%BClkenin%20topraklar%C4%B1nda%20rehin%20bulunurken%20bu%20ba%C5%9Far%C4%B1s%C4%B1z%20adam%20bu%20%C3%BClkeye%20ba%C5%9Fbakan%20oluyor%22%20dedi. %3Cbr%3E%3Cbr%3E%3Cstrong%3E%22ERDO%C4%9EAN%20K%C4%B0ME%20KARDE%C5%9E%C4%B0M%20DED%C4%B0YSE%20PER%C4%B0%C5%9EAN%20OLDU%22%3C/strong%3E %3Cbr%3E%3Cbr%3E%C4%B0nce,%20Davuto%C4%9Flu%20konusundaki%20ele%C5%9Ftirilerini%20,%20%22Obama%20parmakla%20%C3%A7a%C4%9F%C4%B1rm%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1,%20Erdo%C4%9Fan%20da%20parmakla%20i%C5%9Faret%20etti.%20Birinin%20parmakla%20%C3%A7a%C4%9F%C4%B1r%C4%B1p,%20%C3%B6b%C3%BCr%C3%BCn%C3%BCn%20parmakla%20i%C5%9Faret%20etti%C4%9Fi%20T%C3%BCrkiye%E2%80%99nin%20d%C4%B1%C5%9F%20politikas%C4%B1n%C4%B1%20bata%C4%9Fa%20saplayan%20birisi%20bu%20%C3%BClkenin%20Ba%C5%9Fbakan%C4%B1%20oluyor.%20Ger%C3%A7i%20kime%20'karde%C5%9Fim'%20dediyse%20hali%20peri%C5%9Fan%20oldu,%20Esad,%20Kaddafi,%20G%C3%BCl,%20d%C3%BCn%20de%20Say%C4%B1n%20Davuto%C4%9Flu%E2%80%99na%20%E2%80%99karde%C5%9Fim%E2%80%99%20dedi.%20Onun%20da%20sonu%20pek%20iyi%20olmayacak%20gibi%20g%C3%B6r%C3%BCn%C3%BCyor%22%20%C5%9Feklinde%20s%C3%BCrd%C3%BCrd%C3%BC. %3Cbr%3E%3Cbr%3E%3Cstrong%3E%22T%C3%9CRK%C4%B0YE%E2%80%99Y%C4%B0%20BELADAN%20CHP%20KURTARIR%22%3C/strong%3E %3Cbr%3E%3Cbr%3ET%C3%BCrkiye%E2%80%99nin%20ba%C5%9F%C4%B1n%C4%B1n%20belada%20oldu%C4%9Funu%20ve%20T%C3%BCrkiye%E2%80%99yi%20beladan%20kurtarmak%20gerekti%C4%9Fini%20s%C3%B6yleyen%20%C4%B0nce,%20%22Bunu%20CHP%20yapacak.%20Mevcut%20yap%C4%B1yla%20CHP%E2%80%99nin%20bunu%20yapma%20umudunu%20g%C3%B6rm%C3%BCyorum.%20Soka%C4%9Fa%20sorarsan%C4%B1z%20bunu%20anlars%C4%B1n%C4%B1z%22%20dedi. %3Cbr%3E%3Cbr%3E%3Cstrong%3E%22%C3%96N%C3%9CM%C3%9CZDEK%C4%B0%20SE%C3%87%C4%B0MDE AKP %E2%80%99Y%C4%B0%20DURDURMAK%20LAZIM%22%3C/strong%3E %3Cbr%3E%3Cbr%3E%C3%96n%C3%BCm%C3%BCzdeki%20se%C3%A7imin%20T%C3%BCrkiye%E2%80%99nin%20son%20se%C3%A7imi%20oldu%C4%9Funu%20s%C3%B6yleyen%20Muharrem%20%C4%B0nce,%20%22Bu%20T%C3%BCrkiye%E2%80%99nin%20son%20se%C3%A7imidir.%20Bir%20daha%20b%C3%B6yle%20bir%20se%C3%A7im%20yok.%20E%C4%9Fer%20%C3%B6n%C3%BCm%C3%BCzdeki%20se%C3%A7imde Tayyip%20Erdo%C4%9Fan partisi%20AKP,%20367%E2%80%99yi%20ge%C3%A7erse,%20anayasa%20de%C4%9Fi%C5%9Fikli%C4%9Fini%20yapacak%20g%C3%BCce%20eri%C5%9Firlerse,%20emin%20olun%20ki%20ba%C5%9Fkanl%C4%B1k%20sistemi%20geliyor,%20parlamenter%20sistem%20yok%20oluyor.%20Art%C4%B1k%20bir%20partinin%20iktidar%C4%B1%20s%C3%B6z%20konusu%20de%C4%9Fil,%20ki%C5%9Finin%20iktidar%C4%B1%20olacak.%20Bu%20bizim%20i%C3%A7in%20son%20%C5%9Fanst%C4%B1r%22%20diye%20konu%C5%9Ftu. %3Cbr%3E%3Cbr%3E'Muharrem%20%C4%B0nce%20erken%20davrand%C4%B1n'%20diyenlere%20cevab%C4%B1n%C4%B1n;%20''Muharrem%20%C4%B0nce%20bekler%20ama%20T%C3%BCrkiye%20beklemez.%20Memleket%20bir%20bata%C4%9Fa%20saplanm%C4%B1%C5%9F%20ve%20daha%20da%20b%C3%BCy%C3%BCk%20bir%20pata%C4%9Fa%20saplanacak.%20Ba%C5%9Fkanl%C4%B1k%20sistemi,%20bu%20%C3%BClkede%20solcular%C4%B1n,%20devrimcilerin,%20Atat%C3%BCrk%C3%A7%C3%BClerin%20ba%C5%9F%C4%B1na%20bela%20olur.%20Onun%20i%C3%A7in%20CHP%E2%80%99nin%20bu%20se%C3%A7imde%20iktidar%20olma%20laz%C4%B1m%22%20oldu%C4%9Funu%20s%C3%B6yleyen%20CHP%20Genel%20Ba%C5%9Fkan%20aday%C4%B1%20%C4%B0nce,%20%22Model%20%C3%BClke%20T%C3%BCrkiye%E2%80%99yi%20yaratmak%20i%C3%A7in,%20model%20parti%20CHP%E2%80%99yi%20yaratmal%C4%B1y%C4%B1z%22%20dedi. %3Cbr%3E%3Cbr%3E%3Cstrong%3E%22D%C3%96NMEZEM%20YOLUMDAM%E2%80%A6%22%3C/strong%3E %3Cbr%3E%3Cbr%3EBir%20yola%20girdi%C4%9Fini%20ve%20bu%20yoldan%20d%C3%B6nmeyece%C4%9Fini%20s%C3%B6yleyen%20%C4%B0nce,%20%22Ben%20bir%20yola%20girdim.%20D%C3%B6nen%20d%C3%B6ns%C3%BCn%20ben%20d%C3%B6nmezem%20yolumdan.%20Ben%20bu%20partiyi%20iktidar%20yapaca%C4%9F%C4%B1m.%20Ben%20kurultay%20delegelerimizin%20kap%C4%B1%20kulu%20olmad%C4%B1%C4%9F%C4%B1na,%20%C3%B6zg%C3%BCr%20bireyler%20olduklar%C4%B1na%20inan%C4%B1yorum.%20Genel%20Ba%C5%9Fkan%20yard%C4%B1mc%C4%B1lar%C4%B1%20kimleri%20ararsa%20aras%C4%B1n.%20Tehdit%20etsinler.%20Hi%C3%A7%20merak%20etmeyin,%20ben%20bu%20partinin%20y%C3%BCrekli%20insanlar%C4%B1na,%20y%C3%BCrekli%20gen%C3%A7lerine,%20devrimcilerine,%20solcular%C4%B1na%20inan%C4%B1yorum%22%20diye%20konu%C5%9Ftu. %3Cbr%3E%3Cbr%3E%3Cstrong%3EDELEGELERE%20BASKI%20%C4%B0DD%C4%B0ASI%3C/strong%3E %3Cbr%3E%3Cbr%3EDelegelerle%20ilgilenmenin%20ayr%C4%B1,%20onlara%20bask%C4%B1%20yapman%C4%B1n%20ayr%C4%B1%20bir%20%C5%9Fey%20oldu%C4%9Funu%20belirten%20Muharrem%20%C4%B0nce,%20%22Bask%C4%B1%20kurmak,%20yak%C4%B1%C5%9Fmaz.%20Bunlardan%20vazge%C3%A7elim.%20Partinin%20y%C3%B6neticilerini%20uyar%C4%B1yorum.%20Yar%C4%B1n%20o%20partiyi%20birlikte%20y%C3%B6netece%C4%9Fiz.%20Sonucu%20belirleyecek%20olan%20iddiad%C4%B1r.%20Sonucu%20belirleyecek%20olan%20umuttur%22%20ifadelerini%20kulland%C4%B1. %3Cbr%3E%3Cbr%3E%3Cstrong%3E%22GENEL%20BA%C5%9EKANI%20PART%C4%B0%20%C3%9CYELER%C4%B0%20SE%C3%87ECEK%22%3C/strong%3E %3Cbr%3E%3Cbr%3EGenel%20Ba%C5%9Fkan%20olmas%C4%B1%20halinde%20sonraki%20genel%20ba%C5%9Fkanlar%C4%B1,%20t%C3%BCm%20parti%20%C3%BCyelerinin%20oyuyla%20se%C3%A7eceklerini%20s%C3%B6yleyen%20%C4%B0nce,%20Cumhurba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20se%C3%A7iminde%20dile%20getirilen%20'adil%20yar%C4%B1%C5%9F%20yap%C4%B1lm%C4%B1yor'%20ele%C5%9Ftirilerinin%20CHP%20Genel%20Ba%C5%9Fkan%20adayl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20yar%C4%B1%C5%9F%C4%B1%20i%C3%A7in%20de%20ge%C3%A7erli%20oldu%C4%9Funu%20s%C3%B6yledi. %3Cbr%3E%3Cbr%3E%C4%B0nce,%20%22Ey%20benim%20Kemal%20abim.%20Sen%20partinin%20olanaklar%C4%B1n%C4%B1%20kullan%C4%B1yorsun.%20Ben%20tek%20ba%C5%9F%C4%B1na%20m%C3%BCcadele%20ediyorum.%20%C3%96nce%20kendin%20demokrat%20olacaks%C4%B1n.%20Genel%20merkezin%20telefon%20paralar%C4%B1n%C4%B1%20cebinizden%20%C3%B6deyeceksiniz%20bu%20ay.%20Herkese%20telefon%20a%C3%A7%C4%B1yorsunuz.%20Ben%20ofisten%20a%C3%A7%C4%B1yorum,%20paras%C4%B1n%C4%B1%20kendim%20%C3%B6d%C3%BCyorum.%20%C3%96nce%20%C3%B6rnek%20alacaks%C4%B1n%C4%B1z.%20Partide%20%C3%B6rnek%20olursak,%20T%C3%BCrkiye%E2%80%99de%20de%20insanlar%20sana%20inan%C4%B1rlar%22%20diye%20konu%C5%9Ftu. %3Cbr%3E%3Cbr%3E%C3%9Cyelerle%20se%C3%A7im%20yap%C4%B1lmas%C4%B1%20durumunda%20y%C3%BCzde%2080%20oy%20alaca%C4%9F%C4%B1n%C4%B1%20%C3%B6ne%20s%C3%BCren%20%C4%B0nce,%20%22Ama%20delegelerle%20de%20farkl%C4%B1%20sonu%C3%A7%20%C3%A7%C4%B1kmayaca%C4%9F%C4%B1na%20da%20inan%C4%B1yorum%20%22dedi. %3Cbr%3E%3Cbr%3E%3Cstrong%3E%22NEREYE%20G%C4%B0TT%C4%B0%20GAND%C4%B0%20KEMAL%22%3C/strong%3E %3Cbr%3E%3Cbr%3ECHP%20Genel%20Ba%C5%9Fkan%C4%B1%20Kemal%20K%C4%B1l%C4%B1%C3%A7daro%C4%9Flu%E2%80%99na%20y%C3%B6nelik%20ele%C5%9Ftirilerde%20de%20bulunan%20%C4%B0nce,%20%222010%E2%80%99da%20a%C3%A7%C4%B1n%20kap%C4%B1lar%C4%B1%20diyordu.%20Nereye%20gitti%20o%20Gandi?%20Nereye%20gitti%20o%20y%C3%BCrekli%20adam.%20Nereye%20gitti%20o%20devrimci%20Kemal%22%20diye%20sordu. %3Cbr%3E%3Cbr%3E%C4%B0nce%20s%C3%B6zlerini%20%C5%9Fu%20%C5%9Fekilde%20s%C3%BCrd%C3%BCrd%C3%BC: %3Cbr%3E''Bu%20parti%20solculu%C4%9Funu%20hat%C4%B1rlayacak,%20bu%20parti%20devrimcili%C4%9Fini,%20Atat%C3%BCrk%C3%A7%C3%BCl%C3%BC%C4%9F%C3%BCn%C3%BC%20hat%C4%B1rlayacak.%20Kurultay%20kazanmak%20%C3%B6nemli%20de%C4%9Fil,%20se%C3%A7im%20kazanmak%20%C3%B6nemli.%20%C3%96n%C3%BCm%C3%BCzdeki%202%20se%C3%A7imde,%20CHP%E2%80%99yi%20birinci%20parti%20yapamazsam,%20Pazartesi%20sabah%C4%B1%20istifa%20ederim.%20Ecevit%20y%C3%BCzde%2042%E2%80%99yi%20nas%C4%B1l%20yapt%C4%B1ysa%20ben%20de%20yapaca%C4%9F%C4%B1m.%20AKP%E2%80%99yi%20tarihin%20%C3%A7%C3%B6pl%C3%BC%C4%9F%C3%BCne%20g%C3%B6ndermek%20izin%20CHP%E2%80%99den%20yetki%20istiyorum.%20ben%20bu%20Ampul%C3%BC%20s%C3%B6nd%C3%BCr%C3%BCr%C3%BCm.'' %3C/p%3E%0A%3C/div%3E%0A%3C/div%3E%0A%3C/div%3E%0A%3C/div%3E%0A%3C/div%3E%3Cp%20style=%22text-align:%20left;%22%3E%3Cbr%20_mce_bogus=%221%22%3E%3C/p%3EAksiyonlar
Normal
3 yıl önce cevaplandı.

%3Cp%3EKoltu%C4%9Fa%20gelene%20kadar%20u%C3%A7ar%C4%B1m%20ka%C3%A7ar%C4%B1m%20hoplar%C4%B1m%20z%C4%B1plar%C4%B1m%20tabi.%3C/p%3EAksiyonlar
Normal
3 yıl önce cevaplandı.

%3Cp%3Ekusura%20bakmay%C4%B1n%20da%20biraz%20zor%20indirirsiniz.%20CHP%20nin%20t%C3%BCm%20mesuplar%C4%B1%20hem%20kafa%20hem%20de%20kadro%20olarak%20de%C4%9Fi%C5%9Fmeden%20de%20zor%20indirirsiniz.%3C/p%3EAksiyonlar
Normal
3 yıl önce cevaplandı.
Cevap Ver
Birkaç istatistik

Muharrem İnce, genel başkanlık koltuğu için ne gibi vaatler de bulundu? ile ilgili katılımcı yaş ve cinsiyet oran grafikleri.

Buradasınız: Muharrem İnce, genel başkanlık koltuğu için ne gibi vaatler de bulundu?
Copyright © 2007-2017 Bisorusor | Gizlilik ve kullanım şartları