Soru sor
200 karakter kaldı
Oy kullanmak için, üye girişi yapınız.

mesajı gizle

Hafızası güçlü çocukların sırrı nedir acaba?

Cevap Ver

Sevgililer günü için en güzel hediyeler, resmi tıklayınız.

Detaylar
3 yıl önce sorulmuş , son cevap 3 yıl önce verildi , 1 kişi takip ediyor

1 cevap verilmiş

%3Cp%3ESporla%20u%C4%9Fra%C5%9Fan%20%C3%A7ocuklar%C4%B1n%20haf%C4%B1zas%C4%B1n%C4%B1n%20daha%20g%C3%BC%C3%A7l%C3%BC,%20dikkatinin%20daha%20fazla%20oldu%C4%9Fu%20belirlendi.%3C/p%3E%0A%3Cp%3EABD'deki%20Illinois%20%C3%9Cniversitesi'nden%20bilim%20adamlar%C4%B1n%C4%B1n%20ara%C5%9Ft%C4%B1rmas%C4%B1,%20ilk%20kez%20spor%20ve%20beyindeki%20beyaz%20madde%20aras%C4%B1nda%20ba%C4%9Flant%C4%B1%20bulundu%C4%9Funu%20ortaya%20koydu.%209-10%20ya%C5%9F%C4%B1ndaki%20baz%C4%B1%20%C3%A7ocuklar%C4%B1n%20beyin%20g%C3%B6r%C3%BCnt%C3%BClerini%20inceleyen%20bilim%20adamlar%C4%B1,%20spor%20yapanlar%C4%B1n%20beynindeki%20beyaz%20maddenin%20daha%20fazla%20ve%20yo%C4%9Fun%20oldu%C4%9Funu%20saptad%C4%B1.%3C/p%3E%0A%3Cp%3EBeyaz%20maddenin%20beynin%20farkl%C4%B1%20b%C3%B6lgelerindeki%20ba%C4%9Flant%C4%B1lar%C4%B1n%20g%C3%BC%C3%A7lenmesini,%20dolay%C4%B1s%C4%B1yla%20bili%C5%9Fsel%20becerilerin%20artmas%C4%B1n%C4%B1%20sa%C4%9Flad%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1%20vurgulayan%20bilim%20adamlar%C4%B1,%20bir%20sonraki%20a%C5%9Famada%20d%C3%BCzenli%20olarak%20yeni%20bir%20spor%20dal%C4%B1yla%20u%C4%9Fra%C5%9Fmaya%20ba%C5%9Flayan%20%C3%A7ocuklar%C4%B1n%20beynindeki%20beyaz%20maddenin%20art%C4%B1p%20artmad%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1%20inceleyecek.%3C/p%3E%3Cp%3E%3Cbr%20_mce_bogus=%221%22%3E%3C/p%3EAksiyonlar
Normal
3 yıl önce cevaplandı.
Cevap Ver
Buradasınız: Hafızası güçlü çocukların sırrı nedir acaba?
Copyright © 2007-2017 Bisorusor | Gizlilik ve kullanım şartları