Soru sor
200 karakter kaldı
Oy kullanmak için, üye girişi yapınız.

mesajı gizle

Dünyada jeotermalde ne konumdayız?

Cevap Ver

Sevgililer günü için en güzel hediyeler, resmi tıklayınız.

Detaylar
3 yıl önce sorulmuş , son cevap 3 yıl önce verildi , 1 kişi takip ediyor

1 cevap verilmiş

%3Cp%3ED%C3%BCnyada jeotermal zenginli%C4%9Fi%20ile%20yedinci%20s%C4%B1rada%20yer%20alan T%C3%BCrkiye'nin,%20toplam%20elektrik%20enerjisi%20ihtiyac%C4%B1n%C4%B1n%20y%C3%BCzde%205'ini,%20%C4%B1s%C4%B1tmada%20ise%20ihtiyac%C4%B1n%20y%C3%BCzde%2030'unu%20kar%C5%9F%C4%B1layabilecek%20potansiyeli%20bulunuyor.%3C/p%3E%0A%3Cp%3E%3Cstrong%3ED%C3%9CNYADA%205.%20SIRADAYIZ%3C/strong%3E%3Cbr%3EKalk%C4%B1nma%20Bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1nca,%2010.%20Kalk%C4%B1nma%20Plan%C4%B1%20%C3%A7er%C3%A7evesinde,%20sekt%C3%B6re%20yap%C4%B1lacak%20yat%C4%B1r%C4%B1mlar%C4%B1n%20belirlenebilmesi%20ve%20sekt%C3%B6r%C3%BCn%20durumunun%20analiz%20edilebilmesi%20amac%C4%B1yla%20haz%C4%B1rlat%C4%B1lan%202014-2018%20Madencilik%20Politikalar%C4%B1%20%C3%96zel%20%C4%B0htisas%20Komisyonu%20Enerji%20Hammadleri%20Grubu Jeotermal %C3%87al%C4%B1%C5%9Fma%20Alt%20Grubu%20Raporu'na%20g%C3%B6re, T%C3%BCrkiye,%201995'te,%20elektrik%20d%C4%B1%C5%9F%C4%B1%20uygulamalarda%20(jeotermal %C4%B1s%C4%B1%20ve%20kapl%C4%B1ca)%20d%C3%BCnyada%2011'inci%20s%C4%B1radayken,%202010'da%205'incili%C4%9Fe%20y%C3%BCkseldi.%3Cbr%3E%3Cbr%3EJeotermalin, T%C3%BCrkiye'de%20milli ekonomiye%20katk%C4%B1s%C4%B1%20%C5%9Fu%20anda%20elektrik%20%C3%BCretimi, jeotermal merkezi%20%C4%B1s%C4%B1tma,%20karbondioksit%20%C3%BCretimi,%20termal%20turizm%20ve%20di%C4%9Ferleri%20ile%20yakla%C5%9F%C4%B1k%2010%20milyar%20lira.%20Ayr%C4%B1ca%20sekt%C3%B6rde%2040%20bin%20ki%C5%9Fi%20bu%20sekt%C3%B6rden%20ge%C3%A7imini%20sa%C4%9Fl%C4%B1yor.%20Mevcut%20t%C3%BCm jeotermal de%C4%9Ferlendirmelerinin%20do%C4%9Falgaz%20e%C5%9Fde%C4%9Feri%20ise%20y%C4%B1lda%202,2%20milyar%20lira.%3Cbr%3E%3Cbr%3E%3Cstrong%3E'300%20B%C4%B0N%20K%C4%B0%C5%9E%C4%B0YE%20%C4%B0ST%C4%B0HDAM%20YARATILACAK'%3C/strong%3E%3Cbr%3ET%C3%BCrkiye'nin%20sahip%20oldu%C4%9Fu%2060%20bin%20megavatl%C4%B1k%20jeotermal%20muhtemel%20teorik%20%C4%B1s%C4%B1%20potansiyeliyle%207,5%20milyon%20konutun%20veya%20300%20bin%20d%C3%B6n%C3%BCm%20seran%C4%B1n%20%C4%B1s%C4%B1t%C4%B1lmas%C4%B1%20m%C3%BCmk%C3%BCn%20olabiliyor.  %3Cbr%3E%3Cbr%3EKalk%C4%B1nma%20Bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1 10.%20plan%20d%C3%B6neminde%20(2014-2018)%20jeotermal%20elektrik%20%C3%BCretimi,%20%C4%B1s%C4%B1tma,%20sera%20%C4%B1s%C4%B1tma,%20kurutma,%20termal%20turizm%20hedeflerine%20ula%C5%9F%C4%B1lmas%C4%B1%20i%C3%A7in%20gerekli%20yat%C4%B1r%C4%B1m%20tutar%C4%B1n%C4%B1%205,53%20milyar%20dolar%20olarak%20belirledi.%20Buna%20kar%C5%9F%C4%B1l%C4%B1k%2032%20milyar%20dolarl%C4%B1k ekonomik%20b%C3%BCy%C3%BCkl%C3%BCk%20sa%C4%9Flanacak.%20Jeotermal%20potansiyelin%20tam%20de%C4%9Ferlendirilmesiyle%20yakla%C5%9F%C4%B1k%2080%20milyar%20dolar%20y%C4%B1ll%C4%B1k%20net%20yurt%20i%C3%A7i%20katma%20de%C4%9Fer%20yarat%C4%B1lacak,%20do%C4%9Frudan%20ve%20dolayl%C4%B1%20300%20bin%20ki%C5%9Fiye%20istihdam%20yarat%C4%B1lacak. %3Cbr%3E%3Cbr%3ET%C3%BCrkiye'de%202018'e%20kadar%208%20bin%20340%20megavat%20do%C4%9Frudan%20jeotermal%20kullan%C4%B1m%C4%B1%20ile%20yakla%C5%9F%C4%B1k%201%20milyon%20konutun%20jeotermalle%20%C4%B1s%C4%B1t%C4%B1lmas%C4%B1%20hedefleniyor.%201%20milyon%20konutun%20jeotermalle%20%C4%B1s%C4%B1t%C4%B1lmas%C4%B1, %202%20Mavi%20Ak%C4%B1m%20Projesi'ne%20e%C5%9Fde%C4%9Fer.%20Mavi%20Ak%C4%B1m%20Projesi%20kapsam%C4%B1nda%2016%20milyar%20metrek%C3%BCp%20do%C4%9Falgaz%20temin%20edilirken,%20jeotermal%20%C4%B1s%C4%B1%20potansiyeli%20ile%2060%20milyar%20metrek%C3%BCp%20do%C4%9Falgaza%20e%C5%9F%20enerji%20sa%C4%9Flanabiliyor.%3C/p%3E%3Cp%3E%3Cbr%20_mce_bogus=%221%22%3E%3C/p%3EAksiyonlar
Normal
3 yıl önce cevaplandı.
Cevap Ver
Buradasınız: Dünyada jeotermalde ne konumdayız?
Copyright © 2007-2017 Bisorusor | Gizlilik ve kullanım şartları