Soru sor
200 karakter kaldı
Oy kullanmak için, üye girişi yapınız.

mesajı gizle

Bülent Arınç istifa mı etti?

Cevap Ver

Sevgililer günü için en güzel hediyeler, resmi tıklayınız.

Detaylar
3 yıl önce sorulmuş , son cevap 3 yıl önce verildi Bu soru Anonim Kullanıcı olarak sorulmuş. Anonim soru sormak nedir? öğrenmek için tıklayın.

2 cevap verilmiş

%3Cdiv%20class=%22news-content-header%22%3E%0A%3Cdiv%20class=%22news-content-summary%20clearfix%22%3E%0A%3Cdiv%20class=%22content-area%22%3E%0A%3Ch1%20id=%220%22%20class=%22turkiye-tc%22%3EB%C3%BClent%20Ar%C4%B1n%C3%A7%20istifas%C4%B1n%C4%B1%20m%C4%B1%20sundu?%3C/h1%3E%3Cp%3E%3Cimg%20_mce_src=%22http://i.radikal.com.tr/542x290/2014/08/25/fft81_mf2378312.Jpeg%22%20src=%22http://i.radikal.com.tr/542x290/2014/08/25/fft81_mf2378312.Jpeg%22%3E%3Cbr%3E%3C/p%3E%3C/div%3E%3Cdiv%20class=%22content-area%22%3E%3Cdiv%20class=%22text-info%20clearfix%22%3E%0A%3C/div%3E%0A%3Ch5%3EBa%C5%9Fbakan%20Yard%C4%B1mc%C4%B1s%C4%B1%20ve%20H%C3%BCk%C3%BCmet%20S%C3%B6zc%C3%BCs%C3%BC%20B%C3%BClent%20Ar%C4%B1n%C3%A7,%20Bakanlar%20Kurulu%20sonras%C4%B1%20yapt%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20a%C3%A7%C4%B1klamada,%20'istifa%20etti%C4%9Fi'%20%C5%9Feklinde%20yorumlanan%20ifadeler%20kulland%C4%B1.%3C/h5%3E%3C/div%3E%3C/div%3E%3C/div%3E%3Cdiv%20class=%22news-content-text%20clearfix%22%3E%3Cdiv%20class=%22text-area%22%3E%3Cdiv%20id=%22divAdnetKeyword%22%3E%3Cdiv%20id=%22divAdnetKeyword2%22%3E%3Cdiv%20id=%22metin2%22%3E%0A%3Cp%3EYeni%20kabinede%20g%C3%B6rev%20al%C4%B1p%20almayaca%C4%9F%C4%B1%20sorulan%20B%C3%BClent%20Ar%C4%B1n%C3%A7, %3Cstrong%3E%22Yeni%20bir%20ba%C5%9Fbakan%20geliyor.%20Yeni%20ba%C5%9Fbakan%20h%C3%BCk%C3%BCmetini%20te%C5%9Fkil%20edecektir.%20Mutlaka%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fma%20arkada%C5%9Flar%C4%B1n%C4%B1%20kendisi%20se%C3%A7ecektir.%20Ona%20da%20imkan%20sa%C4%9Flamak%20i%C3%A7in%20bizim%20baz%C4%B1%20d%C3%BC%C5%9F%C3%BCncelerimizi%20ifade%20etmemiz%20gerekiyordu.%20Ben%20bana%20yak%C4%B1%C5%9Fan%C4%B1%20yapt%C4%B1m.%20Her%C5%9Fey%20yeni%20ba%C5%9Fbakan%C4%B1m%C4%B1z%C4%B1n%20takdirinde.%22%20dedi%3C/strong%3E. %3Cbr%3E%3Cbr%3EBa%C5%9Fbakan%20Yard%C4%B1mc%C4%B1s%C4%B1%20ve H%C3%BCk%C3%BCmet S%C3%B6zc%C3%BCs%C3%BC%20B%C3%BClent%20Ar%C4%B1n%C3%A7,%20toplant%C4%B1n%C4%B1n%20ard%C4%B1ndan%20gazetecilearin%20sorular%C4%B1n%C4%B1%20yan%C4%B1tlad%C4%B1.%20Ar%C4%B1n%C3%A7,%20bu%20a%C3%A7%C4%B1klamas%C4%B1n%C4%B1n%20bir%20istifa%20olarak%20m%C4%B1%20anla%C5%9F%C4%B1lmas%C4%B1%20gerekti%C4%9Fini%20sorulmas%C4%B1%20%C3%BCzerine%20ise %3Cstrong%3E%22Nas%C4%B1l%20istersen%20anla. Yorum serbest.%20Do%C4%9Fru%20olan%C4%B1%20yapt%C4%B1k.%20Usul%20b%C3%B6yledir.%20Yeni%20ba%C5%9Fbakan%C4%B1m%C4%B1z%20varsa,%20yeni%20ba%C5%9Fbakan%C4%B1m%C4%B1z%C4%B1n%20kendi%20ekibini%20se%C3%A7me%20hakk%C4%B1n%C4%B1n%20verilmesidir.%20Bu,%20hem%20bir%20%C3%B6nceki%20ba%C5%9Fbakan%C4%B1m%C4%B1z%20i%C3%A7in%20sa%C4%9Folsun%20o%20bizi%20tercih%20etmi%C5%9F,%20ba%C5%9Fbakan%20yard%C4%B1mc%C4%B1s%C4%B1%20olarak%20g%C3%B6revlendirmi%C5%9Ftir.%20Hem%20ona%20bir%20te%C5%9Fekk%C3%BCr%20hem%20de%20yeni%20ba%C5%9Fbakan%C4%B1m%C4%B1za%20rahat%20olun,%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fma%20arkada%C5%9Flar%C4%B1n%C4%B1z%C4%B1%20rahatl%C4%B1kla%20se%C3%A7in.%20Biz%20size%20de%20te%C5%9Fekk%C3%BCr%20ediyoruz%20dedik.%20Bu,%20benim%20i%C3%A7in%20g%C3%BCzel%20bir%C5%9Fey.%22%3C/strong%3E cevab%C4%B1n%C4%B1%20verdi.%20Ar%C4%B1n%C3%A7'%C4%B1n%20bu%20cevab%C4%B1,%20istifa%20dilek%C3%A7esini%20vermi%C5%9F%20olmas%C4%B1%20olarak%20yorumland%C4%B1. %3Cbr%3E%3Cbr%3EBa%C5%9Fbakan Recep%20Tayyip%20Erdo%C4%9Fan ba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1nda%20son%20kez%20%C3%B6zel%20g%C3%BCndemle%20toplanan%2061.%20h%C3%BCk%C3%BCmetin%20bakanlar%20kurulu%20toplant%C4%B1s%C4%B1%20sona%20erdi.%20Toplant%C4%B1n%C4%B1n%20ard%C4%B1ndan%20B%C3%BClent%20Ar%C4%B1n%C3%A7,%20bir%20bas%C4%B1n%20toplant%C4%B1s%C4%B1%20d%C3%BCzenledi.%20Burada%20gazetecilerin%20sorular%C4%B1n%C4%B1%20da%20cevaplayan%20Ar%C4%B1n%C3%A7'a,%20yeni%20kabinede%20yer%20al%C4%B1p%20almayaca%C4%9F%C4%B1%20da%20soruldu. %3Cbr%3E%3Cbr%3E%3Cstrong%3E%C4%B0ST%C4%B0FA%20A%C3%87IKLAMASI%20OLARAK%20YORUMLANDI%3C/strong%3E%3C/p%3E%0A%3Cp%3EAr%C4%B1n%C3%A7,%20kendisine%20y%C3%B6neltilen%20soruyu%20%C5%9Fu%20%C5%9Fekilde%20cevaplad%C4%B1:%3C/p%3E%0A%3Cp%3E%3Cstrong%3E%22%C3%87ok%20g%C3%BCzel%20soru.%2012'den%20vurdun.%205%20y%C4%B1l%20meclis%20ba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20yapt%C4%B1m,%205%20bu%C3%A7uk%20y%C4%B1ldan%20beri%20de%20ba%C5%9Fbakan%20yard%C4%B1mc%C4%B1s%C4%B1y%C4%B1m.%20Nezaketen%20de%20olsa%20bir%20ger%C3%A7e%C4%9Fi%20ifade%20etmemiz%20gerekir.%20Say%C4%B1n%20Erdo%C4%9Fan%20ile%20bu%20h%C3%BCk%C3%BCmette%20bulunduk.%20Onun%20gidiyor%20olmas%C4%B1yla%20asl%C4%B1nda%20bizim%20de%20ona%20veda%20etmemiz%20laz%C4%B1m.%20Bu, siyasi etik%20bak%C4%B1m%C4%B1ndan%20da%20do%C4%9Frudur.%20Yeni%20bir%20ba%C5%9Fbakan%20geliyor.%20Yeni%20ba%C5%9Fbakan%20h%C3%BCk%C3%BCmetini%20te%C5%9Fkil%20edecektir.%20Mutlaka%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fma%20arkada%C5%9Flar%C4%B1n%C4%B1%20kendisi%20se%C3%A7ecektir.%20Ona%20da%20imkan%20sa%C4%9Flamak%20i%C3%A7in%20bizim%20baz%C4%B1%20d%C3%BC%C5%9F%C3%BCncelerimizi%20ifade%20etmemiz%20gerekiyordu.%20Ben%20bana%20yak%C4%B1%C5%9Fan%C4%B1%20yapt%C4%B1m.%20Her%C5%9Fey%20yeni%20ba%C5%9Fbakan%C4%B1m%C4%B1z%C4%B1n%20takdirinde.%20Bug%C3%BCne%20kadar%20%C3%A7ok%20iyi%20bakan%20arkada%C5%9Flar%C4%B1m%C4%B1zla%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1k.%20Bundan%20sonra%20b%C3%BCt%C3%BCn%20bakan%20arkada%C5%9Flar%C4%B1m%C4%B1z%C4%B1n%20ayn%C4%B1%20hedefe%20mutlaka%20daha%20h%C4%B1zl%C4%B1%20ko%C5%9Facaklar%C4%B1n%C4%B1%20d%C3%BC%C5%9F%C3%BCn%C3%BCyorum.%20%C5%9Eahs%C4%B1mla%20ilgili%20takdiri%20hem%20bug%C3%BCnk%C3%BC%20ba%C5%9Fbakan%C4%B1m%C4%B1z%20hem%20de%20yar%C4%B1n%20g%C3%B6revi%20devralacak%20ba%C5%9Fbakan%C4%B1m%C4%B1z%20en%20iyi%20%C5%9Fekilde%20takdir%20ederler.%20Biz%20onlar%20i%C3%A7in%20en%20do%C4%9Frusunu%20s%C3%B6ylemi%C5%9F%20olduk.%20Umar%C4%B1m%20dikkate%20alacaklard%C4%B1r.%22%3C/strong%3E%3C/p%3E%0A%3C/div%3E%0A%3C/div%3E%0A%3C/div%3E%0A%3C/div%3E%0A%3C/div%3E%3Cp%3E%3Cbr%20_mce_bogus=%221%22%3E%3C/p%3EAksiyonlar
Normal
3 yıl önce cevaplandı.

%3Cp%3Ebaz%C4%B1lar%C4%B1%20pek%20memnun%20olmad%C4%B1%20herhalde%20...:)%3C/p%3EAksiyonlar
Normal
3 yıl önce cevaplandı.
Cevap Ver
Buradasınız: Bülent Arınç istifa mı etti?
Copyright © 2007-2017 Bisorusor | Gizlilik ve kullanım şartları