Soru sor
200 karakter kaldı
Oy kullanmak için, üye girişi yapınız.

mesajı gizle

Yaşam koçu ne yapar? Kimler olabilir?

Cevap Ver

Sevgililer günü için en güzel hediyeler, resmi tıklayınız.

Detaylar
3 yıl önce sorulmuş , son cevap 3 yıl önce verildi , 1 kişi takip ediyor

1 cevap verilmiş

%3Cp%3ETerapiler%20ve%20ya%C5%9Fam%20ko%C3%A7lu%C4%9Fu%20aras%C4%B1nda%20ba%C4%9Flant%C4%B1lar%20vard%C4%B1r%20ama%20ba%C4%9Flant%C4%B1lar%20tarzda,%20metodolojilerde,%20tekniklerde%20ya%20da%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fma%20ara%C3%A7lar%C4%B1nda%20de%C4%9Fildir.%20Neden%20ve%20sonu%C3%A7tan%20t%C3%BCrerler.%3C/p%3E%0A%3Cp%3EYa%C5%9Fam%20ko%C3%A7lar%C4%B1n%C4%B1n%20m%C3%BCdahale%20becerisi%20olsa%20bile,%20daima%20dan%C4%B1%C5%9Fanlar%C4%B1n%C4%B1%20terapi%20yard%C4%B1m%C4%B1%20almak%20i%C3%A7in%20bu%20konuda%20e%C4%9Fitimli%20ve%20profesyonel%20meslek%20mensuplar%C4%B1na%20y%C3%B6nlendirmelidirler.%3C/p%3E%0A%3Cp%3EKo%C3%A7luk,%20dan%C4%B1%C5%9Fmanl%C4%B1k%20ve%20terapi%20aras%C4%B1ndaki%20farklar%C4%B1%20tespit%20etmek%20i%C3%A7in,%20kimi%20zaman%20bir%20yanl%C4%B1%C5%9Fl%C4%B1k%20sonucu%20ko%C3%A7lukla%20kar%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1r%C4%B1lan%20prosed%C3%BCrlerin%20genel%20bir%20a%C3%A7%C4%B1klamas%C4%B1n%C4%B1%20yapmak%20gerekir.%20Bunlar,%20dan%C4%B1%C5%9Fmanl%C4%B1k,%20psikoterapi,%20NLP,%20hipnoterapi%20ve%20psikiyatriyi%20kapsar.%3C/p%3E%0A%3Cp%3EYa%C5%9Fam%20ko%C3%A7lu%C4%9Fu%20beden%20ve%20ak%C4%B1l%20hastal%C4%B1klar%C4%B1r%C4%B1%20ile%20ilgilenmez.%3C/p%3E%0A%3Cp%3EM%C3%BC%C5%9Fterilerin%20hayat%20i%C3%A7inde%20huzursuzluklar%C4%B1%20ya%20da%20memnuniyetsizliklerini%20gidermede%20veya%20hafifletmede%20yard%C4%B1mc%C4%B1%20olur.%20Onlara%20%C3%B6zsayg%C4%B1%20sorunlar%C4%B1nda%20ve%20arzular%C4%B1na%20ama%C3%A7lar%C4%B1na%20ula%C5%9Fma%20konusunda%20yard%C4%B1mc%C4%B1%20olur.%3C/p%3E%0A%3Cp%3EBir%20ya%C5%9Fam%20ko%C3%A7u%20%C3%B6ncelikle%20dan%C4%B1%C5%9Fan%C4%B1%20%C3%A7ok%20iyi%20analiz%20ederek,%20dan%C4%B1%C5%9Fan%C4%B1n%20zihin%20yap%C4%B1s%C4%B1n%C4%B1%20ve%20nas%C4%B1l%20d%C3%BC%C5%9F%C3%BCnd%C3%BC%C4%9F%C3%BCn%C3%BC%20anlar.%3C/p%3E%0A%3Cp%3EDan%C4%B1%C5%9Fan%C4%B1n%20ki%C5%9Filik%20haritas%C4%B1n%C4%B1%20%C3%A7%C4%B1kartarak,%20do%C4%9Fru%20ve%20yanl%C4%B1%C5%9Flar%C4%B1n%C4%B1%20g%C3%B6rmesine%20yard%C4%B1mc%C4%B1%20olur.%3C/p%3E%0A%3Cp%3EYa%C5%9Fam%20ko%C3%A7u,%20dan%C4%B1%C5%9Fan%C4%B1n%20kendini%20yeniden%20%C5%9Fekillendirme%20s%C3%BCrecinde%20yol%20haritas%C4%B1%20%C3%A7izer.%20Dan%C4%B1%C5%9Fan%C4%B1n%C4%B1%20b%C3%BCy%C3%BCk%20bir%20ilgi%20ve%20dikkatle%20dinler.%3C/p%3E%0A%3Cp%3EDan%C4%B1%C5%9Fan%C4%B1n%20elindeki%20kartlar%C4%B1%20al%C4%B1p,%20en%20iyi%20%C5%9Fekilde%20oynamas%C4%B1na,%20bazen%20oyunun%20kurallar%C4%B1n%C4%B1%20de%C4%9Fi%C5%9Ftirmesine%20ya%20da%20daha%20iyi%20bir%20oyun%20kurmas%C4%B1na%20yard%C4%B1mc%C4%B1%20olur.%3C/p%3E%0A%3Cp%3EYa%C5%9Fam%20ko%C3%A7u,%20dan%C4%B1%C5%9Fan%C4%B1nda%20yeni,%20g%C3%BC%C3%A7l%C3%BC,%20pozitif%20duygu%20ve%20d%C3%BC%C5%9F%C3%BCnceler%20yaratarak%20onun%20de%C4%9Fi%C5%9Fimini%20destekler.%3C/p%3E%0A%3Cp%3EYa%C5%9Fam%20ko%C3%A7u,%20dan%C4%B1%C5%9Fan%C4%B1na%20sorumluluk%20verir.%20Dan%C4%B1%C5%9Fan%C4%B1n%C4%B1%20asla%20yarg%C4%B1lamaz,%20ele%C5%9Ftirmez%20ve%20zorlamaz.%20Dan%C4%B1%C5%9Fan%C4%B1na%20daima%20enerji,%20g%C3%BC%C3%A7%20ve%20motivasyon%20sa%C4%9Flar.%3C/p%3E%0A%3Cp%3EYa%C5%9Fam%20ko%C3%A7u%20seanslarda%20ve%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fmalar%C4%B1nda%20s%C4%B1f%C4%B1r%20sorumluluk%20al%C4%B1r.%20%C3%87%C3%BCnk%C3%BC%20bir%20ya%C5%9Fam%20ko%C3%A7u%20asla%20dan%C4%B1%C5%9Fan%C4%B1n%C4%B1%20y%C3%B6nlendirmez,%20y%C3%B6netmez,%20asla%20ak%C4%B1l%20vermez.%20Ya%C5%9Fam%20ko%C3%A7lu%C4%9Fu%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fmalar%C4%B1nda%20t%C3%BCm%20sorumluluk%20dan%C4%B1%C5%9Fandad%C4%B1r.%3C/p%3E%0A%3Cp%3EBir%20ya%C5%9Fam%20ko%C3%A7u%20g%C3%BC%C3%A7l%C3%BC%20bir%20motivasyon%20ustas%C4%B1d%C4%B1r.%20Her%20seansta%20dan%C4%B1%C5%9Fan%C4%B1n%C4%B1%20daha%20g%C3%BC%C3%A7l%C3%BC%20ve%20kendine%20g%C3%BCvenen%20bir%20insan%20haline%20getirmek%20i%C3%A7in%20onu%20motive%20eder.%3C/p%3E%0A%3Cp%3EYa%C5%9Fam%20ko%C3%A7u,%20dan%C4%B1%C5%9Fan%C4%B1na%20ak%C4%B1ll%C4%B1%20sorular%20sorarak,%20dan%C4%B1%C5%9Fan%C4%B1n%C4%B1n%20fark%C4%B1ndal%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1%20geli%C5%9Ftirir.%20Ko%C3%A7luk%20seanslar%C4%B1%20esnas%C4%B1nda%20dan%C4%B1%C5%9Fan%C4%B1n%C4%B1n%20itirazlar%C4%B1n%C4%B1%20iyi%20%C3%A7%C3%B6z%C3%BCmler.%20Ko%C3%A7luk%20seanslar%C4%B1%20dan%C4%B1%C5%9Fan%C4%B1n%20g%C3%B6sterdi%C4%9Fi%20diren%C3%A7leri%20ustal%C4%B1kla%20%C3%A7%C3%B6zer.%3C/p%3E%0A%3Cp%3EYa%C5%9Fam%20ko%C3%A7u%20dan%C4%B1%C5%9Fan%C4%B1%20ile%20sohbet%20halinde%20olur.%20Bu%20sohbetler%20ile%20dan%C4%B1%C5%9Fan%C4%B1n%20d%C3%BCnyas%C4%B1na%20girer,%20onunla%20uyumu%20yarat%C4%B1r.%20Empatik%20bir%20dinleyicidir.%3C/p%3E%0A%3Cp%3EYa%C5%9Fam%20ko%C3%A7u%20dan%C4%B1%C5%9Fan%C4%B1n%C4%B1n%20duygusal%20banka%20hesab%C4%B1na%20g%C3%BCven,%20anlay%C4%B1%C5%9F%20ve%20sevgi%20yat%C4%B1rarak,%20dan%C4%B1%C5%9Fan%C4%B1na%20psikolojik%20oksijen%20verir.%20Zira%20bilir%20ki,%20kar%C5%9F%C4%B1s%C4%B1ndaki%20insan%C4%B1n%20tek%20iste%C4%9Fi%20anla%C5%9F%C4%B1lmak,%20sevilmek%20ve%20sayg%C4%B1%20duyulmakt%C4%B1r.%3C/p%3E%3Cp%3E%3Cbr%20_mce_bogus=%221%22%3E%3C/p%3EAksiyonlar
Normal
3 yıl önce cevaplandı.
Cevap Ver
Buradasınız: Yaşam koçu ne yapar? Kimler olabilir?
Copyright © 2007-2017 Bisorusor | Gizlilik ve kullanım şartları