Soru sor
200 karakter kaldı
Oy kullanmak için, üye girişi yapınız.

mesajı gizle

kurban etini nasıl tüketmeliyiz?

Cevap Ver

Sevgililer günü için en güzel hediyeler, resmi tıklayınız.

Detaylar
3 yıl önce sorulmuş , son cevap 3 yıl önce verildi , 1 kişi takip ediyor

3 cevap verilmiş

%3Cp%3EKesilen etin%20buzdolab%C4%B1na%20koyulmadan%20%C3%B6nce%205-6%20saat%20s%C3%BCreyle%20g%C3%BCne%C5%9F%20g%C3%B6rmeyen%20serin%20yerde%20bekletilmesi%20gerekti%C4%9Fini%20ifade%20eden Yrd.%20Do%C3%A7.%20Dr.%20Ali%20G%C3%BCc%C3%BCko%C4%9Flu,%20%E2%80%9CDaha%20sonra et,%20buzdolab%C4%B1na%20kald%C4%B1r%C4%B1lmal%C4%B1d%C4%B1r. Etler%20hen%C3%BCz%20kesim%20s%C4%B1cakl%C4%B1%C4%9F%C4%B1nda%20iken%20buzdolab%C4%B1na%20tutulursa%20so%C4%9Fuk%20kas%C4%B1lmas%C4%B1%20denilen%20durum%20ortaya%20%C3%A7%C4%B1kar.%20Kas%20yerine et yemek%20istemiyorsak kurban etleri%20par%C3%A7alar%20halinde%20temiz%20kaplara%20konulmal%C4%B1%20ve%20%C3%B6nce%20g%C3%BCne%C5%9F%20g%C3%B6rmeyen%20serin%20bir%20yerde%20hava%20almas%C4%B1%20sa%C4%9Flanarak%20kesim%20s%C4%B1cakl%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1n%20oda%20%C4%B1s%C4%B1s%C4%B1na%20d%C3%BC%C5%9Fmesi%20beklenmeli.Kurban%20eti i%C3%A7erdi%C4%9Fi%20zengin%20besin%20maddeleri%20y%C3%B6n%C3%BCnden;%20kesiminin%20%C3%B6zenli%20yap%C4%B1lmamas%C4%B1%20ve%20uygun%20olmayan%20muhafaza%20teknikleri%20sebebiyle%20bozulmaya%20ve%20halk%20sa%C4%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1%20olumsuz%20y%C3%B6nde etkimeye%20olduk%C3%A7a%20m%C3%BCsait%20bir%20durum%20olu%C5%9Fturmaktad%C4%B1r. Kurbanl%C4%B1k%20hayvanlar%C4%B1n%20se%C3%A7imi%20ve%20uygun%20kesim%20tekniklerinin%20ard%C4%B1ndan%20hemen%20t%C3%BCketilmemesi%20%C3%B6nerilmektedir.%20Kaslar%C4%B1n ete%20d%C3%B6n%C3%BC%C5%9F%C3%BCmleri%20belli%20bir%20zaman%20al%C4%B1r.%20Bu%20s%C3%BCre%20i%C3%A7erisinde%20kaslarda%20%C3%A7e%C5%9Fitli%20biyokimyasal%20ve%20biyofiziksel%20de%C4%9Fi%C5%9Fiklikler%20olu%C5%9Fur.%20Bunlar%C4%B1n%20t%C3%BCm%C3%BCne%20%E2%80%98post-mortem%20de%C4%9Fi%C5%9Fiklikler%E2%80%99%20denir.%20Kaslar%C4%B1n%20%C3%BCst%C3%BCn%20kaliteli ete%20d%C3%B6n%C3%BC%C5%9F%C3%BCm%C3%BC,%20hayvan%C4%B1n%20sa%C4%9Fl%C4%B1kl%C4%B1%20bir%20fizyolojik%20dengeye%20sahip%20olmas%C4%B1n%C4%B1%20ve%20kan%C4%B1n%20%C3%A7ok%20iyi%20ak%C4%B1t%C4%B1lmas%C4%B1n%C4%B1%20gerektirir.%20Kesim%20sonras%C4%B1%20taze ette%20g%C3%B6r%C3%BClen%20ilk%20de%C4%9Fi%C5%9Fim,%20%C3%B6l%C3%BCm%20sertli%C4%9Fidir.%20Bu%20de%C4%9Fi%C5%9Fiklik,%20kesimden%20sonra%20ortam%20s%C4%B1cakl%C4%B1%C4%9F%C4%B1na%20ba%C4%9Fl%C4%B1%20olarak%20genellikle%20ilk%2015%20dakika%20i%C3%A7inde%20ba%C5%9Flar%20ve%20b%C3%BCt%C3%BCn%20kaslar%20kas%C4%B1larak%20eklemler%20b%C3%BCk%C3%BClmez%20bir%20hal%20al%C4%B1r.%20Bu%20s%C3%BCre%20kasapl%C4%B1k%20b%C3%BCy%C3%BCkba%C5%9F%20ve%20k%C3%BC%C3%A7%C3%BCkba%C5%9F%20hayvanlarda%20ortalama%206-12%20saat%20aras%C4%B1ndad%C4%B1r%E2%80%9D%20diye%20konu%C5%9Ftu.%3C/p%3E%0A%3Cp%3E %3C/p%3E%3Cp%3E%3Cbr%20_mce_bogus=%221%22%3E%3C/p%3E



Aksiyonlar
Normal
3 yıl önce cevaplandı.

%3Cp%3EEtlerin%20yeni%20kesildi%C4%9Finde%20%E2%80%99%C3%B6l%C3%BCm%20sertli%C4%9Fi%E2%80%99%20ad%C4%B1%20verilen%20durumu%20var%20hem%20pi%C5%9Firmede%20hem%20de%20sindirimde%20zorlu%C4%9Fa%20yol%20a%C3%A7ar%20bu%20nedenle,%20%C3%B6zellikle%20mide%20ve%20ba%C4%9F%C4%B1rsak%20hastal%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20olan%20ki%C5%9Filerin kurban etlerini%20hemen%20t%C3%BCketmemesi%20gerekmektedir.%20Pi%C5%9Firilen%20etler%20en%20k%C4%B1sa%20s%C3%BCrede%20t%C3%BCketilmeli%20t%C3%BCketilmeyen%20k%C4%B1s%C4%B1m%20buzdolab%C4%B1nda%20saklanmal%C4%B1d%C4%B1r.%20Birden%20%C3%A7ok%20%C4%B1s%C4%B1tma%20ve%20takiben%20dolaba%20kald%C4%B1rma%20i%C5%9Flemi%20yine%20mikrobiyal%20bozulmalara%20yol%20a%C3%A7aca%C4%9F%C4%B1ndan;%20pi%C5%9Firilmi%C5%9F%20etler%20bir%20seferde%20t%C3%BCketilece%C4%9Fi%20miktarda%20%C4%B1s%C4%B1t%C4%B1lmal%C4%B1d%C4%B1r. Kurban etlerinin%20sebzelerle%20birlikte%20pi%C5%9Firilmesi%20veya%20salata%20ile%20t%C3%BCketilmesi,%20besin%20%C3%A7e%C5%9Fitlili%C4%9Fi%20sayesinde%20dengeli%20beslenme%20sa%C4%9Flar.%20Ayr%C4%B1ca%20domates,%20maydanoz,%20limon,%20biber%20gibi%20sebzeler%20C%20vitamini%20i%C3%A7erdi%C4%9Fi%20i%C3%A7in%20ette%20bulunan%20demirin%20emilimini%20art%C4%B1r%C4%B1r. Kurban etleri%20%C4%B1zgara,%20f%C4%B1r%C4%B1nlama,%20bu%C4%9Fulama%20ve%20ha%C5%9Flama%20gibi%20y%C3%B6ntemlerle%20pi%C5%9Firilmelidir.%20Etli%20yemeklere%20ya%C4%9F%20eklenmemeli,%20etin%20kendi%20ya%C4%9F%C4%B1%20ile%20pi%C5%9Firme%20tercih%20edilmelidir%3Cbr%20_mce_bogus=%221%22%3E%3C/p%3E



Aksiyonlar
Normal
3 yıl önce cevaplandı.

%3Cp%3Esonra%20mide%20hastal%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20olanlar%20valla%20k%C4%B1vran%C4%B1yor%20ya%20kendimden%20biliyorum%3C/p%3E



Aksiyonlar
Normal
3 yıl önce cevaplandı.
Cevap Ver
Birkaç istatistik

kurban etini nasıl tüketmeliyiz? ile ilgili katılımcı yaş ve cinsiyet oran grafikleri.

Buradasınız: kurban etini nasıl tüketmeliyiz?
Copyright © 2007-2017 Bisorusor | Gizlilik ve kullanım şartları