Soru sor
200 karakter kaldı
Oy kullanmak için, üye girişi yapınız.

mesajı gizle

iOS 8.1 yenilikleri neler?

Güncelleme yapıp yapmayacağıma karar veremedim.

Cevap Ver

Sevgililer günü için en güzel hediyeler, resmi tıklayınız.

Detaylar
3 yıl önce sorulmuş , son cevap 3 yıl önce verildi , 1 kişi takip ediyor

1 cevap verilmiş

%3Cp%3E%3Cdiv%3E-Foto%C4%9Fraflar;%20yeni%20%C3%B6zellikler,%20iyile%C5%9Ftirmeler%20ve%20d%C3%BCzeltmeler%20i%C3%A7erir%3C/div%3E%0A%3Cdiv%3E*iCloud%20Foto%C4%9Fraf%20Ar%C5%9Fivi'ni%20beta%20servisi%20olarak%20ekler%3C/div%3E%0A%3Cdiv%3E*iCloud%20Foto%C4%9Fraf%20Ar%C5%9Fivi%20etkin%20de%C4%9Filken%20Foto%C4%9Fraf%20Yay%C4%B1n%C4%B1m%20alb%C3%BCm%C3%BCn%C3%BC%20ve%20Foto%C4%9Fraflar%20uygulamas%C4%B1na%20Film%20Rulosu%20alb%C3%BCm%C3%BCn%C3%BC%20ekler%3C/div%3E%0A%3Cdiv%3E*H%C4%B1zl%C4%B1%20%C3%87ekim%20videolar%20yakalamadan%20%C3%B6nce%20yer%20azsa%20uyar%C4%B1%20verir%3C/div%3E%0A%3Cdiv%3E-Mesajlar;%20yeni%20%C3%B6zellikler,%20iyile%C5%9Ftirmeler%20ve%20d%C3%BCzeltmeler%20i%C3%A7erir%3C/div%3E%0A%3Cdiv%3E*iPhone%20kullan%C4%B1c%C4%B1lar%C4%B1n%C4%B1n%20iPad'lerinden%20ve%20Mac'lerinden%20SMS%20ve%20MMS%20mesajlar%C4%B1%20g%C3%B6nderip%20alabilmesini%20sa%C4%9Flar%3C/div%3E%0A%3Cdiv%3E*Arama%20yap%C4%B1ld%C4%B1%C4%9F%C4%B1nda%20kimi%20zaman%20sonu%C3%A7%20g%C3%B6r%C3%BCnt%C3%BClenmemesine%20neden%20olan%20bir%20sorunu%20%C3%A7%C3%B6zer%3C/div%3E%0A%3Cdiv%3E*Okunan%20mesajlar%C4%B1n%20okunmu%C5%9F%20olarak%20i%C5%9Faretlenmemesine%20neden%20olan%20bir%20hatay%C4%B1%20d%C3%BCzeltir%3C/div%3E%0A%3Cdiv%3E-Grup%20mesajla%C5%9Fma%20ile%20ilgili%20sorunlar%C4%B1%20d%C3%BCzeltir%3C/div%3E%0A%3Cdiv%3E-Baz%C4%B1%20baz%20istasyonlar%C4%B1na%20ba%C4%9Fl%C4%B1yken%20kar%C5%9F%C4%B1la%C5%9F%C4%B1lan%20Wi-Fi%20performans%C4%B1%20sorunlar%C4%B1n%C4%B1%20%C3%A7%C3%B6zer%3C/div%3E%0A%3Cdiv%3E-Bluetooth%20eller%20serbest%20ayg%C4%B1tlar%C4%B1na%20ba%C4%9Flanmay%C4%B1%20engelleyen%20bir%20sorunu%20giderir%3C/div%3E%0A%3Cdiv%3E-Ekran%20d%C3%B6nd%C3%BCrmenin%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fmamaya%20ba%C5%9Flamas%C4%B1na%20neden%20olan%20hatalar%C4%B1%20d%C3%BCzeltir%3C/div%3E%0A%3Cdiv%3E-H%C3%BCcresel%20veri%20i%C3%A7in%202G,%203G%20veya%20LTE%20a%C4%9Flar%C4%B1%20aras%C4%B1nda%20se%C3%A7im%20yapma%20se%C3%A7ene%C4%9Fini%20ekler%3C/div%3E%0A%3Cdiv%3E-Safari%E2%80%99de%20videolar%C4%B1n%20kimi%20zaman%20oynat%C4%B1lamamas%C4%B1%20ile%20ilgili%20bir%20sorunu%20d%C3%BCzeltir%3C/div%3E%0A%3Cdiv%3E-Passbook%20kartlar%C4%B1%20i%C3%A7in%20AirDrop%20deste%C4%9Fini%20ekler%3C/div%3E%0A%3Cdiv%3E-Klavyeler%20i%C3%A7in%20olan%20ayarlarda%20Dikte'yi%20Siri'den%20ayr%C4%B1%20etkinle%C5%9Ftirme%20se%C3%A7ene%C4%9Fini%20ekler%3C/div%3E%0A%3Cdiv%3E-HealthKit%20uygulamalar%C4%B1n%C4%B1n%20verilere%20arkaplanda%20eri%C5%9Fmesini%20sa%C4%9Flar%3C/div%3E%0A%3Cdiv%3E-Eri%C5%9Filebilirlik%20ile%20ilgili%20iyile%C5%9Ftirmeler%20ve%20d%C3%BCzeltmeler%3C/div%3E%0A%3Cdiv%3E*G%C3%BCd%C3%BCml%C3%BC%20Eri%C5%9Fim'in%20d%C3%BCzg%C3%BCn%20bir%20%C5%9Fekilde%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fmas%C4%B1n%C4%B1%20engelleyen%20bir%20sorunu%20d%C3%BCzeltir%3C/div%3E%0A%3Cdiv%3E*VoiceOver'%C4%B1n%203.%20parti%20klavyelerle%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fmamas%C4%B1na%20neden%20olan%20bir%20hatay%C4%B1%20d%C3%BCzeltir%3C/div%3E%0A%3Cdiv%3E*MFi%20i%C5%9Fitme%20cihazlar%C4%B1n%C4%B1%20iPhone%206%20ve%20iPhone%206%20Plus%20ile%20kullan%C4%B1rken%20kararl%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20ve%20ses%20kalitesini%20iyile%C5%9Ftirir%3C/div%3E%0A%3Cdiv%3E*Tonlu%20araman%C4%B1n,%20ba%C5%9Fka%20bir%20numara%20%C3%A7evrilene%20dek%20bir%20tonda%20tak%C4%B1l%C4%B1%20kalmas%C4%B1na%20neden%20olan%20bir%20VoiceOver%20sorununu%20giderir%3C/div%3E%0A%3Cdiv%3E*VoiceOver%20ile%20el%20yaz%C4%B1s%C4%B1n%C4%B1,%20Bluetooth%20klavyeleri%20ve%20Braille%20ekranlar%C4%B1n%C4%B1%20kullan%C4%B1rken%20g%C3%BCvenilirli%C4%9Fi%20art%C4%B1r%C4%B1r%3C/div%3E%0A%3Cdiv%3E-iOS%20g%C3%BCncellemeleri%20i%C3%A7in%20OS%20X%20%C3%B6nbellek%20sunucusunun%20kullan%C4%B1lmas%C4%B1n%C4%B1%20engelleyen%20bir%20sorunu%20d%C3%BCzeltir%3C/div%3E%0A%3Cdiv%3E %3C/div%3E%3Cbr%20_mce_bogus=%221%22%3E%3C/p%3EAksiyonlar
Normal
3 yıl önce cevaplandı.
Cevap Ver
Buradasınız: iOS 8.1 yenilikleri neler?
Copyright © 2007-2017 Bisorusor | Gizlilik ve kullanım şartları